Jak zweryfikować swoje informacje o sprzedawcy na potrzeby Etsy Payments

Gdy rejestrujesz się w Etsy Payments, musisz wskazać, czy jesteś osobą fizyczną czy firmą. Aby chronić zarówno Ciebie, jak i ogólne bezpieczeństwo transakcji na Etsy, musimy zweryfikować podane przez Ciebie dane.

Osoba fizyczna

Aby zarejestrować się w Etsy Payments jako „osoba fizyczna”, musisz podać następujące dane, których potrzebujemy do zweryfikowania Twojej tożsamości: imię, nazwisko, data urodzenia, adres domowy, a w niektórych lokalizacjach także całość lub fragment numeru identyfikacji podatkowej (np. część numeru SSN w USA).

Firma

Jeśli zarejestrujesz się jako „firma”, poza Twoją tożsamością musimy zweryfikować dane Twoje firmy.

Musisz podać następujące dane firmy: nazwa, adres siedziby, numer identyfikacji podatkowej, numer identyfikacyjny firmy (w USA różni się on od numeru identyfikacyjnego pracodawcy) oraz dane głównej osoby kontaktowej w firmie.

Numer identyfikacyjny firmy nazywa się inaczej w różnych krajach. Oto niektóre z tych nazw:

 • Numer lub identyfikator podmiotu
 • Numer lub identyfikator przedsiębiorstwa
 • Numer lub identyfikator departamentu
 • Numer spółki
 • Numer aktu rejestru
 • Numer dokumentu
 • Numer kontrolny
 • Numer organizacji
 • Numer aktu założycielskiego
 • Numer licencji
 • Numer rejestru

Jeśli masz problem ze znalezieniem swojego numeru identyfikacyjnego firmy, spróbuj poszukać go na stronie z takimi informacjami przygotowanej przez krajowy urząd, w którym dokonano rejestracji firmy, lub skontaktuj się z tym urzędem i poproś o pomoc.


Jeśli nie uda nam się zweryfikować danych Twojej firmy, powiadomimy Cię e-mailem o konieczności ponownego wprowadzenia danych do sprawdzenia. Jeśli uważasz, że Twoje dane są poprawne, ale nadal masz problemy, skontaktuj się z lokalnym organem podatkowym lub odpowiednim urzędem w kraju, gdzie zarejestrowana jest Twoja działalność, aby uzyskać pomoc.

Dodatkowa weryfikacja

Jeśli nie uda nam się zweryfikować Twoich danych podanych na potrzeby Etsy Payments, możemy poprosić Cię o dodatkowe informacje.

Aby zweryfikować swoją tożsamość na potrzeby Etsy Payments, wykonaj następujące czynności:

Najpierw sprawdź, czy wszystkie dane osobowe i finansowe wprowadzone na koncie Etsy Payments są poprawne. Aby sprawdzić swoje dane finansowe:

 1. Zaloguj się na Etsy.com.
 2. Kliknij Panel sklepu.
 3. Kliknij Finanse.
 4. Kliknij Ustawienia płatności.
 5. Obok nagłówka Dane rachunku bankowego kliknij Aktualizuj. Sprawdź, czy dane rachunku bankowego są poprawne i kliknij Zapisz nowe dane.
 6. Kliknij Adres i sprawdź, czy dane adresowe są poprawne. 

Następnie możemy poprosić Cię o kopię dowodu tożsamości wydanego przez organ administracji państwowej. Zeskanuj dokument tożsamości lub zrób jego zdjęcie. Może to być:

 • ważne prawo jazdy,
 • ważny dowód osobisty ze zdjęciem wydany przez organ administracji państwowej,
 • ważny paszport wydany przez organ administracji państwowej.

Dane na dokumencie muszą być zgodne z danymi podanymi podczas konfiguracji sklepu.

Kopia musi zawierać Twoje pełne imię i nazwisko i Twoją datę urodzenia oraz datę ważności dokumentu. Jeśli któraś z tych informacji znajduje się na odwrocie dokumentu tożsamości, musisz przesłać kopię przedniej i tylnej strony dokumentu. Imię i nazwisko na dokumencie tożsamości musi być zapisane alfabetem łacińskim. W przeciwnym razie możemy odrzucić dokument.

Obrazy dokumentu muszą być wyraźne i czytelne. Nie można jednak modyfikować zdjęcia lub skanu dokumentu. Jeśli obrazy są nieczytelne, możemy Cię poprosić o ponowne przesłanie kopii dokumentu w lepszej jakości.

Następnie prześlij kopie dokumentu.

Na koniec jeszcze raz potwierdź swoje dane osobowe na rachunku płatniczym i dodaj kartę debetową lub kredytową do swojego sklepu. Jest to wymagane w przypadku większości sklepów Etsy. Aby to zrobić:

 1. Zaloguj się na Etsy.com.
 2. Kliknij Panel sklepu.
 3. Kliknij Finanse.
 4. Kliknij Ustawienia płatności.
 5. Kliknij Rozliczenia.

Dzięki tym informacjom po pomyślnej weryfikacji Twoich dokumentów możemy włączyć usługę Etsy Payments dla Twojego sklepu.

Kiedy zaczynasz korzystać z Etsy Payments, musisz zweryfikować swoją tożsamość. Pomaga nam to w zapewnieniu bezpieczeństwa, zarówno Twojego, jak i całego serwisu.

Jeśli nie możemy zweryfikować Twojej tożsamości, korzystając z informacji podanych podczas rejestracji w Etsy Payments, poprosimy Cię o dodatkowe informacje w celu potwierdzenia Twojej tożsamości.

Najpierw sprawdź, czy wprowadziłeś wszystkie dane osobowe i finansowe na swoim rachunku płatniczym. Sprawdź informacje widoczne w sekcji Ustawienia płatności.

 1. Obok nagłówka Dane rachunku bankowego kliknij Aktualizuj. Sprawdź, czy dane rachunku bankowego są poprawne i kliknij Zapisz nowe dane.
 2. Kliknij Adres i sprawdź, czy dane adresowe są poprawne.

Następnie zeskanuj lub sfotografuj swój dokument tożsamości wydany przez organ administracji państwowej. Może to być:

 • ważne prawo jazdy,
 • ważny dowód osobisty ze zdjęciem wydany przez organ administracji państwowej,
 • ważny paszport wydany przez organ administracji państwowej.

Dane na dokumencie muszą być zgodne z danymi podanymi podczas konfiguracji sklepu.

Następnie prześlij kopie dokumentu.

Na koniec jeszcze raz potwierdź swoje dane osobowe na rachunku płatniczym i dodaj kartę debetową lub kredytową do swojego sklepu. Jest to wymagane w przypadku większości sklepów Etsy. Aby to zrobić, wejdź do Ustawień płatności w sekcji Finanse.

Did this help?
Why didn’t this article help you? (select all that apply, required question)

Thanks for your feedback!

Nadal masz pytania?

Skontaktuj się z działem pomocy