Jak znaleźć zagubioną ofertę

Szybka odpowiedź

Aby sprawdzić status oferty, przejdź do Panelu sklepu, a następnie do sekcji Oferty i poszukaj według statusu Oferty.

Oto najczęstsze powody, dlaczego produkt mógłby „zniknąć” z Twojego sklepu:

Twoja oferta wygasła

Pamiętaj, że oferta pozostaje aktywna przez cztery miesiące. Jeśli oferta się w tym czasie nie sprzedała i nie ustawiono jej automatycznego wznawiania, wówczas wygaśnie.

Aby znaleźć ofertę, która wygasła:

  1. Kliknij Panel sklepu, a potem Oferty.
  2. Wybierz opcję Wygasła w panelu Status oferty.

Gdy dodasz nowy produkt, domyślnie zostanie wybrana opcja automatycznego wznawiania. Jeśli wolisz, w ustawieniach wznawiania możesz wybrać opcję Ręczne. Możesz to zrobić podczas tworzenia, edytowania lub wznawiania oferty. Możesz też zaznaczyć kilka ofert i kliknąć Opcje edycji.

The 'Renewal options' section of the listing process where you can choose between 'automatic'and 'manual' renewals when your listing expires

Opcje wznawiania wyświetlane w procesie tworzenia oferty

Dowiedz się więcej o wznawianiu wygasłych ofert.

Twoja oferta została zdezaktywowana

Dokładnie sprawdź swoje nieaktywne produkty: 

  1. Kliknij Panel sklepu, a potem Oferty.
  2. Wybierz opcję Nieaktywna w panelu Status oferty.

Produkt się wyprzedał

Aby sprawdzić, czy Twój produkt się wyprzedał:

  1. Otwórz Panel sklepu.
  2. Wybierz Zamówienia i wysyłka.

Dowiedz się więcej o wznawianiu wyprzedanych ofert.

Oferta mogła zostać usunięta przez Etsy z powodu naruszenia przez nią naszych zasad

Poszukaj w swojej skrzynce e-mailowej wiadomości od Etsy. Następnie aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z Etsy, klikając link u dołu strony.

Did this help?
Why didn’t this article help you? (select all that apply, required question)

Thanks for your feedback!

Nadal masz pytania?

Skontaktuj się z działem pomocy