Jak zaoferować bezpłatną wysyłkę

Możesz obniżyć koszty wysyłki do zera, aby zaoferować bezpłatną wysyłkę swoich produktów kupującym z całego świata. Jeśli chcesz zaoferować bezpłatną wysyłkę, ale nie chcesz, żeby Twoja kieszeń to odczuła, to najprostszym sposobem jest dodanie kosztów wysyłki do cen ofertowych produktów. Pamiętaj jednak, że wysokość cen w Twoim sklepie zależy tylko od Ciebie. 

Możesz też zaoferować gwarancję bezpłatnej wysyłki swoim klientom z USA. Gwarancja bezpłatnej wysyłki jest automatycznie stosowana w przypadku wszystkich wysyłanych do USA produktów kosztujących co najmniej 35 USD oraz zrobionych w Twoim sklepie zamówień o łącznej wartości co najmniej 35 USD. Za wysyłkę takich produktów lub zamówień kupujący z USA nie muszą nic płacić.

Włącz gwarancję bezpłatnej wysyłki

Jeśli chcesz się podzielić opinią na temat gwarancji bezpłatnej wysyłki, kliknij tutaj.

Przejdź do sekcji:

Jak bezpłatna wysyłka może pomóc Twojemu sklepowi

Bezpłatna wysyłka tak naprawdę nie jest bezpłatna dla Ciebie jako sprzedawcy. Nadal musisz zapłacić przewoźnikowi, aby dostarczył Twoje zamówienia kupującym. Dodanie kosztów wysyłki do cen ofertowych sprawia jednak, że Ty nie będziesz tracić na takich zamówieniach, a kupujący od razu będą wiedzieć, ile muszą zapłacić. Dowiedz się, dlaczego włączenie bezpłatnej wysyłki może być dla Ciebie korzystne.

Wyobraź sobie, że masz w ofercie produkt kosztujący 35 USD, za którego wysłanie zawsze doliczasz 5 USD. Możesz więc podnieść jego cenę do 40 USD, aby nie zaprzątać sobie głowy dodatkową opłatą i zaoferować bezpłatną wysyłkę, której koszty sobie amortyzujesz.

 

Aktualna cena

Cena z bezpłatną wysyłką

Cena ofertowa produktu

35 USD

40 USD

Koszty wysyłki

5 USD

0 USD (Bezpłatnie!)

Łączna cena dla kupującego

40 USD

40 USD

Jak zaoferować bezpłatną wysyłkę, korzystając z inteligentnego narzędzia wyceny

Jeśli jesteś sprzedawcą z USA, możesz użyć inteligentnego narzędzia wyceny, żeby zmienić ceny produktów po włączeniu gwarancji bezpłatnej wysyłki i zamortyzować w ten sposób koszty wysyłki. 

Nasze inteligentne narzędzie wyceny ułatwia grupowe edytowanie ofert z ceną przynajmniej 35 USD w celu zaoferowania bezpłatnej wysyłki klientom i zamortyzowania jej kosztów. 

Jak zaoferować bezpłatną wysyłkę, korzystając z wzorców wysyłki

Jeśli chcesz zaoferować bezpłatną wysyłkę wszystkich produktów — czy to wszystkim klientom, czy to tym z określonych krajów — możesz utworzyć wzorzec wysyłki, w którym wysyłka będzie bezpłatna.

Jak zaoferować bezpłatną wysyłkę produktów za granicę

Oto kilka opcji, które możesz rozważyć, jeśli chcesz zaoferować bezpłatną wysyłkę klientom zagranicznym:

Jeśli oferujesz bezpłatną wysyłkę w kraju, ale nie za granicę

Możesz zmniejszyć koszty wysyłki za granicę o kwotę kosztów wysyłki krajowej, która została dodana do cen produktów. Jeśli zmniejszysz koszty wysyłki za granicę, kupujący z krajów innych niż Twój nie będą musieli płacić więcej w związku z tym, że ceny produktów zostały zmienione w celu zamortyzowania kosztów wysyłki krajowej, za którą nie trzeba teraz płacić.

Na przykład: sprzedajesz produkt w cenie 35 USD oraz naliczasz stałą opłatę 5 USD za wysyłkę krajową i 10 USD za przesyłkę międzynarodową. Możesz więc podnieść cenę produktu do 40 USD, aby zamortyzować koszty wysyłki krajowej, za którą kupujący nie będą musieli płacić, oraz zmniejszyć koszty wysyłki międzynarodowej do 5 USD.

 

Obecna cena wysyłki międzynarodowej

Cena wysyłki międzynarodowej, jeśli wysyłka krajowa jest bezpłatna

Cena ofertowa produktu

35 USD

40 USD

Cena wysyłki międzynarodowej

10 USD

5 USD

Łączna cena dla kupujących z zagranicy

45 USD

45 USD

 

Aby zaktualizować koszty wysyłki międzynarodowej:

  1. Panelu sklepu kliknij Ustawienia.
  2. Kliknij Ustawienia wysyłki.
  3. Kliknij Edytuj obok wzorca wysyłki. 
  4. Sprawdź, ile w tym wzorcu wynosiły koszty wysyłki krajowej.
  5. Zmniejsz o tę kwotę koszty wysyłki międzynarodowej.
  6. Kliknij Zapisz wzorzec kosztów wysyłki.

Jeśli oferujesz bezpłatną wysyłkę wszystkim kupującym

Możesz skorzystać z powyższych instrukcji, aby dodać koszty wysyłki do cen ofertowych. Aby w pełni zamortyzować koszty, możesz zastosować ceny wysyłki za granicę. Wysokość cen w Twoim sklepie ostatecznie zależy jednak tylko od Ciebie.

Jeśli jesteś sprzedawcą spoza Indii lub USA

Sprzedawcy spoza Indii lub USA mogą ustalić różne ceny ofertowe dla zamówień krajowych i zagranicznych. Oznacza to, że ceny Twoich produktów mogą uwzględniać inne koszty wysyłki za granicę.

Dowiedz się, jak ustalić różne ceny ofertowe produktów wysyłanych w kraju i za granicę.

Did this help?
Why didn’t this article help you? (select all that apply, required question)

Thanks for your feedback!

Nadal masz pytania?

Skontaktuj się z działem pomocy