Czym są Zasady programu ochrony sprzedawców?

Od 1 sierpnia wprowadzamy nowy program ochrony sprzedawców dotyczący zamówień, które nie dotarły do kupujących.

Zgodnie z tymi nowymi Zasadami ochrony procesu zakupu, Etsy może dokonywać zwrotu kupującym za kwalifikujące się zamówienia o wartości poniżej 250 USD (w tym koszty wysyłki i podatków), podczas gdy sprzedawca zatrzyma zarobek z zamówienia. Aby dowiedzieć się, które zamówienia kwalifikują się do ochrony procesu zakupu, zapoznaj się z naszym ogłoszeniem tutaj.

Program ochrony sprzedawców Etsy zapewnia kwalifikującym się do niego sprzedawcom pomoc na wypadek sporu z kupującym.  

Aby móc skorzystać z ochrony sprzedawcy, musisz spełnić kryteria kwalifikacyjne opisane w Zasadach programu ochrony sprzedawców, a Twoje konto musi cieszyć się dobrą renomą na Etsy. Dobra renoma oznacza, że:

  • sprzedajesz produkty zgodne z zasadami Etsy,
  • wysyłasz zamówienia terminowo,
  • odpowiadasz na Wiadomości w odpowiednim czasie.

Ochrona sprzedawców i system reklamacji Etsy

System reklamacji Etsy to platforma, na której sprzedawcy i kupujący mogą wspólnie rozwiązywać problemy związane z zamówieniami. Jeśli nie udaje Ci się rozwiązać sprawy razem z kupującym, ten może poprosić specjalistę Etsy o dołączenie do rozmowy i poprowadzenie mediacji.

Specjalista zajmujący się daną reklamacją zadecyduje, czy Twój sklep i dane zamówienie kwalifikują się do programu ochrony sprzedawców. W dzienniku reklamacji będą pojawiać się pochodzące od Etsy prośby o informacje. Ważne jest, by odpowiadać na te prośby w wyznaczonym przez Etsy czasie — pozwoli to zapobiec działaniom ograniczającym uprawnienia Twojego konta.

Gdy specjalista zapozna się ze sporem, przekaże wytyczne pozwalające go rozwiązać albo — jeśli stwierdzi naruszenie zasad Etsy po Twojej stronie — dokona zwrotu na rzecz kupującego.

Zasady programu ochrony sprzedawców nie gwarantują korzystnego dla Ciebie rozwiązania reklamacji, a ich zastosowanie nie oznacza, że spełniasz standardy dotyczące poziomu usług dla sprzedawców (nasze oczekiwania w zakresie obsługi klienta). Sprzedawcy, którzy nie przestrzegają zasad Etsy, podlegają weryfikacji, która może spowodować zawieszenie uprawnień związanych z kontem lub zamknięcie konta.

Did this help?
Why didn’t this article help you? (select all that apply, required question)

Thanks for your feedback!

Nadal masz pytania?

Skontaktuj się z działem pomocy