Czy mogę dodawać oferty grupowo?

Etsy nie umożliwia grupowego dodawania ofert, ale po utworzeniu oferty możesz ją skopiować, żeby oszczędzić trochę czasu.

Kopiowanie tworzy nową ofertę, ale z informacjami z poprzedniej oferty. Tę wstępnie wypełnioną ofertę można następnie edytować przed opublikowaniem.

Jeśli Twój sklep nie jest jeszcze widoczny publicznie

Utwórz pierwszą ofertę, a następnie przejdź do kroku Zaopatrz swój sklep i kliknij Kopiuj pod zdjęciem oferty.

Jeśli Twój sklep jest już otwarty:

Aby skopiować aktywną lub wyprzedaną ofertę

  1. Zaloguj się na Etsy.com
  2. Kliknij Panel sklepu.
  3. Kliknij Oferty.
  4. Znajdź właściwą ofertę. 
  5. Wybierz opcję Kopiuj z menu oznaczonego ikoną koła zębatego.

Aby skopiować informacje ze stron swoich ofert publicznych:

  1. Zaloguj się na Etsy.com.
  2. Znajdź linki Narzędzi ofertowych u góry strony swojej oferty publicznej. 
  3. Kliknij Kopiuj

Po kliknięciu opcji Kopiuj w ramach którejś z tych metod przeniesiemy Cię na stronę przypominającą tryb edytowania oferty. Jest to jednak kopia tej oferty, a nie jej oryginalna wersja.

Wprowadź właściwe zmiany i kliknij Opublikuj, kiedy skończysz.

Nowa oferta będzie miała nowy adres URL (adres strony), zero odsłon i zero fanów.

Did this help?
Why didn’t this article help you? (select all that apply, required question)

Thanks for your feedback!

Nadal masz pytania?

Skontaktuj się z działem pomocy