Wystawianie wielu egzemplarzy produktu i związane z tym opłaty

Etsy pobiera opłatę 0,20 USD za utworzenie lub wznowienie oferty. Natomiast nie pobieramy opłaty za edytowanie oferty. Opłaty mogą różnić się w zależności od liczby produktów, które oferujesz i sprzedajesz:

  • Jeśli w ramach danej oferty wystawisz więcej niż 1 sztukę produktu, prowizję za wystawienie tych dodatkowych egzemplarzy pobierzemy dopiero przy ich sprzedaży.  
  • Twoja oferta automatycznie się odnowi, gdy ktoś kupi część z wystawionych produktów, a część pozostanie. Naliczymy wówczas opłatę za odnowienie oferty i będzie ona nadal dostępna w Twoim sklepie.   
  • Jeśli sprzedajesz więcej niż jedną sztukę produktu w zamówieniu, opłata za wystawienie pierwszej sztuki została już naliczona. Opłatę w wysokości 0,20 USD pobieramy tylko za każdy dodatkowy egzemplarz, który sprzedasz.

Zasadniczo dobrym pomysłem jest podawanie podczas tworzenia oferty prawdziwej liczby posiadanych sztuk danego produktu. Jeśli sprzedajesz produkty robione na zamówienie, wystaw tylko taką liczbę, którą faktycznie jesteś w stanie przygotować w danym czasie.

Dowiedz się więcej o opłatach Etsy dotyczących sprzedawców.

Przykładowe opłaty za oferty

Omówimy teraz opłaty za wystawianie wielu sztuk jednego produktu na konkretnym przykładzie. Załóżmy, że sprzedajesz na Etsy miseczki.

Co się stanie, gdy wystawię tylko jedną miseczkę?

Po publikacji oferty zostanie pobrana kwota 0,20 USD. Oferta wygaśnie po upływie 4 miesięcy. Jeśli później zdecydujesz się odnowić tę ofertę, pobierzemy wynoszącą 0,20 USD opłatę za wznowienie.

Co się stanie, gdy wystawię 4 miseczki?

Naliczymy opłatę 0,20 USD za wystawienie oferty. Jeśli żadna z miseczek się nie sprzeda i oferta wygaśnie, jej odnowienie będzie kosztować 0,20 USD.  

Co się stanie, jeśli wystawię 3 miseczki, ale przed wygaśnięciem oferty sprzeda się tylko jedna?

Naliczymy opłatę 0,20 USD za wystawienie oferty. Gdy jedna miseczka się sprzeda, automatycznie odnowimy ofertę, ponieważ zostały jeszcze dwie. Naliczymy wynoszącą 0,20 USD opłatę za automatyczne odnowienie, dzięki któremu oferta nadal będzie widoczna w sklepie.

Co się stanie, jeśli wystawię 10 miseczek i sprzedam wszystkie?

Za pierwsze wystawienie oferty z miseczkami naliczymy opłatę 0,20 USD. Gdy sprzedadzą się wszystkie miseczki z tej oferty, dodatkowo naliczymy opłatę 1,80 USD (0,20 USD za każdy sprzedany produkt poza pierwszym).

Jeśli odnowisz ofertę znowu z 10 miseczkami, ponownie pobierzemy za to opłatę 0,20 USD.

Jak te opłaty będą przedstawione na rachunku płatniczym

Opłaty będą przedstawione na rachunku płatniczym w następujący sposób:

  • Pierwotna opłata za ofertę pojawi się jako oferta niezależnie od liczby wystawionych sztuk danego produktu.   
  • Jeśli w ramach jednej transakcji sprzedasz kilka sztuk produktu, zobaczysz opłatę za ofertę wieloegzemplarzową.   
  • Jeśli w ofercie zostały jeszcze jakieś produkty, zobaczysz opłatę za automatyczne wznawianie po sprzedaniu.  
  • Etsy przelicza opłatę z USD na walutę rachunku płatniczego po kursie rynkowym obowiązującym w momencie, gdy ta opłata zostaje naliczona na Twoim rachunku płatniczym.   Przeliczona kwota może ulec zmianie, jeśli zmieni się kurs wymiany walut.
Did this help?
Why didn’t this article help you? (select all that apply, required question)

Thanks for your feedback!

Nadal masz pytania?

Skontaktuj się z działem pomocy