Czym są integracje dla sklepów Etsy?

Integracje znajdujące się na karcie Integracje w Panelu sklepu to narzędzia osób trzecich, które można połączyć z kontem Etsy, aby udoskonalić funkcjonowanie sklepu.

Aby zobaczyć integracje, które możesz dodać do swojego sklepu Etsy, wykonaj następujące kroki:

 1. Zaloguj się na Etsy.com.
 2. Kliknij Panel sklepu.
 3. Kliknij Integracje.
 4. Przejrzyj integracje, które możesz połączyć ze swoim sklepem Etsy.

Jak połączyć integrację ze sklepem

Aby połączyć integrację ze swoim sklepem, wykonaj następujące kroki:

 1. Kliknij integrację, która Cię interesuje.
 2. Kliknij Dowiedz się więcej na stronie integracji, aby przejść do strony jej twórcy.
 3. Utwórz konto na stronie twórcy i wykonaj opisane czynności, aby połączyć integrację ze swoim sklepem Etsy.

Uwaga: zapoznaj się z informacjami twórcy na temat integracji przed połączeniem jej ze swoim sklepem. Może być wymagane udzielenie zgody na warunki osób trzecich związane z korzystaniem z integracji. Używanie niektórych integracji może się również wiązać z zakupem określonych usług.

Jak odłączyć integrację

Jeśli chcesz odłączyć integrację dodaną wcześniej do sklepu:

 1. Zaloguj się na Etsy.com.
 2. Kliknij Panel sklepu.
 3. Kliknij Integracje.
 4. Kliknij Zarządzaj.
 5. Kliknij Odłącz przy każdej integracji, którą chcesz usunąć.
 6. Kliknij Tak.

Odłączenie integracji jest równoznaczne z usunięciem dostępu osób trzecich do Twoich danych na Etsy, ale strony trzecie mogą zachować dane, które już posiadają. Odłączenie nie oznacza usunięcia konta w serwisie osób trzecich. Aby trwale usunąć konto w serwisie osób trzecich, skontaktuj się bezpośrednio z twórcą integracji.

Dlaczego nie widzę używanej przez siebie integracji na stronie zarządzania?

Strona Zarządzaj wyświetla tylko te integracje, które mają aktywne połączenie z Twoim kontem Etsy przez API Etsy. Brak powiązania usługi z Etsy lub zablokowanie integracji dostępu do API Etsy może spowodować, że nie zobaczysz danej integracji. O swoją sytuację możesz dopytać dewelopera będącego twórcą programu. Na Twoje pytania może też odpowiedzieć Pomoc Etsy.

Chcesz zbudować integrację z API Etsy?

Dowiedz się więcej o tym, jak zbudować integrację z Etsy.

Did this help?
Why didn’t this article help you? (select all that apply, required question)

Thanks for your feedback!

Nadal masz pytania?

Skontaktuj się z działem pomocy