Jak skonfigurować szacowaną datę dostawy

Możesz skonfigurować oferty i wzorce wysyłki tak, aby szacowana data dostawy zamówienia była widoczna dla klientów. W zależności od lokalizacji Twojego sklepu możesz to zrobić na różne sposoby:

Za przesyłki doręczone terminowo uznajemy na Etsy te, które dotarły pod wskazany adres w szacowanym przedziale czasowym. Jeśli wyślesz zamówienie przed wskazaną oczekiwaną datą wysyłki i masz potwierdzający to dowód, nie będziesz odpowiadać za opóźnienia, do których doszło podczas transportu i z winy przewoźnika. Dowiedz się, jak rozwiązać spór z kupującym

Przejdź do sekcji:

Jak obliczana jest szacowana data dostawy?

Zakres szacowanych dat dostawy wyliczany jest w oparciu o następujące informacje: 

 • Początkowa data zakresu: Twój najkrótszy czas przetwarzania + najkrótszy oczekiwany czas transportu. 

 • Końcowa data zakresu: Twój najdłuższy czas przetwarzania + najdłuższy oczekiwany czas transportu.

Czas przetwarzania + czas wysyłki u danego przewoźnika = szacowana data dostawy

Przykład: jeśli czas przetwarzania zamówionego przez Ciebie produktu wynosi od 3 do 5 dni, a czas transportu wybraną metodą to zwykle od 2 do 4 dni, szacowana data dostawy to od 5 do 9 dni od dnia złożenia zamówienia. 

Jeśli zamówienie zostanie oznaczone jako zrealizowane przed planowaną datą wysyłki, szacowana data dostawy zostanie odpowiednio skorygowana. 

Etsy okresowo dostosowuje czasy transportu usług widocznych w naszych wzorcach wysyłki, opierając się na faktycznych czasach dostaw wynikających z danych śledzenia dla poszczególnych przewoźników. Oznacza to, że nie musisz samodzielnie zmieniać czasów transportu ze względu na gorszą pogodę lub inne opóźnienia po stronie dostawcy.

Jak skonfigurować szacowaną datę dostawy

Sprzedawcy z USA i Kanady: w przypadku ofert z obliczanymi kosztami wysyłki i czasem przetwarzania szacowana data dostawy będzie już podana.

Jeśli nie korzystasz z obliczanych kosztów wysyłki lub w Twoim kraju ta funkcja nie jest dostępna, wszystkie informacje potrzebne do obliczenia szacowanej daty dostawy musisz podać podczas tworzenia lub edytowania oferty albo wzorca wysyłki. 

W przypadku każdej oferty należy podać następujące informacje:

 • Usługa wysyłkowa na terenie kraju
  • Jeśli wybierzesz opcję Inna, musisz określić czas dostawy.
 • Usługa wysyłkowa poza granicami kraju
  • Jeśli wybierzesz opcję Inna, musisz określić czas dostawy.
  • Wszyscy sprzedawcy wysyłający produkty za granicę muszą określić usługi wykorzystywane do tego celu.
 • Jeśli oferujesz opcje wysyłki, musisz podać usługę wysyłkową lub czas dostawy.

 • Kod pocztowy miejsca nadania przesyłki

 • Czas przetwarzania określający, ile czasu potrzebujesz na przygotowanie zamówienia i przekazanie go przewoźnikowi.

 1. Zaloguj się na Etsy.com.
 2. Otwórz Panel sklepu.
 3. Wybierz Ustawienia.
 4. Wybierz Ustawienia wysyłki.
 5. Wybierz Wzorce wysyłki.
 6. Wybierz opcję Dodaj wzorzec wysyłki (lub Edytuj istniejący wzorzec). 
 7. Jeśli jesteś w USA lub Kanadzie: przy opcji Koszty wysyłki wybierz Chcę wprowadzić ręcznie stałe koszty lub Oblicz koszty za mnie. (Pomiń ten krok, jeśli nie jesteś w USA lub Kanadzie).
 8. Wybierz Kraj nadania.
 9. Dodaj Kod pocztowy miejsca nadania.
 10. Wybierz czas przetwarzania
 11. W sekcji Wysyłka standardowa wybierz swoją preferowaną lub najczęściej wykorzystywaną usługę wysyłki do wysyłki krajowej. Jeśli wybierzesz opcję Inna, musisz określić czas dostawy.
 12. W sekcji Kwota, którą naliczysz wskaż, czy oferujesz Bezpłatną wysyłkę, albo samodzielnie ustaw Stałe koszty.
 13. Jeśli oferujesz wysyłkę za granicę, potwórz ostatnie dwa kroki dla sekcji Pozostałe kraje.
 14. Jeśli oferujesz opcje wysyłki, wybierz usługę wysyłkową lub czas dostawy. 
 15. Wybierz opcję Utwórz wzorzec.

Korzystaj z tego wzorca wysyłki przy tworzeniu ofert, aby szacowana data dostawy zamówienia była widoczna dla klientów.

📦      Gdy kupujesz i drukujesz etykiety wysyłkowe za pośrednictwem Etsy, automatycznie oznaczamy Twoje zamówienia jako zrealizowane i wysyłamy kupującym ich numery śledzenia. Dzięki temu klienci wiedzą, kiedy mogą się spodziewać dostawy zamówienia.

Kupno etykiet wysyłkowych na Etsy

Czy muszę ustawić szacowaną datę dostawy? 

Ustawienie czasu przetwarzania i czasu transportu jest wymagane podczas tworzenia, edytowania i powielenia ofert lub wzorców wysyłki. Ponadto, w zależności od Twojej lokalizacji, konieczne może być określenie kodu pocztowego miejsca nadania wskazującego, skąd wysyłane są Twoje produkty.

Skąd będę wiedzieć, że brakuje szacowanej daty dostawy? 

Jeśli w jednym z Twoich wzorców wysyłki brakuje informacji potrzebnych do obliczenia szacowanej daty dostawy, zobaczysz alert w tych miejscach: 

 • W przypadku wzorców wysyłki, z którymi powiązana jest przynajmniej jedna oferta: w Twoich Ustawieniach wysyłki.

 • W przypadku aktywnych ofert, które nie są powiązane z żadnym wzorcem wysyłki: w sekcji Niestandardowe ustawienia wysyłki w Twoich Ustawieniach wysyłki.

Rozwiązywanie problemów związanych z szacowaną datą dostawy

Zakres szacowanych dat dostawy rozpoczyna się za szybko lub jest za szeroki

Rozważ zawężenie zakresu czasu przetwarzania, jeśli rzadko wysyłasz zamówienie wcześniej, niż na sam koniec tego zakresu. Możesz edytować czas przetwarzania zamówień, wybierając opcję Niestandardowy zakres. W ten sposób zyskasz większą kontrolę nad procesem realizacji zamówienia.

Jeśli samodzielnie ustalasz Datę dostawy, wybierając Innego przewoźnika, to regularnie sprawdzaj te ustawienia i wprowadzaj konieczne zmiany, ponieważ charakterystyka usługi może się zmieniać.

Zakres szacowanych dat dostawy jest niewłaściwy

Możesz ręcznie ustawić zakres szacowanych dat dostawy dla każdej lokalizacji.

W tym celu musisz edytować ustawienia wysyłki w swoich ofertach. Przy wprowadzaniu kosztów wysyłki i przewoźników w danej ofercie możesz w opcji Przewoźnik wybrać wartość Inny. Pozwoli Ci to samodzielnie wprowadzić zakres dat dostawy.

Wysyłam produkty z różnych miejsc. Jak mogę skonfigurować swoje wzorce?

Jeśli wysyłasz produkty z różnych miejsc, możesz utworzyć oddzielny wzorzec wysyłki i oddzielną ofertę dla każdego miejsca, z którego wysyłasz. Następnie powiąż każdy wzorzec wysyłki z właściwą ofertą. W ten sposób powiążesz też z każdą ofertą właściwą datę dostawy.

Did this help?
Why didn’t this article help you? (select all that apply, required question)

Thanks for your feedback!

Nadal masz pytania?

Skontaktuj się z działem pomocy