Informacje celne w wysyłce międzynarodowej

Wydrukowane i pobrane przez Etsy międzynarodowe etykiety wysyłkowe pełnią zarówno funkcję etykiety wysyłkowej, jak i formularza celnego.

Przy zakupie międzynarodowej etykiety wysyłkowej musisz wprowadzić całkowitą wagę paczki oraz opis dla potrzeb celnych, który będzie stanowił dokładną charakterystykę wszystkich produktów z zamówienia. Powinieneś też dodać numer taryfy.

Przy tworzeniu etykiety wykorzystamy podane informacje do wstępnego wypełnienia formularza celnego zawierającego opisy, wagę i liczbę produktów. Waga paczki nie może być liczbą dziesiętną i należy ją zaokrąglić do najbliższej liczby całkowitej.

Wymagane dokumenty różnią się w zależności od wybranej usługi dostawy i miejsca docelowego. Przed wysłaniem paczki zajrzyj na stronę przewoźnika i sprawdź jego wymagania.

Opis dla potrzeb celnych

Jeśli Twoje zamówienie składa się tylko z jednego produktu, w opisie dla potrzeb celnych automatycznie wstawimy tytuł oferty tego produktu, o ile składa się on z mniej niż 50 znaków. Możesz go edytować, klikając pole poniżej nagłówka „Opis dla potrzeb celnych”.

Jeśli ustawisz domyślny opis dla potrzeb celnych, będzie się on pojawiał domyślnie na wszystkich Twoich etykietach bez względu na liczbę produktów. Możesz zdefiniować maksymalnie pięć pozycji, które będą się pojawiać na Twoim formularzu celnym. Należą do nich opis, liczba, waga i wartość pieniężna.

Numer taryfy

Numery taryf są wymagane w przypadku każdej paczki wysyłanej do Unii Europejskiej (UE). Paczki bez kodu taryfy mogą być opóźnione lub zwracane do nadawcy.

Jako sprzedawca musisz wiedzieć, jak znaleźć prawidłowe numery taryf dla różnych typów produktów, które sprzedajesz w swoim sklepie. Kody taryf dla swoich produktów możesz sprawdzić, korzystając z takich zasobów jak:

Przeczytaj więcej o tym, jak znaleźć poprawny numer taryfy.

Kody mogą się składać z sześciu, ośmiu lub dziesięciu cyfr. Paczki wysyłane do UE wymagają przynajmniej sześciocyfrowego kodu (kodu HS6), ale jeśli wolisz, możesz używać również bardziej szczegółowych kodów HS8 lub HS10. Kody HS6 są uznawane w większości krajów.

Wyłącznie w celach informacyjnych możemy sugerować Ci kody taryf w oparciu o historię Twoich zrealizowanych zamówień lub informacje zawarte w Twoich ofertach, ale nie możemy wybrać kodu taryfy za Ciebie ani pomóc Ci w wyborze właściwego kodu w ramach pomocy Etsy. Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z doradcą podatkowym. Podanie poprawnego kodu HS/taryfy dla Twojego produktu jest Twoim obowiązkiem.  

Dowiedz się więcej o numerach taryf.

Deklarowana wartość

Wartość produktu zostanie zadeklarowana na formularzu. Automatycznie wypełnimy to pole w oparciu o całkowitą wartość zamówienia z uwzględnieniem wszelkich zniżek. Przy obliczaniu deklarowanej wartości nie uwzględniamy wysyłki i podatków, pod uwagę brana jest tylko cena produktu i liczba produktów.

Drukowanie formularzy celnych

W zależności od klasy pocztowej, rodzaju paczki i miejsca przeznaczenia musisz wydrukować jeden z dwóch formularzy celnych. Formularz składający się z jednej strony można dołączyć do paczki w standardowy sposób. Formularz składający się z kilku stron należy dołączyć do paczki w przezroczystej kopercie.

Dowiedz się więcej o formularzach wymaganych przez Twojego przewoźnika:

Możesz również kupić dodatkowe etykiety do zamówienia międzynarodowego z poziomu strony z potwierdzeniem zamówienia w ciągu maksymalnie dwóch miesięcy po zakupie pierwszej etykiety.

System AES/Numer ITN

Dla sprzedawców z USA: w przypadku paczek, których wartość wynosi lub przekracza 2500 USD Amerykański Urząd Statystyczny może wymagać nadania numeru eksportowego i dostarczenia dodatkowej dokumentacji. Na formularzu celnym te informacje widnieją jako Automated Export System/Internal Transaction Number (AES/ITN).

W przypadku większości produktów o wartości poniżej 2500 USD i większości krajów docelowych AES/ITN nie są wymagane i ma zastosowanie kod AES Exemption. W przypadku przesyłek o wartości poniżej 2500 USD kod AES Exemption zostanie automatycznie wydrukowany na formularzach celnych powiązanych z etykietami zakupionymi przez Etsy.

W przypadku przesyłek o wartości wynoszącej lub przekraczającej 2500 USD, dla których zakupiono etykiety przez Etsy, pole AES/ITN/Exemption number pozostanie puste. W takim wypadku Twoim obowiązkiem będzie podanie ważnego AES/ITN dla swojej paczki.

Did this help?
Why didn’t this article help you? (select all that apply, required question)

Thanks for your feedback!

Nadal masz pytania?

Skontaktuj się z działem pomocy