Jak zostać kapitanem grupy Etsy

Grupy Etsy to funkcja społecznościowa na Etsy, która pozwala sprzedawcom nawiązywać ze sobą kontakt.

Każda grupa Etsy ma swojego kapitana. Istnieją dwa sposoby, aby zostać kapitanem grupy:

 • Jeśli należysz do grupy, która ma już kapitana, obecny kapitan może podjąć decyzję o przeniesieniu obowiązków na nowego kapitana.

Kapitan może edytować informacje o grupie podczas jej tworzenia lub po jej skonfigurowaniu. Kapitanowie grup mogą:

 • wybrać nazwę grupy,
 • podać opis grupy,
 • wybrać ustawienia prywatności grupy,
 • przesłać logo grupy,
 • zarządzać członkostwem w grupie,
 • moderować forum dyskusyjne grupy,
 • wyznaczać innych liderów, którzy pomogą im w zarządzaniu grupą,
 • wysyłać wiadomości do grupy,
 • przypinać wątki na górze tablicy grupy,
 • tworzyć ogłoszenia dla grupy.

 

Jak zarządzać grupą

Jak zmienić ustawienia prywatności grupy

Możesz wybrać, czy do Twojej grupy będzie można swobodnie dołączać, czy też będziesz zatwierdzać wnioski o członkostwo. Aby zmienić ustawienia prywatności grupy:

 1. Przejdź do strony swojej grupy na Etsy — swoją grupę znajdziesz w sekcji Twoje grupy na głównej stronie portalu Społeczność lub na głównej stronie Grup.
 2. Kliknij polecenie Opcje znajdujące się w prawej części strony Twojej grupy, pod logo.
 3. Kliknij polecenie Edycja grupy.
 4. Przewiń w dół do sekcji Prywatność grupy.
 5. Wybierz opcję Otwarta albo Zamknięta w zależności od swoich preferencji.
 6. Kliknij przycisk Zapisz u dołu strony.

Jeśli Twoja grupa jest grupą zamkniętą, można do niej dołączyć tylko wtedy, gdy Ty lub Twoi liderzy wyrazicie na to zgodę.

 

Jak zarządzać członkostwem

Aby zaprosić użytkowników do grupy:

 1. Przejdź do strony swojej grupy na Etsy — swoją grupę znajdziesz w sekcji Twoje grupy na głównej stronie portalu Społeczność lub na głównej stronie Grup.
 2. Kliknij polecenie Opcje znajdujące się w prawej części strony Twojej grupy, pod logo.
 3. Kliknij przycisk Zapraszanie użytkowników.
 4. W polu Wyślij do zacznij wpisywać nazwę sprzedawcy Etsy, którego chcesz zaprosić.
 5. Po wybraniu osoby lub osób, które chcesz zaprosić, wybierz dla nich typ członkostwa.
 6. Jeśli chcesz, dodaj opcjonalną wiadomość.
 7. Kliknij przycisk Wyślij zaproszenie.

Jeśli Twoja grupa jest grupą zamkniętą, możesz akceptować lub odrzucać wnioski o dołączenie do niej. Aby zaakceptować lub odrzucić wnioski o dołączenie do grupy:

 1. Przejdź do strony swojej grupy na Etsy — swoją grupę znajdziesz w sekcji Twoje grupy na głównej stronie portalu Społeczność lub na głównej stronie Grup.
 2. Kliknij polecenie Wyświetl wszystkich znajdujące się w prawej części strony Twojej grupy, w polu Członkowie grupy.
 3. Kliknij opcję Wnioski.
 4. Przejrzyj wnioski o członkostwo i zdecyduj, czy chcesz je zaakceptować czy odrzucić, klikając odpowiednią opcję po prawej stronie nazwy danego użytkownika.
 5. Potwierdź wybór.

Aby usunąć członka z grupy:

 1. Przejdź do strony swojej grupy na Etsy — swoją grupę znajdziesz w sekcji Twoje grupy na głównej stronie portalu Społeczność lub na głównej stronie Grup.
 2. Kliknij polecenie Wyświetl wszystkich znajdujące się w prawej części strony Twojej grupy, w polu Członkowie grupy.
 3. Znajdź użytkownika, którego chcesz usunąć.
 4. Kliknij przycisk Usuń po prawej stronie nazwy danego użytkownika.
 5. Kliknij Potwierdź.  

Kapitanowie mogą wyznaczać członków grupy na jej liderów. Aby to zrobić:

 1. Przejdź do strony swojej grupy na Etsy — swoją grupę znajdziesz w sekcji Twoje grupy na głównej stronie portalu Społeczność lub na głównej stronie Grup.
 2. Kliknij polecenie Wyświetl wszystkich znajdujące się w prawej części strony Twojej grupy, w polu Członkowie grupy.
 3. Kliknij polecenie Edytuj obok nazwy użytkownika, któremu chcesz nadać uprawnienia lidera.
 4. Kliknij opcję Administrator grupy.
 5. Kliknij przycisk Zapisz.

Aby nadać uprawnienia kapitana grupy innej osobie:

 1. Przejdź do strony swojej grupy na Etsy — swoją grupę znajdziesz w sekcji Twoje grupy na głównej stronie portalu Społeczność lub na głównej stronie Grup.
 2. Kliknij polecenie Wyświetl wszystkich znajdujące się w prawej części strony Twojej grupy, w polu Członkowie grupy.
 3. Kliknij polecenie Edytuj obok nazwy użytkownika, któremu chcesz nadać uprawnienia kapitana.
 4. Kliknij opcję Kapitan grupy.
 5. Kliknij przycisk Zapisz.

Kiedy nadasz uprawnienia kapitana grupy innej osobie, przestaniesz być kapitanem, a nowy kapitan natychmiast przejmie kontrolę nad grupą. Ty pozostaniesz liderem grupy.

Fora dyskusyjne grupy są moderowane przez jej liderów, nie przez Etsy, więc kapitan powinien śledzić aktywność na forum i jak najszybciej reagować na problemy. Wskazówki i najlepsze praktyki znajdziesz w Wytycznych dotyczących moderowania forum grupy.

 

Jak zmienić nazwę grupy

Nazwę grupy można zmieniać w dowolny sposób pod warunkiem, że będzie zgodna z Zasadami Etsy. Zmiana nazwy spowoduje zmianę adresu internetowego (URL) strony Twojej grupy, ale nie martw się — stary adres URL będzie przekierowywał do nowej strony.

Aby zmienić nazwę grupy:

 1. Przejdź do strony swojej grupy na Etsy — swoją grupę znajdziesz w sekcji Twoje grupy na głównej stronie portalu Społeczność lub na głównej stronie Grup.
 2. Kliknij polecenie Opcje znajdujące się w prawej części strony Twojej grupy, pod logo.
 3. Kliknij polecenie Edycja grupy.
 4. Wpisz nową nazwę grupy.
 5. Kliknij przycisk Zapisz u dołu strony.

 

Jak usunąć grupę

Jeśli nie chcesz już korzystać z danej grupy, to jako kapitan możesz ją usunąć. Zamiast usuwać grupę, możesz także przekazać uprawnienia kapitana innemu członkowi grupy.

Aby usunąć grupę:

 1. Przejdź do strony swojej grupy na Etsy — swoją grupę znajdziesz w sekcji Twoje grupy na głównej stronie portalu Społeczność lub na głównej stronie Grup.
 2. Kliknij polecenie Opcje znajdujące się w prawej części strony Twojej grupy, pod logo.
 3. Kliknij polecenie Usuń grupę.
 4. Potwierdź, że chcesz usunąć grupę.

W tym celu kliknij opcję „Wyświetl wszystkich” w sekcji Członkowie na stronie głównej grupy. Znajdź osobę, której chcesz nadać uprawnienia kapitana, i kliknij polecenie Edytuj obok jej nazwy użytkownika.

 

Wysyłanie wiadomości do członków grupy

Jako kapitan grupy masz możliwość wysłania wiadomości do jej członków za pomocą przycisku znajdującego się w prawej części strony grupy.

Możesz w ten sposób powiadomić grupę o ważnej dyskusji. Możesz też po prostu opublikować informacje o zbliżającym się wydarzeniu. Bez względu na cel, wysłanie wiadomości pozwala mieć pewność, że niezbędne informacje trafiają do wszystkich członków grupy.

Wiadomości będą pojawiać się w skrzynkach odbiorczych wszystkich członków grupy w Społeczności Etsy. Aby wiadomości były przydatne, zalecamy umiar przy ich wysyłaniu.

Dlaczego członek grupy nie dostaje moich wiadomości?

Członkowie Twojej grupy mogą zrezygnować z otrzymywania takich wiadomości.

 

Ogłoszenia

Kapitanowie i liderzy grup mogą zamieszczać w nich ogłoszenia. Ta opcja pozwala przekazywać ważne informacje, powiadamiać członków grupy o zbliżających się wydarzeniach lub prosić ich o wykonanie określonych działań.

Ogłoszenia będą widoczne dla wszystkich członków grupy, gdy odwiedzą stronę grupy.

 

Przypięte wątki

Kapitanowie i liderzy grup mogą przypinać wątki na forum grupy, tak aby były stale widoczne u góry strony. To świetny sposób, aby zwrócić uwagę członków grupy na rozmowy, w których powinni uczestniczyć.

 

Wskazówki dla kapitanów grup

 • Śledź na bieżąco aktywność swojej grupy i przygotuj się na udział w mediacji, jeśli pojawią się spory.
 • Deleguj zadania innym liderom.
 • Dawaj innym członkom grupy przykład właściwego postępowania.
 • Pamiętaj, że sposób, w jaki pełnisz funkcję kapitana, świadczy o całej społeczności Etsy.
Did this help?
Why didn’t this article help you? (select all that apply, required question)

Thanks for your feedback!

Nadal masz pytania?

Skontaktuj się z działem pomocy