Problem z załadowaniem zdjęć do oferty

Jest kilka możliwych powodów problemów z załadowaniem zdjęć do oferty. Oto kilka sugestii:

 • Zalecamy ładowanie zdjęć o szerokości co najmniej 2000 pikseli. Skorzystaj z oprogramowania do edycji, aby zmienić rozmiar zdjęć przed załadowaniem ich na Etsy.

 • Upewnij się, że przeglądarka, z której korzystasz, jest kompatybilna z Etsy. Korzystanie ze starszej wersji przeglądarki lub z przeglądarki, która nie jest kompatybilna z Etsy, może powodować problemy. Jeśli korzystasz z Internet Explorera, wyłącz dodatki i paski narzędzi, które nie są integralną częścią przeglądarki.
   
 • Sprawdź swoje połączenie z internetem. Pamiętaj, że ładowanie zdjęć w rozmiarze większym niż 300 k może powodować przekroczenie limitu czasu operacji, zwłaszcza w przypadku wolniejszych połączeń internetowych.
   
 • Upewnij się, że plik ma właściwy format: .jpg, .gif lub .png. To jedyne rodzaje plików kompatybilne z Etsy. Animowane pliki .gif nie są obsługiwane.
   
 • Przekonwertuj zdjęcia do standardu sRGB przed ich załadowaniem, aby kolory widoczne na stronie odpowiadały oryginalnym. Pliki na naszej stronie korzystają z profilu kolorów sRGB (profil CMYK jest przeznaczony wyłącznie do druku).
   
 • Upewnij się, że ładowania plików nie blokuje zapora sieciowa. Spróbuj zmienić ustawienia zapory sieciowej lub wyłącz ją na chwilę, aby przetestować transfer. 
   
 • Etsy automatycznie obraca zdjęcia w ofercie, ale zależy to od informacji zapisanych w pliku przez Twój aparat fotograficzny. Jeśli Twoje zdjęcia ofertowe ładują się w niewłaściwej orientacji, obróć je, korzystając z oprogramowania do edycji, albo ponownie zrób zdjęcia, trzymając aparat w innej orientacji. Pamiętaj, że orientacja fotografowanego przedmiotu powinna odpowiadać orientacji aparatu.

Oto kilka usług edycji zdjęć dostępnych online, z których korzysta wielu sprzedawców. Te usługi są łatwe w obsłudze i bezpłatne. Możesz skorzystać z dowolnej z nich, aby zmienić rozmiar zdjęć przeznaczonych na Etsy, edytować je lub obrócić.

Uwaga: firma Etsy nie jest powiązana z żadną z tych usług.

Czy ten artykuł był pomocny?

Nadal masz pytania?

Skontaktuj się z działem pomocy