Jak zgłosić do nas produkt lub sklep

Jeśli produkt lub sklep nie jest zgodny z zasadami Etsy, możesz go zgłosić.

Jeżeli Twoje zastrzeżenia dotyczą własności intelektualnej, dowiedz się, jak zgłosić naruszenie praw własności intelektualnej.

Jeśli potrzebujesz pomocy w sprawie kupionego produktu, dowiedz się, jak uzyskać pomoc w zakresie zamówienia poprzez kontakt ze sprzedawcą lub, w razie potrzeby, złożenie reklamacji do Etsy.

Jak zgłosić do nas produkt

Produkt możesz zgłosić na stronie Etsy.com lub w aplikacji Etsy.

 1. Na stronie z ofertą danego produktu wybierz Zgłoś ten produkt do Etsy.
 2. Wybierz przyczynę z rozwijanej listy i dodaj swoje uwagi.
 3. Wybierz Prześlij zgłoszenie.

W wynikach wyszukiwania:

 1. Naciśnij palcem obraz produktu i go przytrzymaj.
 2. Wybierz opcję Zgłoś ten produkt z rozwijanego menu.
 3. Wybierz powód zgłaszania produktu.
 4. Wybierz Prześlij zgłoszenie.

W ofercie:

 1. U dołu oferty wybierz opcję Zgłoś ten produkt.
 2. Wybierz powód zgłaszania produktu.
 3. Wybierz Prześlij zgłoszenie.

Jak zgłosić sklep

Na Etsy.com możesz zgłosić cały sklep.

 1. Odwiedź sklep na Etsy.com i wybierz opcję Zgłoś ten sklep do Etsy po lewej.
 2. Wybierz przyczynę z rozwijanej listy i dodaj swoje uwagi.
 3. Wybierz Zgłoś ten sklep.

Gdy zgłosisz do nas produkt lub sklep

Etsy otrzyma powiadomienie o konieczności sprawdzenia danego produktu. Mamy kilka zespołów odpowiedzialnych za sprawdzanie zgłoszonych produktów. Następnie możemy skontaktować się ze sprzedawcą lub podjąć stosowne działania.

Prosimy nie zgłaszać wielokrotnie tego samego naruszenia zasad ani nie omawiać zgłaszanych produktów w przestrzeniach społecznościowych Etsy.

Przesyłanie zgłoszeń i prywatność

Zgłaszanie produktów i sklepów jest procesem poufnym. Zgłoszony użytkownik nie dowie się, kto przesłał zgłoszenie.

If you suspect an item or shop doesn’t comply with Etsy’s policies, you can submit a confidential report to Etsy. Etsy will review the item and take appropriate action if necessary.

 1. Sign in to Etsy.com.
 2. At the bottom of the listing page for an item, choose Report this item to Etsy.
 3. Select a reason from the dropdown and add a note.
 4. Choose Submit report.

In search results:

 1. Press and hold your finger on the image of the item.
 2. Select Report this item from the dropdown menu.
 3. Select the reason for reporting the item.
 4. Select Submit report.

On the listing:

 1. At the bottom of the listing, select Report this item.
 2. Select the reason for reporting the item.
 3. Select Submit report.
 1. Visit the shop on Etsy.com and choose Report this shop to Etsy on the left.
 2. Select a reason from the dropdown and add a note.
 3. Choose Report this shop.
Please don’t flag a single violation multiple times or discuss an item you flagged in any of Etsy’s community spaces per Etsy’s Community Policy.
Reports are sent to a team of specialists to review, so there’s no need to contact Etsy Support after you’ve flagged a violation.
Did this help?
Why didn’t this article help you? (select all that apply, required question)

Thanks for your feedback!

Nadal masz pytania?

Skontaktuj się z działem pomocy