Dlaczego wpłata jeszcze do mnie nie dotarła?

Na Twoim rachunku płatniczym środki ze sprzedaży otrzymane z Etsy Payments zostają udostępnione do wpłat tylko, jeśli bieżące saldo jest dodatnie. Twoje bieżące saldo to środki ze sprzedaży pomniejszone o opłaty za sklep. Oznacza to, że jeśli masz jakieś należne opłaty za swój sklep Etsy, to zostaną one odjęte ze środków ze sprzedaży, a zatem kwota dostępna do wpłaty to kwota środków ze sprzedaży pomniejszona o opłaty. Dowiedz się więcej o swoim rachunku płatniczym.

Jeśli prowadzisz sklep w kraju, w którym nie można jeszcze korzystać z Etsy Payments, ponoszone przez Ciebie opłaty nie są odejmowane od środków ze sprzedaży, więc każdego miesiąca są doliczane do należnej kwoty.

Jeśli nie otrzymasz wpłaty po dokonaniu sprzedaży za pośrednictwem Etsy Payments, sprawdź, czy występuje któraś z tych sytuacji:

Wysokość opłat przekracza wielkość sprzedaży

Jeśli wysokość opłat należnych za sprzedaż na Etsy przekracza wartość tej sprzedaży, nie będziesz mieć środków dostępnych do wpłat. Oznacza to, że bieżące saldojest ujemne.

Aby sprawdzić swoje bieżące saldo:

 1. Zaloguj się na Etsy.com.
 2. Kliknij Panel sklepu.
 3. Kliknij Finanse.
 4. Kliknij Rachunek płatniczy.
 5. W sekcji Ostatnie aktywności zobaczysz Bieżące saldo. To wielkość Twojej sprzedaży pomniejszona o opłaty. Jeśli saldo jest dodatnie, zobaczysz kwotę Dostępną do wpłat.

Dowiedz się więcej o opłatach za sprzedaż na Etsy.

Nie masz zarejestrowanej ważnej karty kredytowej lub debetowej

Aby móc otrzymać środki z Etsy Payments, z Twoim kontem musi być powiązana ważna karta kredytowa lub debetowa.

Aby zaktualizować zapisane dane karty kredytowej na Etsy.com:

 1. Zaloguj się na Etsy.com.
 2. Kliknij Panel sklepu.
 3. Kliknij Finanse.
 4. Kliknij Ustawienia płatności.
 5. Kliknij Rozliczenia.
 6. Kliknij przycisk Edytuj pod danymi karty lub Dodaj nową kartę w sekcji Twoje karty.
 7. Wprowadź dane karty.
 8. Kliknij Zapisz.

W przypadku sklepów z siedzibą w Niemczech, Austrii lub Holandii nie jest wymagane podawanie karty kredytowej lub debetowej.

Nie masz zarejestrowanego ważnego konta bankowego

Aby móc otrzymywać środki z sprzedaży, z Twoim sklepem musi być powiązane poprawne konto bankowe.

Aby zaktualizować zarejestrowany numer konta:

 1. Zaloguj się na Etsy.com.
 2. Kliknij Panel sklepu.
 3. Kliknij Finanse.
 4. Kliknij Ustawienia płatności.
 5. W sekcji Informacje o rachunku bankowym kliknij Aktualizuj.
 6. Wprowadź numer swojego konta bankowego i kliknij Potwierdź konto bankowe.
 7. Wprowadź nowe informacje o rachunku bankowym.
 8. Kliknij Zapisz.

Zgodnie z harmonogramem wpłata jest zaplanowana na późniejszy termin

Jeśli jesteś nowym sprzedawcą, przez pierwsze 90 dni Twoje środki będą dostępne do wpłat po 3 dniach od dokonania sprzedaży. Gdy upłynie okres 90 dni, środki za zamówienia zrealizowane w Etsy Payments będą dostępne do wpłat w następnym dniu roboczym po dokonaniu sprzedaży.

Możesz ustawić harmonogram wpłat dostępnych środków. Jeśli nie nadszedł jeszcze dzień Twojej kolejnej wpłaty, możesz poczekać lub kliknąć Zażądaj teraz pod swoją kwotą dostępną do wpłat.

Aby zarządzać harmonogramem wpłat:

 1. Zaloguj się na Etsy.com.
 2. Kliknij Panel sklepu.
 3. Kliknij Finanse.
 4. Kliknij Ustawienia płatności.
 5. W sekcji Harmonogram wypłat możesz wybrać opcję wpłat dziennych, tygodniowych, dwutygodniowych lub miesięcznych.

W przypadku codziennych wypłat warunkiem dokonania przelewu jest osiągnięcie minimalnej kwoty. Ta minimalna kwota zależy od kraju.

Saldo Twojego rachunku płatniczego jest wpłacane w oparciu o harmonogram wpłat, dlatego może minąć kilka dni, zanim pieniądze dotrą na Twoje konto bankowe.

Jeśli nie otrzymasz wpłaty w przewidywanym terminie, sprawdź, czy występuje któraś z tych sytuacji:

Jeśli wysokość opłat należnych za sprzedaż na Etsy przekracza wartość tej sprzedaży, nie będziesz mieć środków dostępnych do wpłat. Oznacza to, że bieżące saldo jest ujemne i nie otrzymasz wpłaty.

Sprawdź swoje bieżące saldo

Aby móc wpłacić sobie środki z Etsy Payments, z Twoim kontem musi być powiązana ważna karta kredytowa lub debetowa.

Zaktualizuj dane zarejestrowanej karty

Aby móc wpłacić sobie środki z sprzedaży, z Twoim sklepem musi być powiązane poprawne konto bankowe.

Zaktualizuj swój rachunek bankowy
Czy ten artykuł był pomocny?

Nadal masz pytania?

Skontaktuj się z działem pomocy