Oferowanie lokalnego odbioru lub lokalnej dostawy

Na Etsy nie ma możliwości oferowania wyłącznie lokalnego odbioru lub lokalnej dostawy. Jeśli chcesz wprowadzić takie usługi, poinformuj kupujących możliwie najwyraźniej w swoich ofertach i regulaminie sklepu o tym, że produkty są przeznaczone tylko do lokalnego odbioru lub lokalnej dostawy.

Jeśli produkt kupi klient spoza Twojego lokalnego obszaru, musisz albo wysłać zamówienie, albo je anulować i zwrócić kupującemu środki. Jeśli tego nie zrobisz, możemy zawiesić Twoje uprawnienia do sprzedaży.

Jeśli chcesz oferować lokalny odbiór oprócz wysyłki, poinformuj kupujących możliwie najwyraźniej w ogłoszeniu sklepu, ofertach i/lub sekcji często zadawanych pytań w Twoim regulaminie sklepu o tym, że dostępny jest odbiór produktów. 

Kupujący może się z Tobą skontaktować przed dokonaniem zakupu w celu uzgodnienia opcji dostawy. Jeśli zgodzisz się na odbiór, możesz usunąć opłaty za wysyłkę z oferty, a następne zarezerwować ją dla kupującego.

Jeśli zgodzisz się spotkać osobiście z kupującym, przestrzegaj tych wskazówek w zakresie bezpieczeństwa osobistego.

W przypadku problemów z transakcją warto mieć potwierdzenie odbioru lub dostawy. Takim potwierdzeniem może być podpisany paragon, zdjęcie dostawy lub wiadomość od kupującego z potwierdzeniem odbioru zamówienia.

Czy ten artykuł był pomocny?

Nadal masz pytania?

Skontaktuj się z działem pomocy