Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO)

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) to rozporządzenie Unii Europejskiej (UE) dotyczące ochrony danych osobowych, które nakłada nowe wymogi na osoby i firmy mające siedzibę lub oferujące usługi na terenie UE. Celem RODO jest ujednolicenie istniejących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, które obowiązują w prawie całej Europie, w tym w 28 krajach członkowskich UE i 3 krajach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

RODO weszło w życie 25 maja 2018 r. Daje ono obywatelom UE większą przejrzystość co do tego, jak wykorzystywane są ich dane osobowe, a także więcej praw i większą kontrolę w tym zakresie. Zapewnia też prawo dostępu do tych danych oraz prawo do ich przeniesienia i usunięcia.

Co zmieniło się na Etsy?

Ochrona prywatności członków naszej społeczności kupujących i sprzedawców zawsze była priorytetem Etsy. Oto podsumowanie wprowadzonych przez nas zmian:

Większa przejrzystość co do tego, jak wykorzystywane są dane osobowe

  • Wprowadziliśmy zmiany w naszej Polityce prywatności i w Zasadach dotyczących plików cookie i podobnych technologii, aby zapewnić użytkownikom więcej informacji na temat tego, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy i chronimy ich dane osobowe, oraz uwzględnić zapisy dotyczące praw, które gwarantuje rozporządzenie.
  • Sprzedawcy z UE lub oferujący swoje produkty użytkownikom w UE, a także sprzedawcy prowadzący działalność w miejscach, w których obowiązują podobne przepisy, oprócz przestrzegania Zasad Etsy muszą stworzyć własną politykę prywatności zgodną za zapisami RODO i jej przestrzegać. Aby to ułatwić, stworzyliśmy dodatkowe pole w regulaminie sklepu Etsy, w którym można dodać politykę prywatności, aby była widoczna dla kupujących.
  • Zaktualizowaliśmy też funkcje związane z polityką prywatności, aby zapewnić użytkownikom większą kontrolę nad tym, w jaki sposób ich dane osobowe są wykorzystywane na Etsy w celach marketingowych, reklamowych i monitoringowych. Użytkownicy z UE mają dostęp do tych funkcji w sekcji Twoje konto > Ustawienia konta > Prywatność na stronach na komputery i urządzenia mobilne oraz w aplikacjach do robienia zakupów na Etsy.

Ulepszone funkcje dostępu do danych i przenoszenia danych

Dane można pobrać w pliku w formacie CSV lub JSON. Pliki w formacie JSON możesz otwierać w aplikacjach takich jak Microsoft Excel czy Firefox.

Będziemy nadal sprawdzać i aktualizować dostępne na stronie funkcje związane z wymogami dotyczącymi prywatności, takimi jak RODO, aby zapewnić użytkownikom większą kontrolę nad danymi oraz przejrzyste informacje o praktykach Etsy w zakresie wykorzystania danych.

Jaki ma to wpływ na sprzedawców?

Jeśli jesteś sprzedawcą Etsy, który ma siedzibę lub sprzedaje produkty w UE, mogą Cię obowiązywać następujące wymogi:

  • Dodanie własnej, zgodnej z RODO polityki prywatności do regulaminu sklepu Etsy, aby kupujący mogli się z nią zapoznać. Więcej informacji na temat skonfigurowania własnej polityki prywatności znajdziesz tutaj.
  • Udostępnienie lub usunięcie danych osobowych użytkowników z UE (jeśli o to poproszą), w przypadku gdy przechowujesz lub wykorzystujesz te dane poza Etsy, oraz stosowanie się do właściwych przepisów dotyczących przejrzystości w zakresie tego, jak wykorzystujesz dane użytkowników w celach analitycznych i marketingowych oraz czy przekazujesz te dane stronom trzecim.
  • Rozważ konsultację z prawnikiem, jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat bezpośredniego wpływu nowych przepisów na Twoją działalność. Więcej informacji znajdziesz w naszych zaktualizowanych Zasadach wewnętrznych.  

Mój sklep Etsy nie ma siedziby w UE. Czy mimo to obowiązują mnie przepisy RODO.

Nawet jeśli nie jesteś sprzedawcą z UE, niektóre zapisy RODO mogą Cię dotyczyć. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w artykule Podręcznika sprzedawcy dotyczącym RODO.

Dlaczego niektóre zmiany są dostępne tylko dla użytkowników z UE?

RODO zasadniczo dotyczy obywateli UE, dlatego niektóre zmiany na razie są dostępne tylko dla użytkowników z UE. Niemniej jednak zależy nam na ochronie danych wszystkich użytkowników i ich prywatności poprzez aktualizacje zasad i globalne zmiany na stronie.

Dlaczego wysłaliście mi powiadomienie e-mailowe po rezygnacji z e-maili marketingowych?

Ponieważ RODO wymaga znaczących zmian w zasadach Etsy, informowanie użytkowników o aktualizacjach jest bardzo ważne. Zamierzamy ograniczyć liczbę tego typu e-maili wysyłanych do wszystkich użytkowników. Nie jest to wiadomość marketingowa. Z e-maili i promocji marketingowych oraz list mailingowych możesz zrezygnować, klikając specjalny link znajdujący się w każdej wiadomości lub zmieniając ustawienia w sekcji E-mail na swoim koncie (jeśli je masz).

Jakie aktualizacje dotyczące prywatności są dostępne w aplikacjach mobilnych Etsy?

W aplikacjach do robienia zakupów na Etsy można zmienić ustawienia prywatności tak samo jak na stronie Etsy w wersji stacjonarnej i komórkowej. W aplikacjach nie można jednak usunąć konta ani pobrać swoich danych. Dodatkowo możesz mieć dostęp do oddzielnych funkcji prywatności w ustawieniach Twojego urządzenia. Takie funkcje dają większą kontrolę nad opcjami aplikacjami Etsy, np. śledzeniem lokalizacji i powiadomieniami.

Did this help?
Why didn’t this article help you? (select all that apply, required question)

Thanks for your feedback!

Nadal masz pytania?

Skontaktuj się z działem pomocy