Ustawienia miejsca docelowego wysyłki

Uwaga: ten artykuł jest przeznaczony dla sprzedawców, którzy samodzielnie ustalają koszty wysyłki. Jeśli jesteś sprzedawcą z USA lub Kanady i chcesz, żebyśmy za Ciebie wyliczali koszty wysyłki, zapoznaj się z tym artykułem Pomocy na temat obliczonych kosztów wysyłki.

Sprzedawcy Etsy samodzielnie ustalają koszty wysyłki i miejsca docelowe w każdej ze swoich ofert.

Niektórzy kupujący oglądają w serwisie Etsy tylko te produkty, które są dostępne do wysyłki do ich kraju. Aby mieć pewność, że Twój sklep będzie się pojawiać w wynikach wyszukiwania kupującym z wielu krajów, określ stawki dla każdego kraju, do którego chcesz wysyłać swoje produkty.

Aby zarządzać docelowymi miejscami wysyłki w obecnych ofertach:

 1. Kliknij Panel sklepu > Oferty. Kliknij miniaturę widoczną obok oferty, którą chcesz edytować, lub wybierz Edytuj w menu oznaczonym ikoną koła zębatego.
 2. W sekcji Wysyłka kliknij menu rozwijane obok nagłówka Miejsce wysyłki, aby wybrać kraj, z którego produkt zostanie wysłany.
 3. Kliknij Dodaj lokalizację. Gdy wybierzesz kraje, do których chcesz oferować wysyłkę, określ koszty wysyłki dla każdego z nich w sekcji Koszty wysyłki.
  • Możesz też wybrać opcje Unia Europejska lub Kraje europejskie spoza UE. Jeśli ustalisz określone koszty wysyłki dla danego kraju z tego regionu, ta cena zastąpi cenę obowiązującą dla regionu. 
  • Na przykład jeśli wysyłka w ramach Polski jest tańsza niż wysyłka w ramach Unii Europejskiej, to możesz ustalić niższą cenę dla Polski. Dzięki temu kupujący zapłaci mniej niż wynoszą ustalone koszty wysyłki dla krajów Unii Europejskiej.

Wysyłka do „Pozostałych krajów”

Opcja „Pozostałe kraje” pozwala ustalić stałą cenę za wysyłkę do wszystkich krajów świata.  

 • Jeśli koszty wysyłki do jakiegoś kraju są wyższe lub niższe (np. do kraju, gdzie prowadzisz sklep), możesz ustalić je oddzielnie. Wszystkie kraje, dla których nie ustalisz własnych kosztów wysyłki, zostaną zaliczone do grupy „Pozostałe kraje”.

Na koszty wysyłki mają wpływ Twoja lokalizacja i adres wysyłki kupującego. 

Oto rozwiązania najczęściej spotykanych problemów dotyczących miejsc i dat wysyłki:

Gdy otrzymasz zamówienie z miejsca, do którego nie wysyłasz produktów, możesz zdecydować się na jedno z kilku rozwiązań. Masz do wyboru następujące opcje: 

Dlaczego otrzymałem zamówienie z miejsca, do którego nie wysyłam produktów?

Może to wynikać z tego, że przypadkiem została włączona możliwość wysyłania produktów do wszystkich krajów świata. Jeśli w ofercie lub wzorcu wysyłki pojawia się informacja o wysyłce do „Pozostałych krajów”, to oznacza to, że dany produkt może zostać wysłany wszędzie. 

Możesz usunąć opcję „Pozostałe kraje”, klikając ikonę kosza na śmieci widoczną po prawej stronie tej opcji w sekcji Wysyłka danej oferty lub we wzorcu wysyłki

Ten problem pojawia się zwykle w ofertach niekorzystających ze wzorca wysyłki. Oferty, które nie są powiązane z żadnym wzorcem wysyłki, możesz wyszukać w Panelu ofert:

 1. W menu znajdującym się po prawej stronie w Panelu ofert kliknij Więcej filtrów
 2. W filtrze Wzorce wysyłki wybierz Brak wzorca wysyłki
 3. Zaznacz pola wyboru przy tych ofertach.
 4. Kliknij Edytowanie opcji.
 5. Kliknij Zmień wzorzec wysyłki.
 6. Wybierz wzorzec wysyłki, który chcesz zastosować do tych ofert.
 7. Kliknij Zastosuj.

Każda oferta może mieć przypisane tylko jedno miejsce wysyłki. Jeśli wysyłasz zamówienia z różnych centrów dystrybucji, to musisz albo wystawiać oddzielne oferty, albo otworzyć więcej niż jeden sklep.

Istnieje kilka przyczyn mogących powodować błędne wyświetlanie czasu przetwarzania lub daty wysyłki:

 • Czasy przetwarzania liczone są w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku). Czas przetwarzania zamówień złożonych w sobotę lub w niedzielę jest liczony tak, jakby zostały złożone w piątek.
 • Czasy przetwarzania mogą wydawać się błędne ze względu na różnice w strefach czasowych sprzedawcy, kupującego oraz Etsy. 

Powyższe przyczyny zwykle tłumaczą rozbieżności w datach wysyłki nieprzekraczające jednego dnia. Różnice większe niż jeden dzień mogą wynikać z problemów technicznych. Kliknij Nadal potrzebuję pomocy i w wysyłanej do nas wiadomości umieść numer przykładowego zamówienia, którego dotyczy problem, a my bliżej mu się przyjrzymy.

Did this help?
Why didn’t this article help you? (select all that apply, required question)

Thanks for your feedback!

Nadal masz pytania?

Skontaktuj się z działem pomocy