Jak wznowić lub ukryć swoje oferty

Jeśli produkt się sprzedał lub oferta wygasła, możesz zacząć sprzedawać go ponownie, wznawiając ofertę. Ustawienia domyślne są skonfigurowane tak, że nowe oferty są automatycznie wznawiane po wygaśnięciu. Możesz wyłączyć automatyczne wznawianie ofert. Jeśli tak zrobisz, wygasłe oferty trzeba będzie wznawiać ręcznie.

Za każde wznowienie oferty będziemy obciążać Twój rachunek płatniczy opłatą 0,20 USD — tak jak za wystawienie nowej oferty. Wznowiona oferta będzie mieć nową datę wystawienia i wygaśnięcia (4 miesiące po wznowieniu), ale zachowa liczbę wyświetleń, liczbę umieszczeń na liście ulubionych oraz adres poprzedniej wersji.  

Jeśli nie chcesz, żeby wyprzedane oferty były widoczne dla kupujących, możesz wybrać opcję ich ukrywania zamiast wznawiania.

Jak wznowić ofertę ze sprzedanymi produktami

 1. Na Etsy.com otwórz Panel sklepu i wejdź do sekcji Zamówienia i wysyłka. W aplikacji Sprzedawaj z Etsy dotknij opcji Oferty.
 2. Wybierz ikonę koła zębatego obok produktu, który chcesz wznowić. W aplikacji Sprzedawaj z Etsy dotknij trzech kropek u góry oferty. 
 3. Wybierz Wznów i potwierdź wybór.
Jeśli sprzedajesz produkt z wariantami, np. mający różne rozmiary i kolory, to przy wznawianiu oferty liczbę sztuk każdego wariantu automatycznie ustawimy na „1”.

 1. Przejdź do Panelu sklepu.
 2. Przejdź do Ofert.
 3. Zaznacz pola przy wszystkich produktach, których oferty chcesz wznowić.
 4. Wybierz Wznów i potwierdź wybór.

Jak wznowić aktywne oferty

 1. Przejdź do Panelu sklepu.
 2. Przejdź do Ofert.
 3. Zaznacz pola przy wszystkich produktach, których oferty chcesz wznowić.
 4. Wybierz Wznów i potwierdź wybór.

Możesz też wybrać opcję Wznów, która pojawi się po naciśnięciu ikony koła zębatego obok produktu.

 1. Zaloguj się na konto Etsy.
 2. Znajdź stronę oferty z produktem. Zobaczysz tam różne opcje wznawiania.
 3. Wybierz Wznów i potwierdź wybór.

Zarządzanie ustawieniami wznawiania

Możesz wybrać, czy chcesz automatycznie wznawiać wszystkie swoje wygasłe oferty czy tylko niektóre z nich. Automatyczne wznawianie to domyślna opcja wybierana w nowych ofertach, więc jeśli chcesz wznawiać oferty ręcznie, dokładnie sprawdź ustawienia swoich ofert. Swoimi ofertami możesz też zarządzać tak: 

 1. Otwórz Szczegóły oferty.
 2. Znajdź Opcje wznawiania.
 3. Wybierz opcję Automatycznie.

Możesz wybrać konkretną ofertę i zaznaczyć pole przy opcji Wznów te oferty automatycznie w oknie wznawiania. Możesz też wznowić wiele ofert jednocześnie, wykonując poniższe kroki:

 1. Zaznacz pola obok każdego produktu, którym chcesz zarządzać.
 2. Wybierz Opcje edycji.
 3. Wybierz Zmień opcje wznawiania.
 4. Wybierz opcję Automatycznie.

Jeśli wybierzesz tę opcję, Twoje oferty będą wznawiane nawet, jeśli sklep jest w trybie wakacyjnym.

 1. Przejdź do Panelu sklepu.
 2. Przejdź do Ofert.
 3. Zaznacz pola przy każdym produkcie, który jest automatycznie wznawiany.
 4. Wybierz Opcje edycji.
 5. Wybierz Zmień opcje wznawiania.
 6. Wybierz Ręcznie.

 

Jak ukryć swoje wyprzedane oferty

Jeśli nie chcesz, żeby kupujący widzieli Twoje wyprzedane oferty, możesz zdecydować, że będą ukrywane. Ty nadal będziesz mieć możliwość przeglądania strony z takimi ofertami, ale kupujący nie będą mogli uzyskać do niej dostępu z publicznej strony sklepu.

 1. Otwórz Ustawienia w Panelu sklepu. 
 2. Wybierz Opcje.
 3. Przejdź do sekcji Sprzedane oferty.
 4. Wybierz opcję Nie, ukryj je. 
 5. Naciśnij przycisk Zapisz.

Liczba transakcji związanych z ukrytymi ofertami nadal będzie odzwierciedlana w łącznej liczbie sprzedanych produktów widocznej w nagłówku sklepu.

Jak znaleźć daty wygaśnięcia swoich ofert

 1. Przejdź do Panelu sklepu.
 2. Przejdź do Ofert.
 3. Wybierz Aktywne. Zobaczysz tam daty wygaśnięcia wszystkich ofert.
 4. Skorzystaj z funkcji sortowania, aby ułożyć oferty według dat wygaśnięcia.

Możesz też wskazać, że chcesz otrzymywać e-maile z przypomnieniem o ofertach wygasających w ciągu siedmiu dni:

 1. Wybierz sekcję E-mail w Ustawieniach konta.
 2. Zaznacz pole obok pozycji Moje oferty wkrótce wygasną.
 3. Naciśnij przycisk Zapisz.
Did this help?
Why didn’t this article help you? (select all that apply, required question)

Thanks for your feedback!

Nadal masz pytania?

Skontaktuj się z działem pomocy