Powiadomienia e-mailowe o aktualizacji zasad Etsy

Jako użytkownik Etsy możesz otrzymać od nas e-maile o aktualizacjach zasad Etsy. Dowiedz się więcej o zasadach Etsy.

W naszych Warunkach korzystania zobowiązaliśmy się powiadamiać e-mailowo wszystkich aktywnych użytkowników Etsy o planowanych istotnych zmianach naszych zasad. Z tego względu nie ma możliwości zrezygnowania z subskrypcji e-mail z powiadomieniami o aktualizacji zasad.

Choć nie możesz zrezygnować z e-maili o dokonanych transakcjach, aktualizacji naszych Warunków użytkowania ani e-maili wymaganych prawem, staramy się ograniczać liczbę wysyłanych wiadomości, dbając przy tym o spełnianie naszych zobowiązań z zakresu przejrzystości działań.

Aby ograniczyć liczbę otrzymywanych od Etsy e-maili, możesz:

Did this help?
Why didn’t this article help you? (select all that apply, required question)

Thanks for your feedback!

Nadal masz pytania?

Skontaktuj się z działem pomocy