Etsy Plus: zaawansowana personalizacja sklepu

Sprzedawcy korzystający z planu Etsy Plus mają dostęp do zaawansowanych funkcji personalizacji sklepu, obejmujących wiele opcji banerów.  Oferujemy również nową opcję układu dla polecanych ofert oraz możliwość polecania określonych ofert lub działów sklepu. Dowiedz się więcej o planie Etsy Plus.

Aby dodać lub zaktualizować zaawansowaną personalizację sklepu, kliknij opcje Panel sklepu > Kanały sprzedaży. Kliknij przycisk ołówka obok sklepu Etsy, aby edytować stronę główną sklepu. Pojawią się monity edycji baneru i obszaru polecanych ofert.

 

Personalizacje baneru

Obszar polecanych ofert

Przejście na plan Etsy Standard

 

Personalizacje baneru

Opcje układu możliwe do dostosowania

Wszyscy sprzedawcy mają możliwość ustawienia banera mini lub dużego, ale dla subskrybentów planu Etsy Plus dostępne są dodatkowe opcje. Dowiedz się więcej o banerach mini i dużych.

Subskrybenci planu Etsy Plus mają następujące dodatkowe opcje banerów:

Baner karuzelowy

Można dodać do 4 różnych obrazów dla kupujących z możliwością przewijania. Można także połączyć obraz baneru z określoną ofertą lub działem sklepu.


screens_-_Google_Drive_2018-07-16_17-55-29.png

Każdy obraz musi mieć wymiary co najmniej 1200 x 300 pikseli.

 

Baner kolażowy

Można utworzyć baner niestandardowy przy użyciu 2, 3 lub 4 obrazów.

screens_-_Google_Drive_2018-07-16_17-56-41.png

W przypadku 2 obrazów każdy z nich musi mieć wymiary co najmniej 600 x 300 pikseli.

W przypadku 3 obrazów każdy z nich musi mieć wymiary co najmniej 400 x 300 pikseli.

W przypadku 4 obrazów każdy z nich musi mieć wymiary co najmniej 300 x 300 pikseli.

Zarządzanie obrazami i układem

Kliknij, aby edytować stronę główną sklepu.

Jeśli dodajesz baner po raz pierwszy:

 • Kliknij symbol plusa na górze strony, aby wybrać układ.
 • Następnie możesz kliknąć, aby dodać obrazy.

Jeśli masz już baner:

 • Aby edytować obrazy, wybierz przycisk ołówka w prawym dolnym rogu.
 • Aby zmienić układ banera, kliknij przycisk „Zmień układ” w lewym górnym rogu.

 

Po wybraniu układu i dodaniu obrazów w prawym górnym rogu zostaną wyświetlone następujące opcje (w zależności od sytuacji):

 • Krzyżyk: Wybierz, aby zmienić położenie obrazu, klikając i przeciągając go.

 • Łącze: W stosownych przypadkach można dodać do obrazu łącze do strony oferty lub działu sklepu. Masz również możliwość dodania opisu łącza, który zostanie dodany w prawym dolnym rogu obrazu.

 • Kosz: Kliknij, aby usunąć obraz.

Pamiętaj, aby kliknąć przycisk Zapisz u dołu strony.

W zależności od liczby, rozmiaru i rozdzielczości obrazów, a także prędkości Internetu czas przesyłania może być różny.

Pamiętaj, aby przesyłać obrazy w kolejności, w jakiej mają się pojawić. W tym momencie nie jest możliwe klikanie i przeciąganie obrazów w celu ich reorganizacji.

Obszar polecanych ofert

Opcje układu możliwe do dostosowania


Istnieją dwie opcje układu dotyczące obszaru polecanych ofert. Wszyscy sprzedawcy mają możliwość polecenia 4 ofert lub działów sklepu tej samej wielkości. Dowiedz się więcej.

Sprzedawcy będący subskrybentami planu Etsy Plus mają także opcję mieszanej siatki. Mieszana siatka umożliwia polecenie 5 ofert lub działów sklepu. Układ zawiera jedną dużą ofertę lub jeden duży dział sklepu z 4 mniejszymi produktami lub działami sklepu po prawej stronie.

featured_area_mixed_desktop.png

Zarządzanie obrazami i układem

Kliknij, aby edytować stronę główną sklepu.

Jeśli konfigurujesz obszar polecanych ofert po raz pierwszy:

 • Przewiń w dół i kliknij symbol plusa.
 • Z wyświetlonej nakładki wybierz opcję Standardowa siatka lub Mieszana siatka.

 

Jeśli masz już polecane oferty lub działy sklepu:

 • Aby edytować obrazy, wybierz przycisk ołówka w prawym dolnym rogu.
 • Aby zmienić układ siatki, kliknij przycisk „Zmień układ” w lewym górnym rogu.

 

Po wybraniu układu możesz wyszukiwać aktywne oferty lub wybierać działy sklepu.

Jeśli chcesz zaktualizować kolejność ofert lub działów sklepu, wybierz opcję „Edytuj kolejkę” w lewym górnym rogu. W sekcji „Kolejka polecanych” będzie można je przeciągać i zmieniać ich kolejność.

Pamiętaj, aby kliknąć przycisk Zapisz w prawym dolnym rogu.

Przejście na plan Etsy Standard

Po przejściu na plan Etsy Standard wszelkie dodane elementy personalizacji sklepu dostępne tylko w planie Etsy Plus zostaną usunięte po zakończeniu cyklu subskrypcji. (Zapoznaj się z sekcją Rachunki tutaj). W odniesieniu do baneru sklepu i obszaru polecanych ofert przywrócone zostaną opcje domyślne planu Etsy Standard.

Ponadto wszystkie obrazy przesłane w celu zaawansowanej personalizacji sklepu nie zostaną zapisane w przypadku przejścia na niższy plan, a następnie ponownej rejestracji w planie Etsy Plus w przyszłości.

Did this help?
Why didn’t this article help you? (select all that apply, required question)

Thanks for your feedback!

Nadal masz pytania?

Skontaktuj się z działem pomocy