Opłaty celne i VAT od produktów fizycznych

Paczki wysyłane za granicę mogą podlegać podatkom importowym, opłatom celnym oraz opłatom naliczanym przez kraj docelowy. Te opłaty zwykle stają się należne, gdy przesyłka dotrze do kraju docelowego. 

Odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów i praw kraju docelowego spoczywa na sprzedawcach. Zwykle to kupujący jest odpowiedzialny za pokrycie opłat celnych w momencie odebrania paczki. W niektórych krajach to jednak firma Etsy jest odpowiedzialna za pobieranie VAT lud podobnego podatku w momencie sprzedaży produktu na platformie internetowej.  

Przejdź do sekcji:

Czy muszę naliczać VAT od produktów, które sprzedaję na Etsy?

VAT to podatek od towarów i usług.Jak sama nazwa wskazuje, jest to podatek naliczany od kupowanych towarów i usług, który często obowiązuje w krajach UE, Wielkiej Brytanii i innych regionach świata.

W niektórych krajach i regionach znany jest jako podatek JCT, GST, HST, SST, PST, RST lub QST.

Jeśli jesteś sprzedawcą zarejestrowanym jako płatnik VAT, konieczne może być naliczanie VAT od produktów, które sprzedajesz na Etsy. Aby uzyskać informacje o wymogach dotyczących VAT w swoim kraju, skontaktuj się z lokalnym organem podatkowym lub osobą zawodowo zajmującą się doradztwem podatkowym.

Dowiedz się, jak naliczane są podatki od produktów cyfrowych.

Dowiedz się, jak naliczane są podatki od opłat dotyczących sprzedawców.

Dowiedz się, jak dodać swój identyfikator podatnika w sklepie Etsy.

Czy muszę przekazać jakiś dokument kupującemu?

W niektórych krajach firmy mogą być zobowiązane do wystawiania faktur za sprzedawane produkty i usługi. Aby uzyskać więcej informacji o fakturach i związanych z nimi wymogach, skontaktuj się z lokalnym organem podatkowym. Przydatne informacje na temat zasad i przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej można znaleźć na stronie Komisji Europejskiej.

Gdzie znajdę formularze celne?

Formularze celne można uzyskać od urzędów pocztowych. W większości wypadków są też dostępne w internecie.

Towary kupione w USA i wysyłane stamtąd za granicę

Sprzedawcy z USA, którzy wysyłają produkty za granicę, mogą podać informacje o wysyłce na stronie USPS, aby dowiedzieć się, który formularz celny trzeba wypełnić.

Mam pytania na temat sprzedaży do konkretnego kraju

W przypadku niektórych krajów obowiązują szczegółowe wytyczne dla sprzedawców dotyczące ceł i podatków międzynarodowych. Wybierz z rozwijanego menu kraj, do którego sprzedajesz. Informacje o numerach IOSS znajdziesz w artykule Sprzedawanie kupującym w Unii Europejskiej.

Niektóre zamówienia wysyłane klientom Etsy w Australii podlegają podatkowi od towarów i usług (GST). Etsy pobierze podatek GST w wysokości 10% od zamówień spełniających wszystkie poniższe warunki:

 • Sprzedawca jest zarejestrowany poza Australią.
 • Przesyłka jest wysyłana do kupującego w Australii.
 • Łączna wartość przesyłki to 1000 AUD lub mniej.

Etsy automatycznie uwzględnia kwotę podatku w łącznej cenie widocznej dla kupującego na ostatnim etapie realizacji transakcji. Etsy ma obowiązek przekazania podatku australijskiemu organowi podatkowemu (Australian Taxation Office, ATO).

W przypadku zamówień dokonanych za pośrednictwem usługi PayPal Etsy przekazuje pobrany podatek GST sprzedającemu jako część płatności. Następnie Etsy dodaje podatek do podsumowania sprzedawcy Etsy, tak byśmy mogli odprowadzić podatek na rzecz australijskich władz.

Jeśli jesteś sprzedawcą spoza Australii, który wysyła kupującemu w Australii paczkę o wartości nieprzekraczającej 1000 AUD, korzystając z usług komercyjnego przewoźnika takiego jak Fedex, i chcesz, aby dostawa nie została opóźniona, dodaj wskazane niżej informacje:

 • Australijski numer referencyjny (ARN) Etsy: 3000 0920 7152
 • .
 • Łączną cenę produktów, koszty wysyłki, naliczony podatek GST oraz łączną wartość zamówienia.

Australijscy celnicy mogą zechcieć zapoznać się z formularzem celnym, aby sprawdzić, czy zapłacono podatek GST od danego zamówienia. Jeśli zamówienie obejmowało kilka produktów, należy je wysłać jedną paczką.

Sprzedawcy, którzy wysyłają przesyłki, korzystając z usług przewoźników państwowych, jak United States Postal Service, PostNL w Holandii, Royal Mail w Wielkiej Brytanii czy Canada Post, mogą być zwolnieni z obowiązku podania tych dodatkowych informacji.

Skonsultuj się z wybieranym przez siebie przewoźnikiem w celu ustalenia, gdzie należy umieścić podane wyżej informacje.

Etsy nie pobierze GST, jeśli łączna wartość przesyłki importowanej do Australii przekracza 1000 AUD.  Sprzedawcy mogą mieć obowiązek podania dodatkowych informacji w formularzach celnych takich przesyłek. Mogą też zostać naliczone dodatkowe podatki importowe. Etsy nie naliczy podatku GST od transakcji sprzedaży towarów znajdujących się w Australii. Jeśli masz pytania dotyczące swoich zobowiązań podatkowych, skontaktuj się ze specjalistą w tym zakresie. 

Dowiedz się więcej o podatku GST w Australii.

Etsy nie będzie pobierać podatku GST/HST od zamówień wysyłanych do Kanady spoza Kanady. Kupujący z Kanady mogą być zobowiązani do zapłaty GST/HST po otrzymaniu paczki. Dowiedz się więcej o podatkach, jakie Etsy nalicza od sprzedaży w granicach Kanady.

Firma Etsy jest zobowiązana do pobierania i odprowadzania podatku RST/PST od produktów importowanych do prowincji Saskatchewan i Manitoba spoza Kanady.

Towary trafiające do Saskatchewan

Zamówienia przesyłane klientom Etsy w Saskatchewan podlegają opodatkowaniu PST. Etsy pobiera podatek PST w wysokości 6% od zamówień spełniających wszystkie poniższe warunki:

 • Sprzedawca ma siedzibę poza Kanadą
 • .
 • Przesyłka jest wysyłana do kupującego w Saskatchewan
 • .

Polecamy sprzedawcom dodać do przesyłki następujące informacje:

 • Spis zawartości paczki wskazuje kwotę PST w kolumnie Podatek.
 • Uwaga na spisie zawartości paczki: PST has been collected and remitted by Etsy [Podatek PST został pobrany i odprowadzony przez Etsy].

Towary trafiające do Manitoby

Zamówienia przesyłane klientom Etsy w Manitobie podlegają opodatkowaniu RST. Etsy pobiera podatek RST w wysokości 7% od zamówień spełniających wszystkie poniższe warunki:

 • Sprzedawca ma siedzibę poza Kanadą
 • .
 • Przesyłka jest wysyłana do kupującego w Manitobie
 • .

Polecamy sprzedawcom dodać do przesyłki następujące informacje:

 • Spis zawartości paczki wskazuje kwotę RST w kolumnie Podatek.
 • Uwaga na spisie zawartości paczki: RST has been collected and remitted by Etsy [Podatek RST został pobrany i odprowadzony przez Etsy].

Zamówienia wysyłane klientom Etsy w Nowej Zelandii podlegają podatkowi od towarów i usług (GST). Etsy pobierze podatek GST w wysokości 15% od zamówień spełniających wszystkie poniższe warunki:

 • Sprzedawca ma siedzibę poza Nową Zelandią
 • .
 • Przesyłka jest wysyłana do kupującego w Nowej Zelandii
 • .

Jeśli zamówienie spełnia te warunki, Etsy automatycznie uwzględnia podatek w łącznej sumie, którą musi zapłacić kupujący. Kupujący płaci podatek podczas realizacji transakcji, a Etsy odprowadza podatek do nowozelandzkiego urzędu skarbowego Inland Revenue Department.

W przypadku zamówień dokonanych za pośrednictwem usługi PayPal Etsy przekazuje pobrany podatek GST sprzedającemu jako część płatności. Etsy dodaje podatek do podsumowania sprzedawcy Etsy, tak byśmy mogli odprowadzić podatek na rzecz nowozelandzkich władz.

Sprzedawcy muszą umieścić na paczce i w notce celnej następujące informacje:

 • Numer przyznany Etsy przez Inland Revenue Department (IRD), czyli 122-669-181.
 • Informację, że podatek GST został naliczony.

Jeśli jako sprzedawca nie dopełnisz tych obowiązków, kupujący może zostać ponownie obciążony podatkiem GST w momencie dostawy. Jeśli sprzedawca nie uwzględni tych informacji, kupującemu możesz zostać naliczony na granicy podatek GST oraz dodatkowe opłaty manipulacyjne. 

Etsy nie nalicza GST od transakcji sprzedaży, jeśli towary znajdują się w Nowej Zelandii. Jeśli masz pytania dotyczące swoich zobowiązań podatkowych, skontaktuj się ze specjalistą w tym zakresie. 

Dowiedz się więcej o podatku GST w Nowej Zelandii.

Etsy pobiera podatek VAT w wysokości 25% od zamówień wysyłanych klientom Etsy w Norwegii, jeśli spełnione są wszystkie poniższe warunki:

 • Sprzedawca ma siedzibę poza Norwegią.
 • Adres wysyłki jest adresem norweskim
 • .
 • Łączna wartość przesyłki nie przekracza 3000 NOK
 • .
 • Produkt objęty jest podatkiem VAT w standardowej wysokości 25%. 

Produkty, od których Etsy nie musi naliczać podatku VAT, ale w przypadku których ten podatek zostanie naliczony i pobrany na granicy, to produkty z kategorii Żywność i napoje (w tym słodycze i czekolady) oraz produkty objęte akcyzą. 

Jeśli zamówienie spełnia te warunki, Etsy automatycznie uwzględnia podatek w łącznej sumie, którą musi zapłacić kupujący. Kupujący płaci podatek podczas realizacji transakcji, a Etsy odprowadza go do norweskiego urzędu podatkowego.

Firma Etsy nie jest zobowiązana do wystawiania faktur VAT kupującym za zamówienia spełniające te wymagania.

W przypadku zamówień dokonanych za pośrednictwem usługi PayPal Etsy przekazuje pobrany podatek VAT sprzedającemu jako część płatności. Etsy dodaje podatek do podsumowania sprzedawcy Etsy, tak byśmy mogli odprowadzić podatek na rzecz norweskiego urzędu podatkowego.

W przypadku zamówień wysyłanych do Norwegii z zagranicy, wobec których firma Etsy zastosowała VAT, sprzedawcy muszą umieścić na paczce i w formularzu celnym norweski identyfikator podatkowy Etsy Ireland (VOEC), czyli 2021137, oraz przekazać go przewoźnikowi. 

Dowiedz się więcej o numerach VOEC w kontekście paczek wysyłanych do Norwegii

Wymagane też może być umieszczenie dodatkowych informacji w formularzach celnych dotyczących tych paczek. Zapoznaj się ze stroną norweskiego urzędu podatkowego, aby ustalić, jakie informacje należy uwzględnić.

Jeśli jako sprzedawca nie dopełnisz obowiązków pozwalających Etsy pobrać VAT, kupujący może zostać ponownie obciążony tym podatkiem w momencie dostawy. Kupujący będzie wówczas zobowiązany zapłacić VAT przy odprawie celnej razem z dodatkowymi opłatami manipulacyjnymi, które może naliczyć przewoźnik. 

 

Etsy nie pobierze VAT, jeśli produkty importowane do Norwegii mają wartość przekraczającą 3000 NOK.  Sprzedawcy mogą mieć obowiązek podania dodatkowych informacji w formularzach celnych takich przesyłek. Mogą też zostać naliczone dodatkowe podatki importowe. Etsy nie nalicza VAT od transakcji sprzedaży, jeśli towary znajdują się w Norwegii. Jeśli masz pytania dotyczące swoich zobowiązań podatkowych, skontaktuj się ze specjalistą w tym zakresie. 

 

Etsy nalicza podatek GST od towarów o niskiej wartości kupującym w przypadku zamówień spełniających poniższe kryteria:

 • Odbiorca znajduje się w Singapurze.
 • Towary są wysyłane spoza Singapuru.
 • Łączna wartość produktu (bez kosztów wysyłki) jest niższa od 400 SGD

W przypadku kwalifikujących się produktów poniżej progu 400 SGD kupujący z Singapuru zobaczą cenę zawierającą GST podczas przeglądania ofert w wynikach wyszukiwania oraz w sklepach. Wysokość GST wyświetlana przed zakupem jest wartością przybliżoną. Ostateczna wysokość GST wyliczana jest na etapie realizacji transakcji od łącznej wartości zamówienia, która obejmuje cenę produktu i wysyłki.

Sprzedawcy mają obowiązek — zgodnie z naszymi Zasadami dotyczącymi sprzedawców — podawać w ofertach jak najdokładniejsze informacje, aby w przypadku produktów podlegających GST można było wyliczyć właściwą kwotę tego podatku. Dowiedz się więcej o zamieszczaniu ofert.

W takich przypadkach Etsy jest podmiotem w całości odpowiedzialnym za pobieranie GST i odprowadzanie go do IRAS. Ani Ty, ani przewoźnicy nie powinniście pobierać GST od kupujących w przypadku zamówień o wartości poniżej 400 SGD. Więcej informacji znajdziesz na stronie IRAS.

Polecamy sprzedawcom dodać do przesyłki następujące informacje:

 • Spis zawartości paczki oddzielnie wskazujący kwotę GST w kolumnie Podatek.
 • Informacja w spisie zawartości paczki: The item is under $400 SGD threshold and the marketplace, Etsy, will collect and remit the GST to IRAS (Produkt ma wartość poniżej 400 SGD i to platforma sprzedażowa, Etsy, pobierze i odprowadzi GST do IRAS). 

Dowiedz się, jak wydrukować spis zawartości paczki.

Nie musisz się rejestrować w IRAS jako płatnik GST, jeśli sprzedajesz produkty, w przypadku których to Etsy pobiera GST, i jeśli nie jesteś zobowiązany do przesyłania żadnych zaświadczeń podatkowych lub innych informacji podatkowych związanych ze sprzedażą tych produktów.  Możesz jednak podlegać innym zobowiązaniom prawnym lub podatkowym — zależy to od Twojej konkretnej sytuacji. Skonsultuj się z lokalnym specjalistą podatkowym, aby uzyskać więcej informacji.

Jeśli wartość produktu (bez kosztów wysyłki) wynosi poniżej 400 SGD, to całkowita odpowiedzialność za pobranie podatku GST i odprowadzenie go do IRAS spoczywa na firmie Etsy.

Etsy nie pobierze GST, jeśli produkty importowane do Singapuru mają wartość co najmniej 400 SGD. Sprzedawcy mogą mieć obowiązek podania dodatkowych informacji w formularzach celnych takich przesyłek. Mogą też zostać naliczone dodatkowe podatki importowe. Etsy nie naliczy GST od transakcji, jeśli obie jej strony oraz same towary znajdują się w Singapurze. W celu uzyskania dodatkowych informacji porozmawiaj ze specjalistą podatkowym zajmującym się kwestiami związanymi z GST w Singapurze albo skontaktuj się bezpośrednio z urzędem IRAS.

Etsy nalicza VAT kupującym w przypadku zamówień spełniających poniższe kryteria:

 • Kupujący znajduje się w Wielkiej Brytanii*.
 • Produkty są wysyłane spoza Wielkiej Brytanii.
 • Łączna wartość przesyłki (bez kosztów jej dostarczenia) to 135 GBP lub mniej.

* Firma Etsy nie jest zobowiązana do pobierania VAT od przesyłek wysyłanych z Unii Europejskiej do Irlandii Północnej ani przesyłek wysyłanych z Irlandii Północnej do innych części Wielkiej Brytanii.

W przypadku kwalifikujących się produktów poniżej progu 135 GBP kupujący z Wielkiej Brytanii zobaczą cenę zawierającą VAT podczas przeglądania ofert w wynikach wyszukiwania oraz na stronie oferty. Wysokość VAT wyświetlana przed zakupem jest wartością przybliżoną. Ostateczna wysokość VAT wyliczana jest na etapie realizacji transakcji od łącznej wartości zamówienia, która obejmuje cenę produktu, wysyłki i opakowania prezentowego. 

Sprzedawcy mają obowiązek — zgodnie z naszymi Zasadami dotyczącymi sprzedawców — podawać w ofertach jak najdokładniejsze informacje, aby w przypadku produktów podlegających VAT można było wyliczyć właściwą kwotę tego podatku. Dowiedz się więcej o zamieszczaniu ofert.

W takich przypadkach Etsy jest podmiotem w całości odpowiedzialnym za pobieranie VAT i odprowadzanie go do HMRC. Ani Ty, ani przewoźnicy nie powinniście pobierać VAT od kupujących w przypadku zamówień nieprzekraczających kwoty 135 GBP. Więcej informacji znajdziesz na stronie HMRC.

Polecamy sprzedawcom dodać do przesyłki następujące informacje:

 • Spis zawartości paczki wskazujący kwotę VAT w kolumnie Podatek
 • Informacja w spisie zawartości paczki: The item is under £135  and the marketplace, Etsy, will collect and remit the VAT to HMRC (Produkt ma wartość poniżej 135 GBP i to platforma sprzedażowa, Etsy, pobierze i odprowadzi VAT do HMRC). 
 • Jeśli przewoźnik tego wymaga, na zewnątrz paczki możesz umieścić brytyjski identyfikator podatkowy Etsy — 370 6004 28. Nie można wykorzystywać tego identyfikatora do innych celów.

Dowiedz się, jak wydrukować spis zawartości paczki.

Nie musisz się rejestrować w HMRC jako płatnik VAT, jeśli sprzedajesz produkty, w przypadku których to Etsy pobiera VAT, i jeśli nie jesteś zobowiązany do przesyłania żadnych zaświadczeń podatkowych lub innych informacji podatkowych związanych ze sprzedażą tych produktów.  Możesz jednak podlegać innym zobowiązaniom prawnym lub podatkowym — zależy to od Twojej konkretnej sytuacji. Skonsultuj się z lokalnym specjalistą podatkowym, aby uzyskać więcej informacji.

Jeśli wartość paczki (bez kosztów wysyłki) wynosi poniżej 135 GBP, to całkowita odpowiedzialność za pobranie podatku VAT i odprowadzenie go do HMRC spoczywa na firmie Etsy.

Dowiedz się więcej o podatku VAT w Wielkiej Brytanii.

Etsy nie pobierze VAT, jeśli produkty importowane do Wielkiej Brytanii mają wartość co najmniej 135 GBP.  Sprzedawcy mogą mieć obowiązek podania dodatkowych informacji w formularzach celnych takich przesyłek. Mogą też zostać naliczone dodatkowe podatki importowe. Etsy nie naliczy VAT od transakcji, jeśli obie jej strony oraz same towary znajdują się w Wielkiej Brytanii. W celu uzyskania dodatkowych informacji porozmawiaj ze specjalistą podatkowym zajmującym się kwestiami związanymi z VAT w Wielkiej Brytanii albo skontaktuj się bezpośrednio z urzędem HMRC.

Towary wysyłane do USA

W przypadku towarów wysyłanych do USA kupujący („Importer”) jest odpowiedzialny za wszelkie opłaty/podatki/cła, które mogą zostać naliczone na te towary przez amerykański urząd celny (Customs and Border Protection — CBP).

Jeśli wymagane jest opłacenia cła, CBP lub przewoźnik/operator pocztowy może naliczyć kupującemu opłatę manipulacyjną za odprawę paczki. 

Większość dokumentów wypełnianych w związku z wysyłką towarów za granicę obejmuje sekcję na informacje dla CBP. Podstawowe informacje, które trzeba uwzględnić, to:

 • imię, nazwisko i adres sprzedawcy;
 • opis produktów w języku angielskim;
 • liczba produktów każdego rodzaju, które są wysyłane;
 • cena zakupu w dolarach amerykańskich;
 • waga produktów;
 • kraj pochodzenia tych produktów.

Towary wysyłane przez międzynarodowe firmy pocztowe po dotarciu do USA są przekazywane do międzynarodowych oddziałów pocztowych CBP w celu odprawy celnej. Jeśli przedmiot ma wartość poniżej 2000 USD, nie jest objęty limitem lub ograniczeniami oraz nie jest zakazany, urzędnik CBP zwykle przygotowuje dokumenty importowe, ustala należne cło i zwalnia przesyłkę do dostarczenia.

Paczki o zadeklarowanej wartości poniżej 800 USD zwykle przechodzą odprawę celną bez dodatkowych dokumentów wystawianych przez CBP.

Dowiedz się więcej o amerykańskim urządzie celnym i służbach granicznych.

Towary trafiające do niektórych stanów USA

Etsy obliczy, pobierze i odprowadzi amerykański podatek obrotowy od zamówień wysyłanych klientom w wymagających tego stanach USA, niezależnie od lokalizacji sprzedawcy.

Towary sprzedawane w ramach UE

Cło nie obowiązuje w przypadku towarów wysyłanych w ramach UE. 

Może jednak istnieć konieczność naliczenia podatku

VAT i uwzględnienia go w cenie zakupu w momencie sprzedaży. Etsy wymaga od sprzedawców podawania cen razem z VAT-em, dlatego kupujący nie powinni być zobowiązywani do pokrywania opłat innych niż łączna cena widoczna podczas realizacji transakcji.

Jeśli Twoja roczna sprzedaż na odległość nie przekracza 10 000 euro

Sprzedawcy z UE, których sprzedaż do innych krajów UE nie przekracza rocznego progu 10 000 EUR, nie muszą naliczać zagranicznego VAT od towarów sprzedawanych i wysyłanych do innych krajów UE. Możesz być jednak zobowiązany do naliczenia krajowej stawki VAT i zgłoszenia tych transakcji sprzedaży w standardowej krajowej deklaracji VAT. Jeśli masz jakieś pytania dotyczące kwestii podatkowych, skontaktuj się ze specjalistą w tym zakresie.  

Jeśli Twoja roczna sprzedaż na odległość przekracza 10 000 euro

Jeśli jesteś sprzedawcą z UE i Twoja sprzedaż do innych krajów UE przekracza roczny próg 10 000 EUR, będziesz mieć możliwość zapłaty VAT należnego w całej Unii w jednej deklaracji VAT. Jest to możliwe w ramach systemu, który nazwano punktem kompleksowej obsługi (One-Stop Shop, OSS). Możesz również mieć obowiązek składania oddzielnych deklaracji VAT dotyczących sprzedaży w kraju. Gdy zarejestrujesz się w systemie OSS, możesz dodać swój numer VAT OSS do swojego konta Etsy. Jeśli masz jakieś pytania dotyczące kwestii podatkowych, skontaktuj się ze specjalistą w tym zakresie. 

Towary wysyłane do krajów UE spoza UE

W przypadku takich zamówień może obowiązywać VAT oraz cło. 

Wysokość cła zostanie ustalona w punkcie wjazdu towaru do kraju docelowego. Może to spowodować, że kupujący będą musieli pokryć opłaty, które nie są uwzględnione w łącznej cenie widocznej podczas realizacji transakcji. Cło naliczane jest tylko od towarów o wartości przekraczającej 150 EUR.

Od 1 lipca 2021 r. Etsy pobiera VAT od kupujących z UE, kiedy otrzymują oni z kraju spoza UE przesyłkę o wartości nieprzekraczającej 150 EUR (bez kosztów dostawy i podatków). 

Od stycznia 2021 r. Wielka Brytania nie należy już do Unii Europejskiej. Jeśli jesteś sprzedawcą spoza Wielkiej Brytanii i przesyłasz towary na jej terytorium, zapoznaj się z wymaganiami dotyczącymi wysyłki do Wielkiej Brytanii.

Jeśli wysyłasz spoza kraju UE do kraju UE przesyłkę o wartości nieprzekraczającej 150 EUR, musisz zadbać o to, żeby Twój przewoźnik przekazał drogą elektroniczną numer IOSS Etsy. Numer ten znajdziesz przy swoich zamówieniach objętych podatkiem VAT na stronie Zamówienia i wysyłka lub w e-mailach z potwierdzeniem zamówień. 

Kiedy kupujesz etykiety wysyłkowe na Etsy, automatycznie przekazujemy Ci numer IOSS.  Numer IOSS Etsy nie będzie widoczny na etykiecie wysyłkowej kupionej na Etsy.

Jeśli płacisz za dostawę z pominięciem Etsy, skontaktuj się z przewoźnikiem i sprawdź, czy przekazuje numer IOSS drogą elektroniczną podczas przetwarzania przesyłki. Tego numeru identyfikacji podatkowej nie należy zapisywać na paczce. Pamiętaj jednak o umieszczeniu na przedniej stronie paczki wartości zamówienia netto w euro. Wartość zamówienia w euro powinna być albo wydrukowana na etykiecie, albo zapisana ręcznie na paczce

W przypadku paczek o wartości przekraczającej 150 EUR przewoźnik pobierze VAT (oraz cło) od kupującego w momencie dokonania importu.

Jako że poszczególni przewoźnicy stosują różne procedury, najlepiej skontaktuj się ze swoim, aby ustalić, co i jak masz zrobić.

Numer IOSS to coś innego niż kod taryfy. W przypadku przesyłek wysyłanych do krajów Unii Europejskiej konieczne może być podanie kodu taryfy. Dowiedz się więcej o kodach taryf.

Pozostałe kraje świata również mogą naliczać cła i podatek VAT od towarów kupionych w innym kraju. Jako że próg, powyżej którego naliczane są takie opłaty, jest inny w różnych krajach, polecamy skontaktować się ze swoim lokalnym urzędem celnym/podatkowym lub lokalnym specjalistą podatkowym w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Firma Etsy nie jest odpowiedzialna za pobieranie ani ustalanie wysokości żadnych opłat celnych ani kosztów VAT w wymienionych niżej krajach, więc polecamy poszukać informacji na stronach właściwych organów podatkowych: 

W zależności od kraju i sytuacji podatkowej możesz być zobowiązany odprowadzać podatek VAT i składać związane z tym deklaracje do lokalnego organu podatkowego.

Poniżej znajdziesz odpowiedzi na często zadawane pytania na temat podatku VAT:

Aby uzyskać informacje o wymogach dotyczących VAT w swoim kraju, skontaktuj się z lokalnym organem podatkowym lub osobą zawodowo zajmującą się doradztwem podatkowym.

Jeśli jesteś sprzedawcą zarejestrowanym jako płatnik VAT, konieczne może być naliczanie VAT od produktów, które sprzedajesz na Etsy.

Dowiedz się więcej o tym, jak naliczany jest podatek VAT/GST od produktów cyfrowych i produktów fizycznych.

Możesz dodać lub zaktualizować swój numer identyfikacyjny VAT w Panelu sklepu:

 1. Na Etsy.com wybierz Twoje konto, a potem Panel sklepu.
 2. Przejdź do zakładki Finanse.
 3. Wybierz Nr identyfikacyjny VAT.
 4. Podaj numer identyfikacyjny VAT.
 5. Skorzystaj z opcji Prześlij.

Numery identyfikacyjne VAT mają określony format i w przypadku europejskich numerów można sprawdzić ich poprawność na stronie Komisji Europejskiej.

Dowiedz się więcej o numerach identyfikacyjnych VAT na Etsy.

W zależności od statusu i lokalizacji firmy firma Etsy może być zobowiązana do pobierania podatku VAT od opłat należnych co miesiąc od sprzedawców i odprowadzenia go na rzecz właściwego organu podatkowego.

Etsy może mieć obowiązek pobierania podatku VAT od opłat za przelew płatności Etsy Payments w przypadku sprzedawców zlokalizowanych w krajach kwalifikujących się do Etsy Payments, w których jest to wymagane.

Dowiedz się więcej o podatku VAT od opłat dotyczących sprzedawców.

Etsy oferuje możliwość pobrania faktur VAT sprzedawcom z Australii, Indii, Japonii, Kanady, Korei Południowej, Norwegii, Nowej Zelandii, Rosji, RPA, Szwajcarii, Tajwanu, Ukrainy i Unii Europejskiej.

Faktury VAT za dany miesiąc będą dostępne pierwszego dnia kolejnego miesiąca.

Swoją fakturę VAT znajdziesz na Rachunku płatniczym. Po otwarciu tej sekcji kliknij wybrany miesiąc, aby zobaczyć fakturę. Link do pobrania faktury pojawi się nad podsumowaniem Twojej aktywności w danym miesiącu.

Did this help?
Why didn’t this article help you? (select all that apply, required question)

Thanks for your feedback!

Nadal masz pytania?

Skontaktuj się z działem pomocy