Jak naliczane są podatki stanowe od zamówień Etsy

Zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym Etsy oblicza, pobiera i przekazuje podatek obrotowy od zamówień wysłanych klientom w poniższych stanach:

 

* Stawki dla tych stanów dotyczą też tamtejszych miast autonomicznych, czyli samorządów ustanawiających własne przepisy dotyczące sprzedaży i opodatkowania. W przypadku tych miejsc firma Etsy jest zobowiązana do pobierania podatku obrotowego w autonomicznych miastach.

Sprzedawcy nie muszą aktualizować w swoich sklepach ustawień podatku obrotowego dotyczących zamówień wysyłanych do stanów wymienionych w tym artykule. Te ustawienia podatku obrotowego w Panelu sklepu mają zastosowanie do stanów/regionów, w przypadku których Etsy nie pobiera automatycznie podatku obrotowego. Nie musisz wykonywać żadnych działań, by pobrać podatek obrotowy od kupujących ze stanów wymienionych w tym artykule.

Etsy nie pobera żadnych dodatkowych opłat operacyjnych za wyliczenie, pobranie i odprowadzenie podatku obrotowego.

Sprzedawcy nie mogą zrezygnować z automatycznego pobierania przez Etsy podatku obrotowego od produktów wysyłanych klientom zlokalizowanym w stanach wymienionych w tym artykule.

Jaką kwotę podatku obrotowego odprowadziła firma Etsy od mojego zamówienia?

Aby ustalić wysokość podatku obrotowego odprowadzonego od konkretnego zamówienia, pobierz arkusz ze swoimi zamówieniami. Dowiedz się, jak pobrać ten arkusz.

Od kwoty brutto danego zamówienia odejmij sumę opłat. Różnica między tą kwotą a kwotą netto zamówienia odpowiada wysokości podatku odprowadzonego przez Etsy na rzecz danego stanu.

Czy muszę naliczać podatek obrotowy od sprzedaży do stanów wymienionych w tym artykule?

Sprzedawcy Etsy nie muszą przekazywać podatku obrotowego od produktów sprzedanych na Etsy do klientów ze stanów, w przypadku których Etsy przekazuje podatek obrotowy od zamówień.

Zakupy przez PayPal

Jeśli kupujący z któregoś ze stanów wymienionych w tym artykule opłaci zamówienie przez PayPal, Etsy prześle Ci kwotę podatku obrotowego w ramach płatności. Następnie Etsy potrąci tę kwotę podatku z Twojego rachunku płatniczego, abyśmy mogli przekazać ją do właściwego stanu.

Kwota podatku obrotowego zostanie uwzględniona w informacjach o zamówieniu, a związana z nim opłata pojawi się na Twoim rachunku płatniczym, razem z numerem właściwego zamówienia. Ta opłata znajdzie się w jednej z subkategorii podsumowania opłat razem z innymi Opłatami z tytułu podatku obrotowego.

Oferty cyfrowe

Podejmując decyzję o naliczeniu podatku obrotowego, Etsy opiera się na klasyfikacji produktu według sprzedawcy oraz przepisach podatkowych danego stanu.

W przypadku zamówień wysyłanych klientom w pozostałych stanach

Jeśli sprzedajesz na Etsy towary fizyczne i mieszkasz w Stanach Zjednoczonych lub Kanadzie, masz możliwość włączenia należnych podatków do cen ofertowych lub wyłączenia ich z cen ofertowych, a następnie obliczenia należnego podatku obrotowego przy użyciu narzędzia opracowanego przez Etsy. Ta opcja nie jest dostępna w Quebecu, gdzie w pewnych przypadkach firma Etsy jest odpowiedzialna za pobieranie podatku VAT od produktów cyfrowych.

Aby uzyskać dostęp do narzędzia, otwórz Panel sklepu > Finanse > Ustawienia płatności. Następnie wybierz kartę Podatek obrotowy.

Masz pytania na temat podatku obrotowego?

Zadaj je społeczności

Podatek obrotowy w USA

Wiele stanów USA zaczęło niedawno pobierać podatek obrotowy od zakupów internetowych. Jeśli mieszkasz w jednym z tych stanów, możesz zostać obciążony podatkiem obrotowym od zakupu na Etsy. Przepisy obowiązujące w stanie Twojego zamieszkania zmuszają nas do naliczenia tego podatku.

Jeśli kontaktujesz się z nami, ponieważ jesteś zwolniony z podatku obrotowego w USA, skontaktuj się z nami poprzez opcję Zwolnienie z podatku obrotowego. Ta opcja przekieruje Twoją prośbę do specjalisty, który zajmie się jej sprawdzeniem i przetworzeniem zwrotu, jeśli będzie on konieczny.

Podatek obrotowy poza USA

Jeśli mieszkasz poza USA, a do Twoich zamówień z Etsy doliczany jest podatek obrotowy, to najprawdopodobniej jest to podatek od wartości dodanej (VAT) obowiązujący w Twoim kraju. Przepisy obowiązujące w kraju Twojego zamieszkania zmuszają nas do naliczania podatku VAT do niektórych zakupów.

W przypadku klientów z wielu krajów firma Etsy jest zobowiązana pobierać i odprowadzać podatek VAT od kupionych produktów cyfrowych.

Zobaczysz łączną cenę uwzględniającą podatek VAT w każdej wymagającej tego ofercie, a także w swoim koszyku, na fakturze i na stronie z zakupami.

Jeśli potrzebujesz faktury VAT za kupiony produkt fizyczny, skontaktuj się bezpośrednio ze sprzedającym. Każdy sprzedawca jest właścicielem niezależnej firmy i jako taki jest odpowiedzialny za wystawianie faktur VAT, jeśli klient ich potrzebuje. Oto, jak możesz skontaktować się ze sprzedawcą, aby uzyskać pomoc w tym zakresie.

Paczki dostarczane do innego kraju mogą podlegać podatkom importowym, opłatom celnym oraz opłatom naliczanym przez kraj docelowy (np. opłatom manipulacyjnym). Te opłaty zwykle stają się należne, gdy przesyłka dotrze do kraju docelowego. Dowiedz się więcej o cłach i podatkach importowych.

Did this help?
Why didn’t this article help you? (select all that apply, required question)

Thanks for your feedback!

Nadal masz pytania?

Skontaktuj się z działem pomocy