Jak zweryfikować swoje informacje o sprzedawcy na potrzeby Etsy Payments

Aby móc zapewnić bezpieczeństwo Tobie oraz całej platformie zakupowej Etsy, weryfikujemy Twoje dane, gdy rejestrujesz się jako sprzedawca w usłudze Etsy Payments. 

​​Zanim podasz swoje dane, musisz wybrać, czy będziesz korzystać z Etsy Payments jako osoba fizyczna czy firma posiadająca osobowość prawną. Jeśli Twoja firma jest zarejestrowaną osobą prawną w Twojej lokalnej jurysdykcji (która różni się w zależności od kraju i regionu) oraz ma dokumenty rejestrowe, musisz zarejestrować się jako firma. W przeciwnym razie musisz dokonać rejestracji jako osoba fizyczna lub osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą.

Przejdź do sekcji:

Jak mam się zarejestrować jako osoba fizyczna lub osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą?

Aby zarejestrować się w Etsy Payments jako osoba fizyczna lub osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, musisz podać następujące dane umożliwiające nam weryfikację Twojej tożsamości: 

 • imię,
 • nazwisko,
 • data urodzenia,
 • adres domowy,
 • a w niektórych lokalizacjach także całość lub fragment numeru identyfikacji podatkowej (np. numeru SSN w USA).

Następnie musisz podać swoje informacje finansowe, w tym imię i nazwisko zapisane na rachunku bankowym, na który będziesz otrzymywać płatności, oraz numer tego rachunku. 

Możemy poprosić Cię o kopię dowodu tożsamości wydanego przez organ administracji państwowej. Zrób zdjęcie swojego dokumentu lub go zeskanuj, a następnie prześlij uzyskane obrazy dokumentu tutaj. Może to być prawo jazdy, paszport lub inny dowód tożsamości ze zdjęciem wydany przez organ administracji państwowej.

Poniżej wymieniamy dodatkowe kryteria dotyczące dowodu tożsamości:

 • Kopia musi zawierać Twoje pełne imię i nazwisko i Twoją datę urodzenia oraz datę ważności dokumentu. Jeśli któraś z tych informacji znajduje się na odwrocie dokumentu tożsamości, musisz przesłać kopię przedniej i tylnej strony dokumentu. 
 • Imię i nazwisko na dokumencie muszą być zapisane alfabetem łacińskim.
 • Dane na dokumencie muszą być zgodne z danymi podanymi podczas konfiguracji sklepu. 
 • Obrazy muszą być wyraźne, czytelne i niezmodyfikowane. 

Jeśli któreś z tych kryteriów nie zostaną spełnione, możemy poprosić Cię o ponowne wykonanie kopii dokumentu. Prośbę tę prześlemy na adres e-mail zapisany w ustawieniach Twojego sklepu. Zobaczysz też powiadomienie w Panelu sklepu. 

Jak mogę dodać kraj banku i dane rachunku?

Jeśli Twój bank znajduje się w USA, to podczas otwierania sklepu i aktualizowaniu danych rachunku bankowego konieczna będzie weryfikacja za pośrednictwem platformy Plaid. Kiedy korzystasz z usług Plaid do zweryfikowania danych rachunku bankowego, musisz zaakceptować warunki Plaid, w tym Politykę prywatności Plaid.

Jeśli jesteś sprzedawcą spoza USA, możesz zweryfikować dane rachunku bankowego w Panelu sklepu po dokonaniu pierwszej sprzedaży.

Dowiedz się więcej na temat aktualizowania danych rachunku bankowego.

 1. Zaloguj się na Etsy.com.
 2. Wybierz Panel sklepu.
 3. Wybierz Finanse.
 4. Wybierz Ustawienia płatności.
 5. W sekcji Dane rachunku bankowego wybierz Aktualizuj. Sprawdź, czy dane rachunku bankowego są poprawne i wybierz Zapisz nowe dane.
 6. Wybierz Adres i sprawdź, czy dane adresowe są poprawne. 

Jak dodać kartę do konta?

Teraz dodaj do swojego sklepu kartę debetową lub kredytową. Jest to wymagane w przypadku większości sklepów Etsy.

 1. Zaloguj się na Etsy.com.
 2. Wybierz Panel sklepu.
 3. Wybierz Finanse.
 4. Wybierz Ustawienia płatności.
 5. Wybierz Rozliczenia.

Jak mam się zarejestrować jako firma?

Jeśli rejestrujesz się jako „firma”, poza Twoją tożsamością musimy zweryfikować dane Twojej firmy posiadającej osobowość prawną. 

W tym celu musisz podać swoje dane oraz informacje finansowe (wymienione w sekcji powyżej) oraz następujące dane swojej firmy:

 • nazwa podmiotu prawnego (taka jak w wydanym przez organ administracji państwowej dokumencie potwierdzającym rejestrację firmy),
 • adres rejestracji firmy,
 • numer identyfikacyjny pracodawcy (EIN) — tylko w USA,
 • numer identyfikacyjny firmy,
 • jurysdykcja, gdzie zarejestrowana jest firma — tylko w Kanadzie, Niemczech i USA.

Numer identyfikacyjny firmy nazywa się inaczej w różnych krajach. Oto niektóre z tych nazw:

 • numer lub identyfikator podmiotu,
 • numer lub identyfikator przedsiębiorstwa,
 • numer lub identyfikator departamentu,
 • numer spółki,
 • numer aktu rejestru,
 • numer dokumentu,
 • numer kontrolny,
 • numer organizacji,
 • numer aktu założycielskiego,
 • numer licencji,
 • numer rejestru.

Jeśli masz problem ze znalezieniem swojego numeru identyfikacyjnego firmy, spróbuj poszukać go na stronie z takimi informacjami przygotowanej przez krajowy urząd, w którym dokonano rejestracji firmy, lub skontaktuj się z tym urzędem i poproś o pomoc.

Jeśli jesteś sprzedawcą z USA, to podczas rejestracji jako firma możesz dodać maksymalnie 3 dodatkowych właścicieli. Każdy właściciel musi mieć przynajmniej 25% udziałów w firmie.

Co się stanie, jeśli moje dane nie zostaną zaakceptowane?

Jeśli nie uda nam się zweryfikować danych Twojej firmy, powiadomimy Cię o tym e-mailem. Przepisy nie pozwalają nam wskazać, których dokładnie informacji nie dało się zweryfikować, dlatego konieczne będzie ponowne wprowadzenie wszystkich danych firmy oraz potwierdzenie, że są zgodne z dokumentami wydanymi przez organ administracji państwowej.

Jeśli nadal nie uda nam się zweryfikować Twoich danych, możemy poprosić Cię o przesłanie kopii dokumentów rejestrowych firmy wydanych przez organ administracji państwowej.

Jakie dokumenty potwierdzające prowadzenie firmy są akceptowane w przypadku mojego kraju?

Wybierz swój kraj z rozwijanej listy, żeby zobaczyć listę dokumentów. Konieczne będzie przesłanie któregoś z wymienionych dokumentów (w zależności od Twojego rodzaju osoby prawnej).

                Kraj Dowód rejestracji
Austria

• Wyciąg z rejestru Firmenbuchauszug nie starszy niż 3 miesiące

• Dowód rejestracji z ministerstwa Bundesministerium fûr inneres (Vereinsregisterauszug)

• Koncesja handlowa nie starsza niż 3 miesiące

Belgia

• Wykonany nie dawniej niż 3 miesiące temu zrzut ekranu pokazujący dane firmy ze strony BCE – Banque-Carrefour des Entreprises

• Zrzut ekranu pokazujący dane organizacji ze strony BCE – Banque-Carrefour des Entreprises

• Wykonany nie dawniej niż 3 miesiące temu zrzut ekranu pokazujący dane osoby prowadzającej jednoosobową działalność gospodarczą ze strony BCE – Banque-Carrefour des Entreprises

Bułgaria

• Świadectwo z Agencji ds. rejestracji  nie starsze niż 3 miesiące

• Zrzut ekranu pokazujący dane stowarzyszenia (NGOBG)

• Dowód rejestracji z Rejestru handlowego nie starszy niż 3 miesiące

Chorwacja

• Świadectwo zarejestrowania spółki wydane przez rejestr sądowy prowadzony przez sąd gospodarczy nie starsze niż 3 miesiące

• Dowód rejestracji z organu administracji państwowej]

• Dokument rejestrowy z Rejestru handlowego nie starszy niż 3 miesiące

Cypr

• Świadectwo zarejestrowania spółki wydane przez Rejestr spółek na Cyprze nie starsze niż 3 miesiące

• Akt założycielski

• Dokument rejestrowy z rejestru D.R.C.O.R nie starszy niż 3 miesiące

Czechy

• Świadectwo zarejestrowania spółki wydane przez rejestr regionalnego sądu gospodarczego (Krajský/Městský soud) nie starsze niż 3 miesiące

• Dowód rejestracji

• Koncesja handlowa nie starsza niż 3 miesiące

Dania

• Świadectwo rejestracji (Registreringscertifikat lub Registeringsbevis) nie starsze niż 3 miesiące

• Dowód rejestracji z Centralnego Rejestru Handlowego (Det Centrale Virksomhedsregister)

• Dowód rejestracji z serwisu Indberet Virk nie starszy niż 3 miesiące

Estonia

• Wyciąg z Rejestru handlowego (äriregistri) nie starszy niż 3 miesiące

• Statut spółki (Asutamisleping)

• Dokument rejestrowy z Urzędu podatkowego i celnego nie starszy niż 3 miesiące

Finlandia

• Wyciąg elektroniczny z rejestru handlowego nie starszy niż 3 miesiące

• Dowód rejestracji z Rejestru spółek

• Numer identyfikacyjny firmy z Rejestru handlowego i pracodawców nie starszy niż 3 miesiące

Francja

• Wyciąg „Kbis” nie starszy niż 3 miesiące

• Deklaracja z podprefektury / wyciąg z „Journal officiel”; deklaracja „SIRENE”

• Wyciąg „Kbis” nie starszy niż 3 miesiące; deklaracja URSAFF; dokument „Avis de situation SIRENE” nie starszy niż 3 miesiące

Niemcy

• Wyciąg z rejestru handlowego (Handelsregisterauszug) nie starszy niż 3 miesiące

• Genossenschaftssatzung; Stiftungssatzung; Vereinsregisterauszug

• Gewerbeschein; Handlungsbevollmächtigung; Handelsregisterauszug; Prokura; Steuernummer; akt założycielski

Grecja

•Potwierdzenie rejestracji w Izbie Przemysłowo-Handlowej lub Ogólnym elektronicznym rejestrze handlowym (GEMI) nie starsze niż 3 miesiące

• Dowód rejestracji od Niezależnej Agencji ds. Dochodów Publicznych (IAPR)

• Dowód rejestracji w Ogólnym elektronicznym rejestrze handlowym (GEMI); koncesja handlowa nie starsza niż 3 miesiące

Węgry

• Wyciąg z węgierskiego rejestru handlowego nie starszy niż 3 miesiące

• Dowód rejestracji

• Dokument z numerem identyfikacji podatkowej nie starszy niż 3 miesiące

Irlandia

• Podpisana dokumentacja spółki (Company Printout) nie starsza niż 3 miesiące

• Dowód rejestracji z rejestru Register of Charities

• Podpisany wyciąg z rejestru przedsiębiorców nie starszy niż 3 miesiące (a jeśli nie jest dostępny, to dokument z irlandzkiego urzędu skarbowego (Revenue) z numerem PPSN)

Włochy

• Wyciąg „Visura Camerale” nie starszy niż 3 miesiące

• Świadectwo z urzędu Agenzia della Entrate

Łotwa

• Świadectwo zarejestrowania spółki z Rejestru Przedsiębiorstw Republiki Łotewskiej (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs) nie starsze niż 3 miesiące

• Dowód rejestracji z Rejestru Spółek i Fundacji

• Dowód rejestracji z Rejestru handlowego (w przypadku dochodów powyżej 284 000 euro rocznie) nie starszy niż 3 miesiące

Litwa

• Szczegółowy wyciąg wraz z historią z rejestru Registru centras nie starszy niż 3 miesiące

• Dowód rejestracji z rejestru Registrų centras

• Świadectwo biznesowe; świadectwo samozatrudnienia nie starsze niż 3 miesiące

Luksemburg

• Wyciąg z rejestru Registre de commerce et des sociétés (RCS) nie starszy niż 3 miesiące

Malta

• Świadectwo rejestracji z rejestru Registrar of Companies/ Malta Business Registry nie starsze niż 3 miesiące

• Dowód rejestracji z rejestru podmiotów prawnych

• Dokument zawierający numer VAT lub PE nie starszy niż 3 miesiące

Holandia

• Wyciąg z Kamer van Koophandel (KvK uittreksel) nie starszy niż 3 miesiące

• Wyciąg z Kamer van Koophandel (KvK uittreksel)

Norwegia

• Świadectwo zarejestrowania spółki wydane przez rejestr Brønnøysundregistrene nie starsze niż 3 miesiące

• Dowód rejestracji stowarzyszenia

• Dowód rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej

Polska

• Wyciąg z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego nie starszy niż 3 miesiące

• Dowód rejestracji

Portugalia

• Dokument potwierdzający rejestrację spółki (Certidao permanente de registo comercial) nie starszy niż 3 miesiące

• Dokument potwierdzający założenie spółki (Documento Inicio de Actividade)

Rumunia

• Świadectwo z rumuńskiego rejestru handlowego Oficiul Național al Registrului Comerțului nie starsze niż 3 miesiące

• Świadectwo rejestracji z rejestru stowarzyszeń i fundacji (Registrul Asociatiilor si Fundatiilor) z właściwej jurysdykcji

• Dowód rejestracji z rumuńskiego rejestru handlowego Oficiul Național al Registrului Comerțului nie starszy niż 3 miesiące

Słowacja

• Wyciąg z rejestru handlowego sądu rejonowego nie starszy niż 3 miesiące

• Dowód rejestracji

• Koncesja handlowa nie starsza niż 3 miesiące

Słowenia

• Świadectwo ze słoweńskiego rejestru handlowego Agencija Republike Slovenije nie starsze niż 3 miesiące

• Dowód rejestracji

• Dowód rejestracji z agencji AJPES nie starszy niż 3 miesiące

Hiszpania

• Wyciąg z rejestru Registro Mercantil Central nie starszy niż 3 miesiące

• Wyciąg z rejestru Registradores de Espana (Información del Registro Mercantil) nie starszy niż 3 miesiące; dokument Modelo 600 nie starszy niż 3 miesiące (tylko w przypadku spółek cywilnych)

• Świadectwo rejestracji z rejestru Registro Nacional de Asociaciones

• Wyciąg z rejestru Regimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autonomos nie starszy niż 3 miesiące; dokument Tarjeta de identificación fiscal

Szwecja

• Świadectwo rejestracji ze szwedzkiego rejestru działalności gospodarczej Bolagsverket nie starsze niż 3 miesiące

• Dowód rejestracji w przypadku fundacji; brak wymaganego dowodu rejestracji w przypadku organizacji non-profit (ideell förening)

• Dowód rejestracji ze Szwedzkiego Urzędu Skarbowego

Szwajcaria

• Dowód rejestracji z Rejestru spółek nie starszy niż 3 miesiące

• Świadectwo rejestracji z Rejestru handlowego (jeśli miesięczny przychód przekracza 100 000 CHF); w przypadku jego braku — świadectwo zarejestrowania spółki (PV)

• Zrzut ekranu z rejestru IDE lub (jeśli nie jest dostępny) dowód posiadania siedziby (rachunek za media nie starszy niż 3 miesiące)

Wielka Brytania

• Najnowszy raport roczny („confirmation statement”, wcześniej „annual return”); jeśli nie jest dostępny, to świadectwo zarejestrowania spółki

• Dowód rejestracji

• Dowód rejestracji z urzędu HMRC (nie starszy niż 3 miesiące) lub zeznanie podatkowe (Self Assessment Tax Return)

Did this help?
Why didn’t this article help you? (select all that apply, required question)

Thanks for your feedback!

Nadal masz pytania?

Skontaktuj się z działem pomocy