Dlaczego wypłata jeszcze do mnie nie dotarła?

Szybka odpowiedź

Być może harmonogram przewiduje wypłatę w późniejszym terminie. Przejdź do Ustawień płatności, żeby zarządzać harmonogramem wypłat. 

Zarządzanie wypłatą

Jeśli nie otrzymałeś wypłaty po dokonaniu sprzedaży za pośrednictwem Etsy Payments, sprawdź, czy występuje któraś z tych powszechnych sytuacji: 

Jeśli masz obowiązek korzystać z rachunku płatniczego Payoneer i udało Ci się potwierdzić, że środki już zostały przesłane z rachunku płatniczego Etsy, skontaktuj się z Centrum pomocy Payoneer lub zadzwoń do Payoneer, aby uzyskać pomoc w otrzymaniu wypłaty.

Dowiedz się więcej o zarządzaniu swoimi finansami na Etsy.

Zgodnie z harmonogramem wypłata jest zaplanowana na późniejszy termin

Jeśli jesteś nowym sprzedawcą, przez pierwsze 90 dni Twoje środki będą zwykle dostępne do wypłat po 3 dniach od dokonania sprzedaży. Gdy upłynie okres 90 dni, środki za zamówienia zrealizowane w Etsy Payments będą dostępne do wypłat w następnym dniu roboczym po dokonaniu sprzedaży.

Zarządzanie wypłatą

Sprzedawcy, którzy otrzymują wypłaty na swoje rachunki bankowe, mogą ustalić harmonogram wypłat dostępnych środków. Jeśli nie nadszedł jeszcze dzień Twojej kolejnej wypłaty, możesz poczekać lub skorzystać z opcji Zażądaj teraz pod swoją kwotą dostępną do wypłat.

 1. Zaloguj się na Etsy.com i przejdź do Panelu sklepu
 2. Wybierz Finanse, a następnie Ustawienia płatności.
 3. W sekcji Harmonogram wypłat możesz wybrać opcję wypłat dziennych, tygodniowych, dwutygodniowych lub miesięcznych.

W przypadku codziennych wypłat warunkiem dokonania przelewu jest osiągnięcie minimalnej kwoty. Ta minimalna kwota zależy od kraju.

Obecnie sprzedawcy, którzy mają obowiązek korzystać z rachunku płatniczego Payoneer, mogą otrzymywać wypłaty z Etsy tylko co poniedziałek.

Wysokość opłat przekracza wielkość sprzedaży

Sprawdzanie salda

Jeśli wysokość opłat należnych za sprzedaż na Etsy przekracza wartość tej sprzedaży, nie będziesz mieć środków dostępnych do wypłat. Oznacza to, że bieżące saldojest ujemne.

 1. Zaloguj się na Etsy.com i przejdź do Panelu sklepu
 2. W sekcji Finanse wybierz Rachunek płatniczy.
 3. W sekcji Ostatnie aktywności zobaczysz Bieżące saldo. To wielkość Twojej sprzedaży pomniejszona o opłaty. Jeśli saldo jest dodatnie, zobaczysz kwotę Dostępną do wypłat.

Dowiedz się więcej o opłatach za sprzedaż na Etsy.

Nie masz zarejestrowanej ważnej karty kredytowej lub debetowej

Aktualizacja karty

Aby móc otrzymać środki z Etsy Payments, z Twoim kontem musi być powiązana ważna karta kredytowa lub debetowa.

 1. Zaloguj się na Etsy.com i przejdź do Panelu sklepu
 2. W sekcji Finanse wybierz Ustawienia płatności, a następnie Rozliczenia.
 3. Wybierz opcję Edytuj obok danych karty lub opcję Dodaj nową kartę w sekcji Twoje karty.

Wprowadź dane karty i wybierz Zapisz.

Jeśli na koncie masz już zarejestrowaną kartę kredytową lub debetową, to możesz dodać też do niego kartę przedpłaconą. Karta przedpłacona, której nie da się doładować, nie może być Twoją jedyną lub główną kartą płatniczą, ale przy pomocy takiej karty zawsze możesz opłacić rachunek ręcznie.

W przypadku sklepów z siedzibą w Niemczech, Austrii lub Holandii nie jest wymagane podawanie karty kredytowej lub debetowej.

Nie masz zarejestrowanego ważnego konta bankowego

Aktualizacja rachunku bankowego

Aby móc otrzymać środki ze sprzedaży, musisz mieć ważny rachunek bankowy powiązany ze swoim sklepem, chyba że prowadzisz działalność w kraju, gdzie masz obowiązek przyjmować wypłaty na rachunek płatniczy Payoneer

 1. Zaloguj się na Etsy.com i przejdź do Panelu sklepu
 2. Wybierz Finanse, a następnie Ustawienia płatności.
 3. W sekcji Dane rachunku bankowego wybierz Edytuj.
 4. Wprowadź numer swojego konta bankowego i wybierz Potwierdź konto bankowe.
 5. Wprowadź nowe dane rachunku bankowego i wybierz Zapisz.

Jeśli masz konto w banku z Unii Europejskiej, Hongkongu, Singapuru lub Szwajcarii, musisz je zweryfikować, zanim zaczniesz otrzymywać na nie środki ze sprzedaży. Dowiedz się, jak można dokonać weryfikacji konta.

Dane Twojego konta bankowego zostały ostatnio zaktualizowane

Gdy zaktualizujesz numer rachunku, wstrzymamy środki z Etsy Payments na 5 dni, aby chronić Twój rachunek przed potencjalnymi nadużyciami. Oznacza to, że środki z Etsy Payments mogą zostać wpłacone na Twoje nowe konto po 5 dniach od aktualizacji danych konta bankowego.

Jeśli Twoje nowe konto prowadzone jest przez bank spoza USA, musisz je zweryfikować, zanim zaczniesz otrzymywać na nie środki ze sprzedaży. To wymóg nakładany przez przepisy. 

Twoje środki są umieszczane na rezerwie na rachunku płatniczym

Sprawdzanie informacji o rezerwie

Jeśli na Twoim rachunku płatniczym zostanie włączona rezerwa, to przez 45 dni pewien odsetek środków ze sprzedaży będzie regularnie na tej rezerwie odkładany. 

Rezerwy to rozwiązanie często stosowane przez internetowe platformy sprzedaży. Dzięki niemu nie musisz martwić się, że saldo Twojego rachunku płatniczego będzie ujemne w przypadku, gdy wystawca karty kredytowej klienta dokona obciążenia zwrotnego.

Skąd się dowiem, że na moim rachunku ustanowiono rezerwę? 

Jeśli na Twoim koncie zostanie ustanowiona rezerwa, otrzymasz e-mail z powiadomieniem.

 1. Na Etsy.com otwórz Panel sklepu
 2. Przejdź do zakładki Finanse
 3. Przejdź do rachunku płatniczego.
 4. Zapoznaj się z sekcją Rezerwa na rachunku płatniczym (zobaczysz ją tylko, jeśli na Twoim rachunku ustanowiono rezerwę).

Dowiedz się więcej o rezerwie na rachunku płatniczym.

Musisz zweryfikować swój rachunek bankowy

Jeśli jesteś w USA, możesz zobaczyć w sekcji rachunek płatniczy wiadomość o konieczności weryfikacji rachunku bankowego w celu dalszego otrzymywania wypłat.

Zweryfikuj rachunek bankowy w sekcji rachunek płatniczy, a Twoja następna wpłata zostanie wysłana zgodnie z harmonogramem. Dowiedz się, jak zweryfikować swój rachunek bankowy.

Gdy dokonasz weryfikacji, możesz też wybrać opcję Zażądaj teraz na swoim rachunku płatniczym, aby Twoje środki zostały wypłacone następnego dnia — jeśli tylko osiągnąłeś minimalną kwotę wypłat.

Musisz potwierdzić swoje dane sprzedawcy

Poszukaj w pulpicie nawigacyjnym Panelu sklepu baneru z informacją, że aby otrzymywać dalsze wpłaty, musisz potwierdzić swoje dane sprzedawcy. Etsy informuje niektórych sprzedawców, że w celu spełnienia wymogów prawnych muszą potwierdzić swoje dane. W zależności od tego, czy i jakie przepisy mają zastosowanie do Twojego sklepu, firma Etsy może być zobowiązana do wstrzymania Twoich wypłat, dopóki nie potwierdzisz swoich danych.

Dowiedz się więcej o potwierdzaniu swoich danych sprzedawcy.

Did this help?
Why didn’t this article help you? (select all that apply, required question)

Thanks for your feedback!

Nadal masz pytania?

Skontaktuj się z działem pomocy