Jak przesłać zgłoszenie o naruszeniu praw własności intelektualnej

Obowiązujące na Etsy Zasady dotyczące własności intelektualnej dotyczą postępowania w przypadku naruszeń praw własności intelektualnej, w tym naruszeń praw autorskich, praw do znaków towarowych i praw patentowych.

Czasami takie sprawy strony mogą rozwiązać polubownie bez składania zawiadomienia o naruszeniu zasad. W tym celu należy powiadomić o swoich wątpliwościach konkretnych użytkowników za pośrednictwem narzędzia Wiadomości Etsy, zachowując przy tym należyty szacunek. Dowiedz się, jak skontaktować się ze sklepem Etsy.

Jeśli chcesz przesłać zgłoszenie o naruszeniu praw własności intelektualnej, zapoznaj się z naszymi zasadami w tej kwestii i postępuj zgodnie z instrukcją przesyłania takiego zgłoszenia. Każde zgłoszenie otrzymane przez Etsy jest sprawdzane przez specjalistów z naszego działu prawnego.

Ten artykuł ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi porady prawnej. Czytelnik przyjmuje wszelką odpowiedzialność za zastosowanie zawartych w nim informacji. Ze szczegółowymi pytaniami należy zwrócić się do prawnika. Ta strona może być okresowo aktualizowana.

Did this help?
Why didn’t this article help you? (select all that apply, required question)

Thanks for your feedback!

Nadal masz pytania?

Skontaktuj się z działem pomocy