Dlaczego wpłata jeszcze do mnie nie dotarła?

Na Twoim rachunku płatniczym środki ze sprzedaży otrzymane z Etsy Payments zostają udostępnione do wpłat tylko, jeśli bieżące saldo jest dodatnie. Twoje bieżące saldo to środki ze sprzedaży pomniejszone o opłaty za sklep. Oznacza to, że jeśli masz jakieś należne opłaty za swój sklep Etsy, to zostaną one odjęte ze środków ze sprzedaży, a zatem kwota dostępna do wypłaty to kwota środków ze sprzedaży pomniejszona o opłaty. Dowiedz się więcej o swoim rachunku płatniczym.

Zapoznaj się z tą listą, aby poznać dodatkowe wskazówki, które ułatwią Ci otrzymywanie płatności. Zobacz nasz film, aby dowiedzieć się więcej o zarządzaniu swoim rachunkiem płatniczym.

Jeśli prowadzisz sklep w kraju, w którym nie można jeszcze korzystać z Etsy Payments, ponoszone przez Ciebie opłaty nie są odejmowane od środków ze sprzedaży, więc każdego miesiąca są doliczane do należnej kwoty.

Jeśli nie otrzymasz wypłaty po dokonaniu sprzedaży za pośrednictwem Etsy Payments, sprawdź, czy występuje któraś z tych sytuacji:

Wysokość opłat przekracza wielkość sprzedaży

Jeśli wysokość opłat należnych za sprzedaż na Etsy przekracza wartość tej sprzedaży, nie będziesz mieć środków dostępnych do wypłat. Oznacza to, że bieżące saldojest ujemne.

Aby sprawdzić swoje bieżące saldo:

 1. Zaloguj się na Etsy.com.
 2. Kliknij Panel sklepu.
 3. Kliknij Finanse.
 4. Kliknij Rachunek płatniczy.
 5. W sekcji Ostatnie aktywności zobaczysz Bieżące saldo. To wielkość Twojej sprzedaży pomniejszona o opłaty. Jeśli saldo jest dodatnie, zobaczysz kwotę Dostępną do wypłat.

Dowiedz się więcej o opłatach za sprzedaż na Etsy.

Nie masz zarejestrowanej ważnej karty kredytowej lub debetowej

Aby móc otrzymać środki z Etsy Payments, z Twoim kontem musi być powiązana ważna karta kredytowa lub debetowa.

Aby zaktualizować zapisane dane karty kredytowej na Etsy.com:

 1. Zaloguj się na Etsy.com.
 2. Kliknij Panel sklepu.
 3. Kliknij Finanse.
 4. Kliknij Ustawienia płatności.
 5. Kliknij Rozliczenia.
 6. Kliknij Edytuj pod danymi karty lub kliknij Dodaj nową kartę w sekcji Twoje karty.
 7. Wprowadź dane karty.
 8. Kliknij Zapisz.

Jeśli masz już dodaną do konta kartę kredytową lub debetową, to możesz dodać też do niego kartę przedpłaconą. Karta przedpłacona, której nie da się doładować, nie może być Twoją jedyną lub główną kartą płatniczą, ale przy pomocy takiej karty zawsze możesz opłacić rachunek ręcznie.

W przypadku sklepów z siedzibą w Niemczech, Austrii lub Holandii nie jest wymagane podawanie karty kredytowej lub debetowej.

Nie masz zarejestrowanego ważnego konta bankowego

Aby móc otrzymywać środki z sprzedaży, z Twoim sklepem musi być powiązane poprawne konto bankowe.

Aby zaktualizować zarejestrowany numer konta:

 1. Zaloguj się na Etsy.com.
 2. Kliknij Panel sklepu.
 3. Kliknij Finanse.
 4. Kliknij Ustawienia płatności.
 5. W sekcji Dane rachunku bankowego kliknij Aktualizuj.
 6. Wprowadź numer swojego konta bankowego i kliknij Potwierdź konto bankowe.
 7. Wprowadź nowe dane rachunku bankowego.
 8. Kliknij Zapisz.

Jeśli masz konto w banku z Unii Europejskiej, Hongkongu, Singapuru lub Szwajcarii, musisz je zweryfikować, zanim zaczniesz otrzymywać na nie środki ze sprzedaży. Dowiedz się, jak można dokonać weryfikacji konta.

Dane Twojego konta bankowego zostały ostatnio zaktualizowane

Gdy zaktualizujesz numer konta, wstrzymamy środki z Etsy Payments na 5 dni, aby chronić Twoje konto przed potencjalnymi nadużyciami. Oznacza to, że środki z Etsy Payments mogą zostać wpłacone na Twoje nowe konto po 5 dniach od aktualizacji danych konta bankowego.

Jeśli masz konto bankowe w banku z Unii Europejskiej, Hongkongu, Singapuru lub Szwajcarii, musisz je zweryfikować, zanim zaczniesz otrzymywać na nie środki ze sprzedaży. Dowiedz się, jak można dokonać weryfikacji konta.

Zgodnie z harmonogramem wypłata jest zaplanowana na późniejszy termin

Jeśli jesteś nowym sprzedawcą, przez pierwsze 90 dni Twoje środki będą zwykle dostępne do wypłat po 3 dniach od dokonania sprzedaży. Gdy upłynie okres 90 dni, środki za zamówienia zrealizowane w Etsy Payments będą dostępne do wypłat w następnym dniu roboczym po dokonaniu sprzedaży.

Możesz ustawić harmonogram wypłat dostępnych środków. Jeśli nie nadszedł jeszcze dzień Twojej kolejnej wypłaty, możesz poczekać lub kliknąć Zażądaj teraz pod swoją kwotą dostępną do wypłat.

Aby zarządzać harmonogramem wypłat:

 1. Zaloguj się na Etsy.com.
 2. Przejdź do Panelu sklepu.
 3. Przejdź do zakładki Finanse.
 4. Przejdź do Ustawień płatności.
 5. W sekcji Harmonogram wypłat możesz wybrać opcję wypłat dziennych, tygodniowych, dwutygodniowych lub miesięcznych.

W przypadku codziennych wypłat warunkiem dokonania przelewu jest osiągnięcie minimalnej kwoty. Ta minimalna kwota zależy od kraju.

Twoje środki są umieszczane na rezerwie na rachunku płatniczym

Jeśli na Twoim rachunku płatniczym zostanie włączona rezerwa, to przez 45 dni pewien odsetek środków ze sprzedaży będzie regularnie na tej rezerwie odkładany.  

Rezerwy to rozwiązanie często stosowane przez internetowe platformy sprzedaży. Dzięki niemu nie musisz martwić się, że saldo Twojego rachunku płatniczego będzie ujemne w przypadku, gdy wystawca karty kredytowej klienta dokona obciążenia zwrotnego.

Skąd się dowiem, że na moim rachunku ustanowiono rezerwę?  

Jeśli na Twoim koncie zostanie ustanowiona rezerwa, otrzymasz e-mail z powiadomieniem. Aby zobaczyć szczegółowe informacje o rezerwie: 

 1. Na Etsy.com otwórz Panel sklepu.  
 2. Przejdź do zakładki Finanse.  
 3. Przejdź do rachunku płatniczego.
 4. Zapoznaj się z sekcją Rezerwa na rachunku płatniczym (zobaczysz ją tylko, jeśli na Twoim rachunku ustanowiono rezerwę).

Dowiedz się więcej o rezerwie na rachunku płatniczym.Saldo Twojego rachunku płatniczego jest wypłacane w oparciu o harmonogram wypłat, dlatego może minąć kilka dni, zanim pieniądze dotrą na Twoje konto bankowe.\

Dowiedz się więcej o działaniu rachunku płatniczego:

Jeśli nie otrzymasz wypłaty w przewidywanym terminie:

Jeśli bieżące saldo jest ujemne, nie otrzymasz wypłaty. Oznacza to, że suma należnych opłat za sklep Etsy jest większa niż uzyskana kwota sprzedaży.

Jeśli bieżące saldo jest niższe niż oczekiwane, sprawdź swoją ostatnią aktywność na rachunku płatniczym. Z Twojego rachunku odejmowane są opłaty Etsy oraz opłaty za etykiety wysyłkowe i Etsy Ads.

Sprawdź swoje bieżące saldo

Aby móc wypłacić sobie środki z Etsy Payments, z Twoim kontem musi być powiązana ważna karta kredytowa lub debetowa. Sprawdź, czy zapisana karta jest poprawna i nie musisz z niej uiścić żadnej kwoty należnej.

Jeśli masz jakieś zaległe opłaty, musisz dokonać ich spłaty manualnie po tym, jak zaktualizujesz kartę.

Zaktualizuj dane zarejestrowanej karty

Aby móc wypłacić sobie środki z sprzedaży, z Twoim sklepem musi być powiązane poprawne konto bankowe.

Jeśli masz zapisane stare konto bankowe, to bank prowadzący to konto powinien automatycznie przelać Twoje środki z powrotem na rachunek płatniczy Etsy. Zwrot środków może zająć kilka dni roboczych. Otrzymasz powiadomienie e-mailowe od Etsy, gdy Twój bank zwrócić te środki.

Zaktualizuj zapisany bank, aby otrzymać te środki. Gdy konto bankowe jest aktualizowane, środki z Etsy Payments są automatycznie blokowane na 5 dni.

Zaktualizuj swój rachunek bankowy
Did this help?
Why didn’t this article help you? (select all that apply, required question)

Thanks for your feedback!

Nadal masz pytania?

Skontaktuj się z działem pomocy