Rozwiązywanie problemów z obrazami dodanymi do sklepu

Jeśli masz jakieś kłopoty z obrazami dodanymi do sklepu Etsy, zapoznaj się z tymi powszechnymi problemami i ich rozwiązaniami.

Sprzedawcy mogą skorzystać z 3-miesięcznego planu próbnego na Adobe Express w wersji premium, aby przygotować profesjonalnie wyglądające obrazy do swojego sklepu Etsy.

Skontaktuj się z zespołem pomocy Adobe, jeśli masz pytania na temat usług tej firmy.

Rozwiązywanie problemów z przesyłaniem obrazów

Problemy z przesyłaniem obrazów do oferty mogą mieć kilka przyczyn:

Obraz może być za mały

Zalecamy przesyłanie zdjęć o szerokości co najmniej 2000 pikseli. Skorzystaj z oprogramowania do edycji, aby zmienić rozmiar zdjęć przed załadowaniem ich na Etsy.

Twoja przeglądarka może być niekompatybilna z Etsy

Sprawdź, czy Twoja przeglądarka jest aktualna. Korzystanie ze starszej wersji przeglądarki lub z przeglądarki, która nie jest kompatybilna z Etsy, może powodować problemy. Jeśli korzystasz z Internet Explorera, wyłącz dodatki i paski narzędzi, które nie są integralną częścią przeglądarki.

Możesz mieć słabe połączenie z internetem

Sprawdź swoje połączenie z internetem. Jeśli łączenie się z internetem zajmuje więcej czasu niż zwykle, wyloguj się z Etsy, a potem wyłącz urządzenie i zresetuj router lub modem. Spowoduje to nawiązanie nowego (i mamy nadzieję, że szybszego) połączenia między Twoim urządzeniem a siecią dostawcą usług internetowych.

Plik może być zbyt duży

Ładowanie zdjęć w rozmiarze większym niż 300 k może powodować przekroczenie limitu czasu operacji, zwłaszcza w przypadku wolniejszych połączeń internetowych. Spróbuj skompresować plik, aby zmniejszyć jego rozmiar, lub prześlij mniejszy plik.

Plik może być w nieobsługiwanym formacie

Sprawdź, czy plik został poprawnie zapisany w formacie .jpg, .gif lub .png. To jedyne rodzaje plików kompatybilne z Etsy. Animowane pliki .gif nie są obsługiwane.

Być może używasz niewłaściwego profilu kolorystycznego 

Przekonwertuj zdjęcia do standardu sRGB przed ich załadowaniem, aby kolory widoczne na stronie odpowiadały oryginalnym. Pliki na naszej stronie korzystają z profilu kolorystycznego sRGB (a nie z profilu CMYK, który jest przeznaczony wyłącznie do druku).

Funkcja przesyłania mogła zostać zablokowana

Sprawdź, czy ładowania plików nie blokuje zapora sieciowa. Spróbuj zmienić ustawienia zapory sieciowej lub wyłącz ją na chwilę, aby przetestować transfer. 

Przesyłane zdjęcia mogą mieć niewłaściwą orientację

Etsy automatycznie obraca zdjęcia w ofercie, ale działanie tej funkcji zależy od informacji zapisanych w pliku przez Twój aparat fotograficzny. Jeśli Twoje zdjęcia ofertowe ładują się w niewłaściwej orientacji, obróć je, korzystając z oprogramowania do edycji, albo ponownie zrób zdjęcia, trzymając aparat w innej orientacji. Pamiętaj, że orientacja fotografowanego przedmiotu powinna odpowiadać orientacji aparatu.

Co zrobić, jeśli miniatura oferty jest zbyt mała

Jeśli miniatura jest zbyt mała, być może przesłany obraz przedstawia produkt w zbyt dużym przybliżeniu. Na miniatury polecamy wybierać obrazy, na których oferowany produkt otacza dużo miejsca.

Błędy obrazów i jak je naprawić

Sprawdź, co zrobić, jeśli pojawi się któryś z komunikatów informujących o błędzie:

Błąd: „Oferowane produkty wyglądają najkorzystniej na zdjęciach o szerokości co najmniej 2000 pikseli”.

Ten błąd pojawia się, gdy obrazy przesłane do oferty mają mniej niż 2000 pikseli szerokości. Choć ten błąd to tak naprawdę tylko sugestia, dopiero szerokość przynajmniej 2000 pikseli sprawia, że kupujący będą się mogli cieszyć najwyższą jakością obrazu.

Komunikat o błędzie: „Storage response missing file extension”

Ten komunikat zwykle pojawia się, gdy przesłany obraz jest zbyt mały, by wypełnić przestrzeń na baner sklepu. 

Jak naprawić ten błąd: zwiększenie rozmiaru obrazu i ustawienie go w orientacji poziomej zwykle pozwala bez problemu przesłać baner. 

Komunikat o błędzie: „A niech to! Coś poszło nie tak podczas ładowania Twojego obrazu. Spróbuj ponownie później”.

Ten komunikat pojawia się, kiedy przesyłany obraz, który ma być używany jako baner, przekracza rekomendowany rozmiar (maksymalnie 2500 pikseli szerokości). 

Jak naprawić ten błąd: zmniejszenie obrazu tak, by miał mniej niż 2500 pikseli szerokości, zwykle umożliwia poprawne przesłanie baneru. 

Did this help?
Why didn’t this article help you? (select all that apply, required question)

Thanks for your feedback!

Nadal masz pytania?

Skontaktuj się z działem pomocy