Korzystanie z usług QuickBooks Self-Employed i TurboTax na Etsy

Obecnie występuje problem z synchronizacją danych z nasza integracją QuickBooks. Razem z QuickBooks staramy się jak najszybciej znaleźć rozwiązanie. Dowiedz się więcej.

Sprzedawcy z USA i Wielkiej Brytanii mogą zintegrować całe finanse swojego sklepu z usługą QuickBooks Self-Employed. Sprzedawcy z USA mają też dostęp do usługi TurboTax.

Jako że za obsługę i utrzymanie usług QuickBooks Self-Employed i TurboTax odpowiada firma Intuit, która jest ich właścicielem, z pytaniami dotyczącymi jej oprogramowania polecamy skontaktować się bezpośrednio z jej zespołem pomocy.

Rejestracja

Aby zarejestrować się w usłudze QuickBooks Self-Employed lub QuickBooks Self-Employed z TurboTax, kliknij tutaj.

Gdy utworzysz konto Quickbooks, pojawi się prośba o połączenia z nim konta Etsy. Nastąpi przekierowanie do Etsy i pojawi się prośba o przyznanie usłudze Quickbooks Self-Employed dostępu do Twoich informacji z konta Etsy. Po kliknięciu przycisku Zezwalaj na dostęp rozpocznie się synchronizacja danych z Twojego sklepu Etsy z usługą Quickbooks Self-Employed. Może to zająć do 5 minut.

Integracja innych kont w usłudze QuickBooks Self-Employed

Po skonfigurowaniu konta QuickBooks Self-Employed przez Etsy możesz do niego przesłać dane dotyczące przychodów i kosztów ze wszystkich miejsc, gdzie prowadzisz sprzedaż, w tym Square i PayPal, oraz kont bankowych i kart kredytowych używanych do opłacania wydatków firmowych.

Jeśli powiążesz swoje konto Etsy z usługą QuickBooks Self-Employed, Twoje zamówienia opłacone przez Etsy Payments będą uznawane za przychód firmy. Wszystkie wypłaty z rachunku płatniczego na konto bankowe będą uznawane za transfer środków. Ta kategoryzacja powinna odbywać się automatycznie w usłudze QuickBooks Self-Employed.

Zamówienia Etsy opłacone na autonomiczne konto PayPal nie będą automatycznie przenoszone do usługi QuickBooks Self-Employed. Sprzedawcy korzystający z autonomicznych kont PayPal powinni powiązać swoje konto PayPal z usługą, żeby dane z niego były automatycznie pobierane i uwzględniane w rozliczeniach. Jeśli kupujesz etykiety wysyłkowe poza Etsy, polecamy połączyć z usługą konto, którego używasz do dokonywania tych zakupów. Dzięki temu etykiety wysyłkowe Etsy będą automatycznie uwzględniane w rozliczeniach.

Podatki kwartalne

Jako że sprzedawcy Etsy są właścicielami firm, możliwe, że do Twoich obowiązków należy cokwartalne odprowadzanie oszacowanej kwoty podatku. Termin odprowadzenia takiej kwoty przypada 4 razy w roku:

  • 15 stycznia
  • 15 kwietnia
  • 15 czerwca
  • 15 września

Więcej informacji o kwartalnym odprowadzaniu podatków znajdziesz w Centrum Intuit dla samozatrudnionych.

Aby uzyskać szacunkową kwotę kwartalnego podatku, kliknij Taxes → Quarterly Taxes [Podatki → Podatki kwartalne] w panelu po lewej stronie w usłudze QuickBooks Self-Employed.

Sprzedawcy, którzy korzystają z usługi QuickBooks Self-Employed z TurboTax, mogą zapłacić podatek kwartalny bezpośrednio online. W tym celu należy kliknąć Taxes → Quarterly Taxes [Podatki → Podatki kwartalne] w panelu po lewej stronie, a następnie wybrać opcję Pay Online [Zapłać online].

 

 

Did this help?
Why didn’t this article help you? (select all that apply, required question)

Thanks for your feedback!

Nadal masz pytania?

Skontaktuj się z działem pomocy