Informacje prawne

Etsy Ireland UC
66/67 Great Strand Street
Dublin 1
Irlandia

Telefon: +353 1 513 7100
Faks: +442035142331

E-mail: legal@etsy.com

Przedstawiciele:
Janet Mahon – dyrektor
Ronan Davy – dyrektor
Denny Price – dyrektor
Merilee Buckley – dyrektor

Intertrust Management Ireland Limited – sekretariat firmy

Etsy Ireland UC to spółka z nieograniczoną odpowiedzialnością utworzona zgodnie z prawem irlandzkim, o numerze rejestracji 495696.

Numer VAT: IE9777587C

Did this help?
Why didn’t this article help you? (select all that apply, required question)

Thanks for your feedback!

Nadal masz pytania?

Skontaktuj się z działem pomocy