Jakie są opcje ustawień paczki przy obliczanych kosztach wysyłki?

Jeśli korzystasz z obliczanych kosztów wysyłki, Etsy wyliczy rozmiar pudełka pasujący do Twojego zamówienia. Aby zobaczyć listę domyślnych paczek Etsy i ich rozmiarów, kliknij znak ? obok opcji Zastosuj rozmiary paczek najczęściej używane na Etsy.

Etsy wyliczy rozmiar opakowania, w którym należy umieścić zamówienie, w oparciu o Twoje opcje ustawień i domyślne rozmiary Etsy, jeśli ta opcja jest włączona. Jeśli produkt przekracza rozmiary określone w dostępnych opcjach ustawień, przyjmiemy, że wielkość paczki jest równa wielkości produktu.

Ustawione przez Ciebie spersonalizowane opcje ustawień paczki można też wybrać podczas kupowania etykiety wysyłkowej.

Jak wybierany jest rozmiar paczki dla danego zamówienia?

Jeśli korzystasz z obliczanych kosztów wysyłki, to dla każdego zamówienia automatycznie wybierana jest najmniejsza i najtańsza paczka, na jaką pozwala zaznaczona klasa pocztowa oraz łączna waga i wymiary zamówienia.

Jak wybrać opcje ustawień paczki

Jeśli wysyłasz swoje produkty w pudełkach o rozmiarach różniących się od domyślnych rozmiarów pudełek Etsy, możesz dodać swoje preferowane rozmiary pudełek w sekcji Opcje ustawień paczki:

  1. Na Etsy.com kliknij Panel sklepu.
  2. Kliknij Ustawienia.
  3. Kliknij Ustawienia wysyłki.
  4. Kliknij kartę Opcje ustawień paczki.
  5. Kliknij Dodaj opcję ustawień paczki.
  6. Możesz wybrać wstępnie wypełniony Typ paczki albo wybrać opcję Przesyłka niestandardowa, jeśli Twój preferowany rozmiar pudełka nie jest uwzględniony.
  7. Sprzedawcy z USA mogą też dodać opcjonalną opłatę za paczkę. Ta opłata będzie naliczana do zamówień, w przypadku których wybrano tę opcję ustawień paczki, niezależnie od liczby produktów składających się na zamówienie. Opłata za paczkę naliczana będzie niezależnie od innych opłat manipulacyjnych powiązanych z danym wzorcem wysyłki.
  8. Kliknij Zapisz.

Gdy dodasz już własne opcje ustawień paczki, będziesz mieć możliwość wskazania, czy poza tymi opcjami chcesz korzystać ze standardowych rozmiarów paczek Etsy. Możesz odznaczyć pole Zastosuj rozmiary paczek najczęściej używane na Etsy, aby używać tylko dodanych przez siebie opcji.

Jeśli rozmiar przedmiotu jest większy od tych określonych w opcjach ustawień, przyjmiemy, że wielkość paczki jest równa wielkości produktu.

W przypadku sprzedawców z Kanady opłaty za paczki oraz wstępnie wypełnione typy paczek nie są dostępne.

Did this help?
Why didn’t this article help you? (select all that apply, required question)

Thanks for your feedback!

Nadal masz pytania?

Skontaktuj się z działem pomocy