Jak zmienić domyślny język sklepu

Aby zmienić domyślny język sklepu, skontaktuj się z zespołem pomocy Etsy. Jeśli Twoje oferty są obecnie w innym języku niż ten, który chcesz ustawić jako domyślny język sklepu, przed skontaktowaniem się z nami wykonaj poniższe czynności.

Każdy sprzedawca podczas rejestracji sklepu na Etsy wybiera domyślny język sklepu. Jeśli dodałeś do ofert tekst w innym języku niż domyślny język sklepu, Twoje produkty mogą nie być poprawnie indeksowane w wyszukiwarce.

Jeśli nie dokończyłeś otwierania sklepu i wybrałeś niewłaściwy język domyślny podczas konfiguracji, dokończ otwieranie sklepu w tym języku. Gdy sklep zostanie otwarty, możesz dodać tłumaczenia. Skontaktuj się z zespołem pomocy Etsy, gdy będą gotowe.

Jak przygotować sklep na zmianę domyślnego języka

Aby zmienić domyślny język sklepu, upewnij się, że wszystkie informacje w Twoim sklepie zostały przetłumaczone na wybrany język. Musisz dodać ten język jako język tłumaczeń informacji o sklepie i wprowadzić tłumaczenia w informacjach o sklepie i wszystkich ofertach. Po zaktualizowaniu domyślnego języka sklepu przez zespół pomocy Etsy teksty w polach tłumaczeń dla tego języka zostaną przekształcone w teksty domyślne Twojego sklepu.

W pierwszej kolejności zaktualizuj listę języków dostępnych w Twoim sklepie:

 1. Zaloguj się na Etsy.com.
 2. Kliknij Panel sklepu.
 3. Kliknij Ustawienia.
 4. Kliknij Język i tłumaczenia.
 5. Kliknij Zarządzaj językami.
 6. Wybierz języki, których chcesz używać w swoim sklepie.
 7. Kliknij Zapisz zmiany.

Następnie, jeśli utworzyłeś jakieś działy sklepu, edytuj je w części Działy strony Języki i tłumaczenia.

Następnie dodaj nowy język domyślny do swoich ofert:

 1. W Panelu sklepu kliknij Oferty.
 2. Wejdź w każdą ofertę.
 3. Przejdź do sekcji Tłumaczenie u dołu każdej strony oferty.
 4. Zaktualizuj tytuł, opis i tagi w języku, którego chcesz używać jako domyślny. Po zaktualizowaniu domyślnego języka sklepu przez zespół pomocy Etsy pola te staną się głównymi elementami opisowymi oferty.

Aby mieć pewność, że wszystkie informacje w sklepie są w odpowiednim języku, musisz również dodać tłumaczenia do wszystkich wygasłych, wyprzedanych i nieaktywnych ofert. Oferty muszą być opublikowane i aktywne, aby móc je edytować. Możesz również usunąć oferty, których już nie potrzebujesz.

Aby dodać tłumaczenia do wyprzedanej oferty:

 1. Otwórz ofertę.
 2. Przejdź do sekcji Tłumaczenie u dołu strony.
 3. Dodaj tłumaczenia tytułu, opisu i tagów.
 4. Kliknij Wznów.
 5. Kliknij Zarządzaj w prawym górnym rogu.
 6. Kliknij Zdezaktywuj.

Aby dodać tłumaczenia do oferty w wersji roboczej lub oferty nieaktywnej:

 1. Otwórz ofertę.
 2. Przejdź do sekcji Tłumaczenie u dołu strony.
 3. Dodaj tłumaczenia tytułu, opisu i tagów.
 4. Kliknij Publikuj, a następnie jeszcze raz Publikuj.
 5. Kliknij Zarządzaj w prawym górnym rogu.
 6. Kliknij Zdezaktywuj.

 

Na koniec dodaj informacje o sklepie w danym języku:

 1. W Panelu sklepu kliknij Ustawienia.
 2. Kliknij Język i tłumaczenia.
 3. Zaktualizuj informacje o sklepie w języku, którego chcesz używać jako domyślny.
 4. Kliknij Zapisz zmiany.

Po dodaniu tekstu wszystkich działów sklepu w języku, którego chcesz używać jako domyślny język sklepu, skontaktuj się z zespołem pomocy Etsy. Jeśli wprowadziłeś wszystkie wymagane zmiany, będziemy mogli zaktualizować domyślny język Twojego sklepu.

Did this help?
Why didn’t this article help you? (select all that apply, required question)

Thanks for your feedback!

Nadal masz pytania?

Skontaktuj się z działem pomocy