Jak zarejestrować się w usłudze automatycznego obciążania w swoim sklepie

Usługa automatycznego obciążania umożliwia automatyczne przetwarzanie płatności na karcie zarejestrowanej w systemie. Aktualnie usługa automatycznego obciążania jest dostępna tylko w sklepach z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Jeśli Twój sklep ma siedzibę w innym kraju, opcja skorzystania z tej usługi nie będzie widoczna.

Przejdź do sekcji:

Jak zarejestrować się w usłudze automatycznego obciążania

Zarejestruj się, aby korzystać z automatycznego obciążania

 1. Zaloguj się na Etsy.com i przejdź do Panelu sklepu.
 2. Wybierz Finanse, a następnie Rachunek płatniczy.
 3. Zarejestruj się, aby korzystać z automatycznego obciążania.
 4. Wybierz zarejestrowaną kartę kredytową, debetową lub doładowywalną przedpłaconą, która będzie służyć do automatycznej spłaty salda podsumowania Etsy. Możesz też dodać nową kartę kredytową, debetową lub doładowywalną kartę przedpłaconą.
 5. Zarejestruj się, aby korzystać z automatycznego obciążania.

 1. Otwórz aplikację Sprzedawaj z Etsy.
 2. Dotknij opcji Więcej.
 3. Dotknij opcji Finanse.
 4. Dotknij opcji Rachunek płatniczy.
 5. Wybierz Zarejestruj się, aby korzystać z automatycznego obciążania. Przekierujemy Cię do sieci mobilnej, gdzie dokończysz proces rejestracji.

Po zarejestrowaniu się do usługi automatycznego obciążania Etsy obciąży Twoją zarejestrowaną kartę kwotą wynikającą z bieżącego salda Twojego konta. Jeśli nie masz zaległego salda, Twoje konto nie zostanie jeszcze obciążone.

Dowiedz się, jak zaktualizować kartę służącą do rozliczeń.

Jakie płatności można przetwarzać za pomocą automatycznego obciążania?

W usłudze automatycznego obciążania automatycznie przetwarzane są dwa typy płatności:

Podsumowanie z poprzedniego miesiąca

Pierwszego dnia każdego miesiąca naliczane jest obciążenie z tytułu zaległych opłat z poprzedniego miesiąca. Aby rozpocząć automatyczne przetwarzanie miesięcznych płatności, musisz zarejestrować się w usłudze automatycznego obciążania najpóźniej w ostatnim dniu poprzedniego miesiąca przed godziną 00.00 czasu UTC (1.00 CET) lub 19.00 czasu ET.

Próg opłat

Jeśli przed pierwszym dniem miesiąca Twoje zaległe opłaty są równe wstępnie ustalonej kwocie (zwanej „progiem opłat”) lub ją przekraczają, obciążymy Cię kwotą zaległych opłat. Próg opłat możesz sprawdzić w opcji Bieżące saldo w pozycji Ostatnie aktywności.

Jaki jest mój próg opłat?

Początkowy próg opłat dla nowych sprzedawców wynosi 25,00 USD.

W przypadku istniejących sprzedawców sprawdzamy najpierw podsumowania z ostatnich trzech miesięcy i wybieramy podsumowanie o najwyższej kwocie. W oparciu o podsumowanie miesięczne z najwyższą kwotą ustalamy początkowy próg opłat na kolejny, wyższy próg, zgodnie z poniższą listą.

 • 25 USD
 • 50 USD
 • 100 USD
 • 200 USD
 • 300 USD
 • 400 USD
 • 500 USD
 • 600 USD
 • 1000 USD

Zmiany progów opłat

Jeśli w miarę prowadzenia sprzedaży na Etsy okaże się, że Twoje opłaty wzrosną i przekroczą bieżący próg opłat, wyzwalając związaną z tym płatność, automatycznie podniesiemy Twój próg opłat do kolejnego, wyższego poziomu. 

Przykład: Twój bieżący próg opłat to 25,00 USD, jednak po wystawieniu większej liczby produktów i zrealizowaniu kilku transakcji sprzedaży okazuje się, że suma Twoich opłat wynosi 27,40 USD. W tym przypadku obciążymy Cię kwotą w wysokości 27,40 USD, a Twój próg opłat zostanie podniesiony do kolejnego poziomu wynoszącego 50,00 USD.

Gdy saldo podsumowania zbliża się do progu opłat, Etsy wysyła powiadomienie informujące o tym, że wkrótce osiągniesz próg opłat i zostanie pobrana automatyczna płatność.

Pamiętaj, żeby zapoznać się z naszymi Zasadami dotyczącymi opłat i płatności.

Jak wyłączyć usługę automatycznego obciążania

Wyłączanie usługi automatycznego obciążania

 1. Zaloguj się na Etsy.com i przejdź do Panelu sklepu.
 2. Wybierz Finanse, a następnie Ustawienia płatności.
 3. Wybierz Rozliczenia.
 4. Wybierz Wyłącz usługę automatycznego obciążania i potwierdź wybór, klikając przycisk Wyłącz funkcję automatycznej płatności rachunków.

Po otrzymaniu Twojego zawiadomienia potrzebujemy nieco czasu na jego przetworzenie i wyłączenie usługi automatycznego obciążania. Oznacza to, że podczas przetwarzania żądania rachunek karty może zostać obciążony dodatkową automatyczną płatnością.

Co się stanie, jeśli moja zarejestrowana karta zostanie odrzucona?

Jeśli nie można zrealizować płatności, otrzymasz powiadomienie e-mail i powiadomienie w witrynie przypominające o konieczności uregulowania pełnej płatności w ciągu 5 dni. Zaległą płatność możesz uregulować ręcznie, aby utrzymać dobrą kondycję finansową swojego konta.

Po upływie 5 dni możemy zawiesić Twoje konto. W tym przypadku konieczna będzie ręczna spłata łącznego zaległego salda, a także potwierdzenie informacji o zarejestrowanej karcie kredytowej.

Po dokonaniu spłaty łącznego zaległego salda Twoje konto zostanie automatycznie przywrócone.

Jak uregulować nieudaną opłatę w usłudze automatycznego obciążania

Jeśli funkcje Twojego konta zostały ograniczone z powodu nieudanej realizacji płatności z tytułu automatycznego obciążania, możesz ręcznie uregulować łączną kwotę zaległego salda, aby przywrócić wszystkie funkcje konta.

Spłać saldo

 1. Zaloguj się na Etsy.com i przejdź do Panelu sklepu.
 2. Wybierz Finanse, a następnie Ustawienia płatności.
 3. Wybierz Rozliczenia.
 4. Sprawdź, czy zarejestrowana karta jest aktualna. Aby zaktualizować kartę, wybierz opcję Edytuj lub Dodaj nową kartę.
 5. Wybierz Finanse, a następnie Rachunek płatniczy.
 6. Wybierz Zapłać teraz.
 7. Wybierz opcję spłaty Saldo podsumowania.
 8. Wybierz metodę płatności i kliknij Prześlij płatność.

Dowiedz się, jak zaktualizować kartę służącą do rozliczeń

Jak uregulować zaległości i przywrócić konto

Etsy może ograniczyć uprawnienia kont, na których są zaległości, lub zawiesić działalność sklepu. Dowiedz się, jak spłacić podsumowanie i przywrócić konto.

Did this help?
Why didn’t this article help you? (select all that apply, required question)

Thanks for your feedback!

Nadal masz pytania?

Skontaktuj się z działem pomocy