Jak zgłosić naruszenie praw własności intelektualnej

Szybka odpowiedź

Jeśli podejrzewasz, że doszło do naruszenia praw własności intelektualnej, poinformuj nas o tym przez Portal zgłoszeń Etsy. Aby przesłać zgłoszenie, musisz być właścicielem praw własności intelektualnej lub mieć upoważnienie od ich właściciela.

Jeśli uważasz, że sprzedawca naruszył prawa własności intelektualnej należące do Ciebie lub osoby, którą reprezentujesz, polecamy skontaktować się ze sprzedawcą, żeby rozwiązać ten problem. Dowiedz się, jak skontaktować się ze sklepem Etsy.

Jeśli nie uda Ci się dojść do porozumienia ze sprzedawcą, możesz zgłosić podejrzenie naruszenia praw własności intelektualnej do Etsy.

Przeczytaj nasz Kompleksowy przewodnik po własności intelektualnej oraz obowiązujące na Etsy Zasady dotyczące własności intelektualnej, w których omawiamy postępowanie w przypadku naruszeń praw własności intelektualnej, w tym naruszeń praw autorskich, praw do znaków towarowych i praw patentowych.

W jaki sposób mogę zgłosić domniemane naruszenie praw własności intelektualnej?

Skorzystaj z Portalu zgłoszeń Etsy. Zarejestruj się w portalu, wskaż, o jaki przedmiot własności intelektualnej chodzi, i utwórz zgłoszenie.

Aby przesłać zgłoszenie, musisz być właścicielem praw własności intelektualnej lub mieć upoważnienie od ich właściciela. Portal obecnie dostępny jest tylko w języku angielskim, ale mogą z niego korzystać użytkownicy z całego świata.

 1. Odwiedź Portal zgłoszeń Etsy.
 2. Jeśli masz konto Etsy, zaloguj się na nie i wybierz opcję Continue as X [Kontynuuj jako X] – w miejscu X będzie Twój adres e-mail. Jeśli nie masz konta Etsy, wybierz opcję Sign Up [Zarejestruj się] lub Register your brand [Zarejestruj swoją markę], aby je utworzyć*.
 3. Wskaż, kto jest właścicielem praw własności intelektualnej. Jeśli masz upoważnienie do działania w imieniu pracodawcy lub organizacji, to na etapie określania, o jaki przedmiot własności intelektualnej chodzi, poprosimy Cię o przesłanie dokumentu potwierdzającego to upoważnienie.
 4. Dodaj informacje o sobie lub swojej firmie.
 5. Wybierz Continue [Dalej] i Let’s do this [Do dzieła].

* Jeśli jesteś sprzedawcą Etsy zgłaszającym podejrzenie naruszenia praw własności intelektualnej, zaloguj się przy pomocy adresu powiązanego z kontem sklepu. W przeciwnym razie jeśli masz konto Etsy, ale na potrzeby takich zgłoszeń chcesz użyć innego konta i adresu e-mail, możesz utworzyć nowe konto Etsy powiązane z innym e-mailem.

 1. Otwórz kartę Intellectual Properties [Przedmioty własności intelektualnej].
 2. Jeśli po raz pierwszy dodajesz przedmiot, wybierz Get started [Zaczynamy]. W przeciwnym razie wybierz opcję Intellectual Properties [Przedmioty własności intelektualnej] u góry strony, a następnie Add a property [Dodaj przedmiot].
 3. Wybierz rodzaj przedmiotu własności intelektualnej.
 4. Wybierz opcję Add propery [Dodaj przedmiot].
 5. Wybierz opcję Add property owner [Dodaj właściciela przedmiotu], żeby dodać nowego właściciela, lub skorzystaj z menu rozwijanego zawierającego wcześniej dodanych właścicieli.
 6. Jeśli reprezentuje właściciela przedmiotu, użyj opcji Choose file [Wybierz plik], żeby przesłać dokument z upoważnieniem.
 7. Wybierz opcję Add IP owner [Dodaj właściciela praw własności intelektualnej].
 8. Jeśli to możliwe, dodaj link do strony pokazującej wykorzystanie przedmiotu własności intelektualnej.
 9. Dodaj nazwę lub tytuł przedmiotu.
 10. Wypełnij lub wybierz z listy dodatkowe informacje o przedmiocie (zależne od jego rodzaju).
 11. Wybierz opcję Add property [Dodaj przedmiot].

Jeśli prześlesz dokument z upoważnieniem, szybko go zweryfikujemy. W międzyczasie możesz zacząć przygotowywać zgłoszenie, które prześlesz, gdy zweryfikujemy upoważnienie.

Możesz przeglądać dodany przedmiot i wprowadzać w nim zmiany w karcie Intellectual Properties [Przedmioty własności intelektualnej]. Aby to zrobić, wybierz przedmiot i skorzystaj z opcji Edit [Edytuj] lub Delete [Usuń].

 1. Wybierz kartę Reports [Zgłoszenia].
 2. Jeśli to Twoje pierwsze zgłoszenie, wybierz Get started [Zaczynamy]. W przeciwnym razie wybierz opcję Create a report [Utwórz zgłoszenie].
 3. Wybierz właściciela praw własności intelektualnej i skorzystaj z opcji Begin report [Zacznij tworzyć zgłoszenie].
 4. Dodaj Report name [Tytuł zgłoszenia] dla celów organizacyjnych. Znacznik czasu zostanie wypełniony automatycznie, ale możesz go zmienić.
 5. Wybierz właściciela przedmiotu własności intelektualnej z rozwijanego menu.
 6. Wybierz przedmiot, którego dotyczy zgłoszenie.
 7. Wybierz opcję Create & add listings [Utwórz i dodaj oferty].
 8. Wyszukaj na Etsy oferty, które chcesz zgłosić. Ta funkcja przeszukuje cały portal Etsy.
 9. Wybierz któreś z ofert i skorzystaj z opcji Add to report [Dodaj do zgłoszenia]. Możesz też użyć opcji Upload multiple listings [Prześlij wiele ofert] i dodać identyfikatory lub adresy URL ofert. Identyfikator oferty to numer, który jest widoczny w jej adresie URL.
 10. Wybierz opcję Review & submit [Przejrzyj i prześlij].
 11. Przejrzyj zgłoszenie i wybierz opcję Submit report [Prześlij zgłoszenie].

Po przesłaniu zgłoszenia otrzymasz e-mail z potwierdzeniem. Wyślemy Ci też e-mail z informacją o decyzji podjętej w sprawie Twojego zgłoszenia.

Jak sprawdzić status zgłoszenia

Status zgłoszenia możesz sprawdzić na Portalu zgłoszeń Etsy. Kliknij Reports [Zgłoszenia] u góry strony i sprawdź kolumnę Status.

Kliknij View report [Wyświetl zgłoszenie], aby zobaczyć przesłane zgłoszenie i aktualne informacje. Gdy zweryfikujemy Twoje zgłoszenie, zobaczysz więcej informacji na temat podjętej decyzji, w tym informacje o usuniętych ofertach.

Zgodnie z naszymi Zasadami dotyczącymi własności intelektualnej po otrzymaniu zgłoszenia zgodnego z tymi zasadami, usuniemy zgłoszone treści i skontaktujemy się z odpowiednimi użytkownikami.

Co jeśli sprzedawca wyśle odpowiedź na zgłoszenie dotyczące naruszenia prawa autorskiego w świetle ustawy DMCA?

Jeśli zgłosisz naruszenie praw autorskich, sprzedawcy wskazani w tym zgłoszeniu mogą na nie odpowiedzieć na mocy ustawy DMCA. Zapoznaj się z zasadami dotyczącymi odpowiadania na zgłoszenia na mocy ustawy DMCA. Jeśli przesłana zostanie odpowiedź na zgłoszenie, możesz spróbować rozwiązać sytuację bezpośrednio z drugą stroną albo skontaktować się z prawnikiem. Gdy otrzymamy odpowiedź na zgłoszenie, które zawiera wszystkie informacje wymagane ustawą Digital Millennium Copyright Act i jest zgodne z naszymi zasadami, musimy przetworzyć ją zgodnie z naszymi Zasadami dotyczącymi własności intelektualnej

Firma Etsy nie możemy podejmować działań prawnych dotyczących potencjalnych naruszeń ani opowiadać się po żadnej ze stron. 

Treści zawarte na tej stronie mają charakter informacyjny i nie stanowią porady prawnej. Czytelnik przyjmuje wszelką odpowiedzialność za zastosowanie zawartych w nim informacji. Ze szczegółowymi pytaniami należy zwrócić się do prawnika. Ta strona może być okresowo aktualizowana.

Did this help?
Why didn’t this article help you? (select all that apply, required question)

Thanks for your feedback!

Nadal masz pytania?

Skontaktuj się z działem pomocy