Opłaty za przeliczanie walut

Jeśli waluta ofert w Twoim sklepie jest różna od waluty Twojego rachunku płatniczego, kwoty uzyskane ze sprzedaży będą podlegać opłacie za przeliczenie waluty.

Dowiedz się więcej o ustawianiu waluty swojego sklepu.

Etsy Payments

W przypadku środków ze sprzedaży za pośrednictwem Etsy Payments Etsy dokona za Ciebie przeliczenia z waluty sklepu na walutę rachunku płatniczego. Od kwoty sprzedaży zostanie naliczona wynosząca 2,5% opłata za przeliczenie waluty. Ta opłata zostanie odjęta od środków ze sprzedaży, zanim pojawią się one na Twoim rachunku płatniczym. Aby sprawdzić zastosowane kursy rynkowe, możesz pobrać plik CSV z podsumowaniem sprzedaży w Etsy Payments.  

Zobacz, które waluty są dostępne w Etsy Payments.

Autonomiczne konto PayPal

Jeśli otrzymujesz płatności na autonomiczne konto PayPal, to w ich przypadku Etsy nie nalicza opłat za przeliczanie walut.

Did this help?
Why didn’t this article help you? (select all that apply, required question)

Thanks for your feedback!

Nadal masz pytania?

Skontaktuj się z działem pomocy