Ubezpieczenia i roszczenia dotyczące etykiet wysyłkowych

Kiedy kupujesz etykiety wysyłkowe na Etsy, możesz dodać do paczki ubezpieczenie lub ochronę. W przypadku niektórych metod wysyłki ubezpieczenie jest wliczone w cenę.

Aby kupić ubezpieczenie do etykiet wysyłkowych:

 1. Kup etykietę wysyłkową w standardowy sposób.
 2. Pod nagłówkiem Dodaj ubezpieczenie wprowadź kwotę ubezpieczenia, które chcesz wykupić. Kwota wykupionego ubezpieczenia powinna pokryć koszt zamówienia i jego wysyłki.
 3. Dokończ proces kupowania etykiety wysyłkowej.
Rodzaj i kwota wykupywanego ubezpieczenia zależy od Twojego przewoźnika:

Jakie ubezpieczenie jest dostępne w przypadku przesyłek Australia Post?

Ubezpieczenie nie jest automatycznie wliczone w etykiety Australia Post kupowane na Etsy.

W przypadku niektórych klas etykiet wysyłkowych Australia Post można wykupić ubezpieczenie Extra Cover.

Więcej informacji o przesyłkach kwalifikujących się do ubezpieczenia znajduje się w Regulaminie Australia Post.

Możesz wykupić ubezpieczenie Extra Cover do przesyłek Australia Post. Możesz wykupić ubezpieczenie Extra Cover na wypadek zagubienia lub zniszczenia przesyłki (obowiązuje regulamin).

Jeśli produkt z Twojej przesyłki zostanie uszkodzony lub zagubiony, musisz odwiedzić oddział Australia Post i zawnioskować o odszkodowanie. Konieczne może być okazanie dodatkowych dokumentów uzasadniających wniosek, jak rachunek za etykietę wysyłkową i rachunek za zamówienie.

Dowiedz się, jak zawnioskować o odszkodowanie od Australia Post.

Jeśli jakiś produkt zaginie, możesz wypełnić formularz dotyczący zaginionej przesyłki, gdy opóźnienie dostawy przekracza 1 dzień roboczy.

Jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy od Australia Post, możesz złożyć reklamację.

Jaka ochrona jest dostępna w przypadku przesyłek Canada Post?

W przypadku niektórych etykiet Canada Post kupowanych na Etsy ochrona jest wliczona w cenę, a ponadto można kupić dodatkową ochronę przesyłki

Jaka ochrona jest wliczona w cenę etykiety wysyłkowej?

Przesyłki krajowe Canada Post

Wszystkie przesyłki krajowe obejmują ochronę do kwoty 100 CAD.

Przesyłki zagraniczne Canada Post

Opcje Xpresspost International, International Parcel Air, International Parcel Surface i Tracked Packet - International obejmują ochronę do kwoty 100 CAD. Ochrona nie jest dostępna w przypadku innych opcji wysyłki międzynarodowej.

Więcej informacji o przesyłkach kwalifikujących się do ochrony znajduje się w Regulaminie Canada Post.

Możesz wykupić dodatkową ochronę przesyłek poprzez Canada Post. Możesz skorzystać z opcji dodatkowej ochrony na wypadek zagubienia lub zniszczenia do kwoty 5000 CAD w przypadku przesyłek krajowych i do kwoty 1000 CAD w przypadku kwalifikujących się przesyłek do USA i innych krajów (obowiązuje regulamin).

Aby zgłosić roszczenie, zadzwoń pod bezpłatny numer obsługi klienta Canada Post, czyli 1-866-607-6301, albo wejdź na stronę internetową Canada Post.Konieczne będzie okazanie dodatkowych dokumentów uzasadniających roszczenie, jak rachunek za etykietę wysyłkową i rachunek za zamówienie.

Jeśli Twoja paczka zaginie, możesz zgłosić roszczenie, gdy tylko minie data szacowanej lub gwarantowanej dostawy. Roszczenia dotyczące uszkodzonych lub brakujących produktów można zgłaszać od razu.

Roszczenia należy zgłaszać najpóźniej 90 dni od daty wysyłki.

Jakie ubezpieczenie jest dostępne w przypadku przesyłek FedEx?

W przypadku niektórych etykiet kupowanych na Etsy ubezpieczenie jest wliczone w cenę, a ponadto można kupić dodatkowe ubezpieczenie przesyłki.

Wszystkie etykiety FedEx kupowane na Etsy obejmują ubezpieczenie do kwoty 100 USD.

Możesz dokupić dodatkowe ubezpieczenie do przesyłek FedEx poprzez firmę Shipsurance.

Jeśli wykupiłeś usługę SmartPost® oferowaną przez FedEx, możesz zgłosić roszczenie na Etsy. W przypadku innych metod wysyłki FedEx musisz zgłosić roszczenie do FedEx.

Aby zgłosić na Etsy roszczenie dotyczące przesyłki FedEx SmartPost®:

 1. Na Etsy.com wybierz Panel sklepu.
 2. Kliknij Zamówienia i wysyłka.
 3. Znajdź zamówienie, do którego chcesz złożyć roszczenie.
 4. Wybierz opcję Zgłoś reklamację w sekcji z informacjami o etykiecie wysyłkowej.
 5. Wypełnij formularz, wskazując produkty z zamówienia, których dotyczy problem, powód przesłania roszczenia oraz kwotę, którą chcesz odzyskać.
 6. Wybierz Prześlij.

Etsy prześle firmie FedEx podsumowanie roszczenia. FedEx się z nim zapozna i zadecyduje, czy kwalifikuje się do wypłaty zwrotu. Jeśli tak, otrzymasz na swój rachunek płatniczy zatwierdzoną kwotę zwrotu.

Status roszczenia pojawi się w informacjach o zamówieniu.

Jakie ubezpieczenie jest dostępne w przypadku etykiet Global Postal Shipping?

Etykiety Global Postal Shipping nie obejmują ubezpieczenia, ale można je dokupić poprzez firmę Shipsurance. Aby zgłosić roszczenie o kwotę ubezpieczenia, wyślij roszczenie do Shipsurance.

Jakie ubezpieczenie jest dostępne w przypadku przesyłek USPS?

Niektóre etykiety kupowane na Etsy obejmują ubezpieczenie. Możesz też dokupić dodatkowe ubezpieczenie poprzez firmę Shipsurance.

Jakie ubezpieczenie jest wliczone w cenę etykiety wysyłkowej?

Zamówienia krajowe USPS

Metody USPS Priority Mail i Priority Mail Express obejmują automatyczne ubezpieczenie do kwoty 100 USD, za które nie musisz dodatkowo płacić.

Międzynarodowe przesyłki USPS

Metody USPS Priority Mail International i Priority Mail Express obejmują automatyczne ubezpieczenie do kwoty 200 USD, za które nie musisz dodatkowo płacić.

Możesz dokupić dodatkowe ubezpieczenie do przesyłek USPS poprzez firmę Shipsurance.

Aby zgłosić roszczenie o wypłatę ubezpieczenia wykupionego razem z etykietą wysyłkową, musisz przesłać wniosek do USPS.

Uwaga: jeśli jeszcze nie masz konta USPS, musisz je utworzyć.

Jeśli Twoja paczka zaginęła w transporcie, roszczenie możesz zgłosić najwcześniej po 7 dniach od szacowanej daty dostawy. Roszczenia związane z uszkodzeniem produktów w transporcie można zgłosić, gdy paczka zostanie oznaczona w systemie jako „Dostarczona”.

Jeśli złożysz takie roszczenie do USPS, uszkodzony artykuł, opakowanie lub paczka oraz inne przesłane produkty muszą zostać przedstawione w placówce pocztowej w celu ich oględzin.

Jaka ochrona jest dostępna w przypadku przesyłek Royal Mail?

W przypadku niektórych etykiet kupowanych na Etsy ochrona jest wliczona w cenę, a ponadto można wykupić dodatkową ochronę przesyłki.

Jaka ochrona ubezpieczeniowa jest wliczona w cenę etykiety wysyłkowej?

Przesyłki krajowe Royal Mail

Usługi First Class i Second Class obejmują ubezpieczenie do kwoty 20 GBP.

Usługi First Class Signed For i Second Class Signed For obejmują ubezpieczenie do kwoty 50 GBP.

Usługa Special Delivery Guaranteed by 1PM obejmuje ubezpieczenie do kwoty 500 GBP.

Przesyłki międzynarodowe Royal Mail

Usługi International Standard i International Signed For obejmują ubezpieczenie do kwoty 20 GBP.

Usługa International Tracked and Signed obejmuje ubezpieczenie do kwoty 50 GBP.

W przypadku wysyłki za granicę możesz wykupić dodatkową ochronę do kwoty 250 GBP. Wszystkie usługi wysyłkowe Royal Mail obejmują jednak pewną ochronę ubezpieczeniową zapewnianą przez Royal Mail.

Aby uzyskać więcej informacji o ochronie lub zgłosić roszczenie, odwiedź stronę Royal Mail.

Jak ubezpieczyć przesyłkę w firmie Shipsurance?

Kiedy kupujesz na Etsy etykietę wysyłkową USPS, FedEx lub Global Postal Shipping, możesz dodać ubezpieczenie przesyłki do kwoty 5000 USD. Usługi ubezpieczenia paczek na Etsy świadczy firma Shipsurance Insurance Services, Inc. Zapoznaj się z zasadami, wymogami i ograniczeniami dotyczącymi ubezpieczeń.

W przypadku wysyłki w ramach USA oraz na adresy wojskowe APO/FPO/DPO stawki za paczkę wynoszą:

 • 0,80 USD za każde 100 USD wartości zamówienia
 • 0,80 USD za każde rozpoczęte 100 USD powyżej ubezpieczenia w kwocie 100 USD

W przypadku przesyłek zagranicznych koszt ubezpieczenia paczki to 1,35 USD za każde 100 USD ubezpieczenia.

Jak kupić ubezpieczenie w firmie Shipsurance

Kiedy kupujesz etykietę wysyłkową na Etsy, możesz wykupić dodatkowe ubezpieczenie. Aby dodać ubezpieczenie, zaznacz pole Dodaj ubezpieczenie i wpisz kwotę ubezpieczenia, które chcesz wykupić. Ubezpieczana kwota powinna obejmować koszt wysyłki oraz zawartość paczki.

Koszt ubezpieczenia oraz wszelkie dodatkowe opłaty za wysyłkę są uwzględnione w szczegółowej liście na stronie zakupu etykiety. Po zakupie ubezpieczenia do etykiety jego koszt pojawi się osobno na rachunku Etsy jako pozycja „Ubezpieczenie paczki Shipsurance” zawierająca numer etykiety wysyłkowej.

Jak zgłosić roszczenie do Shipsurance

Zgłaszanie roszczenia o ubezpieczenie wykupione razem z etykietą wysyłkową Etsy rozpoczyna się na Etsy. Później tym procesem w całości zajmuje się firma Shipsurance.

Jeśli chcesz anulować zamówienie, zgłoś roszczenie, zanim to zrobisz. Po anulowaniu zamówienia nie można zgłosić roszczenia ubezpieczeniowego.

 1. Zaloguj się na Etsy.com i przejdź do Panelu sklepu.
 2. Wybierz Zamówienia i wysyłka.
 3. Wybierz zamówienie z etykietą obejmującą ubezpieczenie.
 4. Wybierz ikonę (wielokropka) po prawej.
 5. Wybierz opcję Zgłoś roszczenie ubezpieczeniowe.
 6. Nastąpi przekierowanie na stronę Shipsurance, gdzie dokończysz wypełnianie formularza roszczenia.

Całą resztą procesu zajmie się firma Shipsurance Insurance Services, która może poprosić o dodatkowe dokumenty w trakcie rozpatrywania roszczenia.

Aby sprawdzić status roszczenia, skontaktuj się bezpośrednio z firmą Shipsurance. 

Roszczenia należy zgłaszać najpóźniej 120 dni od daty wysyłki. Jeśli przesyłka zaginęła, musisz odczekać 20 dni w przypadku wysyłki krajowej i 40 dni w przypadku zagranicznej, zanim złożysz roszczenie.

Czego nie można ubezpieczyć przez Shipsurance?

Zapoznaj się z zasadami, wymogami i ograniczeniami dotyczącymi ubezpieczeń Shipsurance.

Did this help?
Why didn’t this article help you? (select all that apply, required question)

Thanks for your feedback!

Nadal masz pytania?

Skontaktuj się z działem pomocy