Jak zgłosić do nas produkt lub sklep

Jeśli produkt lub sklep nie jest zgodny z zasadami Etsy, możesz go zgłosić poprzez stronę Etsy.com. Obecnie nie można zgłaszać produktów przez aplikację Etsy.

Jak zgłosić do nas produkt

Aby zgłosić do nas produkt:

  1. Na stronie z ofertą danego produktu kliknij Zgłoś ten produkt do Etsy.
  2. Wybierz przyczynę z rozwijanej listy i dodaj swoje uwagi. Jeśli wśród dostępnych opcji nie widzisz właściwej, podaj odpowiednie informacje w polu tekstowym.

Jak zgłosić sklep

Aby zgłosić sklep:

  1. Na stronie głównej sklepu kliknij Zgłoś ten sklep do Etsy w panelu bocznym.
  2. Wybierz przyczynę z rozwijanej listy i dodaj swoje uwagi. Jeśli wśród dostępnych opcji nie widzisz właściwej, podaj odpowiednie informacje w polu tekstowym.

Problemy związane z własnością intelektualną

Zgłaszanie produktów lub sklepów pomaga Etsy zachować poprawność i przejrzystość na rynku. Narzędzie to nie służy jednak do zgłaszania problemów związanych z naruszeniem własności intelektualnej.

Jeśli masz wątpliwości dotyczące kwestii związanych z własnością intelektualną, zapoznaj się z obowiązującymi na Etsy Zasadami dotyczącymi własności intelektualnej.

Problemy z zamówieniem

Jeśli pojawił się jakiś problem z zamówieniem, skontaktuj się bezpośrednio ze sprzedawcą.

Jeśli już to zrobiłeś, a Twoje zamówienie nie dotarło lub produkt nie jest zgodny z opisem, możesz złożyć reklamację. Polecamy podjąć próbę rozwiązania problemu razem ze sprzedawcą, zanim zdecydujesz się złożyć reklamację.

Gdy zgłosisz do nas produkt

Etsy otrzyma powiadomienie o konieczności sprawdzenia danego produktu. Mamy kilka zespołów odpowiedzialnych za sprawdzanie zgłoszonych produktów. Następnie możemy skontaktować się ze sprzedawcą lub podjąć stosowne działania.

Czasami może się okazać, że dany produkt lub sklep w rzeczywistości jest zgodny z zasadami Etsy. W takiej sytuacji nie podejmiemy dalszych działań.

W przeciwnym razie Etsy nawiąże prywatny kontakt z danym użytkownikiem, aby zlikwidować problemy będące przyczyną zgłoszenia.

Prosimy nie zgłaszać wielokrotnie tego samego naruszenia zasad ani nie omawiać zgłaszanych produktów w przestrzeniach społecznościowych Etsy.

Przesyłanie zgłoszeń i prywatność

Zgłaszanie produktów i sklepów jest procesem poufnym. Zgłoszony użytkownik nie dowie się, kto przesłał zgłoszenie.

Dochodzenie Etsy będzie miało charakter prywatny. Nie otrzymasz żadnych osobistych odpowiedzi na wiadomość ze zgłoszeniem ani żadnych aktualizacji dotyczących sprawdzania zgłoszenia.

Did this help?
Why didn’t this article help you? (select all that apply, required question)

Thanks for your feedback!

Nadal masz pytania?

Skontaktuj się z działem pomocy