Jak dokonać pełnego lub częściowego zwrotu pieniędzy za zamówienie

Możesz dokonać pełnego lub częściowego zwrotu pieniędzy za zamówienie, korzystając z Panelu sklepu. Aby dokonać zwrotu pieniędzy za zamówienie:

 1. Na Etsy.com kliknij ikonę Twoje konto.
 2. Kliknij Panel sklepu.
 3. Kliknij Zamówienia i wysyłka.
 4. Kliknij ikonę (wielokropka) obok zamówienia, za które chcesz dokonać zwrotu.
 5. Kliknij Zwróć pieniądze.
 6. Wybierz Przyczynę zwrotu pieniędzy i dodaj opcjonalną wiadomość dla kupującego.
 7. Jeśli chcesz dokonać zwrotu całej kwoty, zaznacz pole przy opcji Wypłać pełną kwotę zwrotu pieniędzy. Jeśli chcesz dokonać częściowego zwrotu, wpisz kwotę do zwrotu w przeznaczonym na to polu.
 8. Kliknij Sprawdź zwrot pieniędzy.
 9. Kliknij Prześlij.

Jeśli kupujący zapłacił przez Etsy Payments, to już wszystko! Jeśli jednak kupujący wybrał inną metodę płatności, np. płatność na konto PayPal niepowiązane z Etsy Payments, trzeba będzie dokonać zwrotu za pomocą tej samej metody.

Czy mogę dokonać zwrotu pieniędzy w aplikacji Sprzedaj z Etsy?

Tak, możesz dokonać pełnego zwrotu pieniędzy przez aplikację Sprzedaj z Etsy. Jeśli natomiast chcesz dokonać częściowego zwrotu, musisz skorzystać z Etsy.com.

Z jakiego powodu mogę dokonać zwrotu pieniędzy?

Możesz dokonać zwrotu z dowolnego powodu, w tym:

 • Jeśli dany zwrot jest zgodny z Twoim regulaminem sklepu
 • Jeśli wyrazisz zgodę na zwrot pieniędzy klientowi
 • Jeśli klient zapłaci za dużo za dostawę
 • Jeśli klient zapomniał zastosować kupon

Jak mam przekazać zwracaną kwotę?

Jeśli korzystasz z Etsy Payments, pieniądze na pokrycie zwrotu zostaną pobrane z Twojego rachunku płatniczego. Jeśli środki na Twoim rachunku płatniczym będą niewystarczające, brakującą kwotę pobierzemy z Twojej zarejestrowanej karty kredytowej. Ta opłata pojawi się na Twoim rachunku płatniczym w sekcji Ostatnie aktywności.

Jeśli jednak korzystasz z innej metody płatności, np. płatności na konto PayPal niepowiązane z Etsy Payments, trzeba będzie dokonać zwrotu za pomocą tej samej metody.

Czy Etsy zwróci mi opłaty pobrane ode mnie jako sprzedawcy?

Jeśli dokonujesz zwrotu przez Panel sklepu, prowizja od sprzedaży oraz opłaty za przelew płatności pobrane przez Etsy w związku z płatnością, za którą dokonujesz zwrotu, są automatycznie zwracane na Twój Rachunek płatniczy. Jeśli anulowałeś transakcję, opłata za ofertę również zostanie automatycznie zwrócona na ten rachunek.

Do kiedy mogę dokonać zwrotu pieniędzy?

Jeśli korzystasz z Etsy Payments, możesz dokonać zwrotu po tym, jak płatność zostanie przetworzona, ale nie później niż po upływie 180 dni od przetworzenia płatności. Po upływie 180 dni nie można dokonywać zwrotu pieniędzy za żadne zamówienia opłacone przez Etsy Payments.

Jeśli regulamin Twojego sklepu przewiduje dokonywanie zwrotów pieniędzy po 180 dniach, możesz przekazać stosowną kwotę kupującemu za pomocy innej metody płatności, np. przez PayPal. Jeśli dokonasz zwrotu pieniędzy inną metodą płatności po upływie 180 dni od daty transakcji, Etsy nie zwróci Ci opłat pobranych od Ciebie jako sprzedawcy.

Jeśli kupujący poprosi o możliwość zwrotu produktu lub zwrot pieniędzy, możesz mu pomóc poprzez Panel sklepu.

Nawet jeśli standardowo nie zgadzasz się na zwracanie produktów i nie oferujesz zwrotu pieniędzy, rozważ zrobienie wyjątku — możesz w ten sposób zyskać lojalność i wdzięczność klienta. Decyzja o zaakceptowaniu zwrotu produktu lub oddaniu pieniędzy zależy jednak tylko od Ciebie. W regulaminie sklepu możesz wskazać, czy akceptujesz zwroty.

Jeśli korzystasz z Etsy Payments, możesz oddać pieniądze za zamówienie za pośrednictwem Panelu sklepu:

 1. Na Etsy.com kliknij ikonę Twoje konto.
 2. Kliknij Panel sklepu.
 3. Kliknij Zamówienia i wysyłka.
 4. Kliknij ikonę (wielokropka) obok zamówienia, za które chcesz dokonać zwrotu.
 5. Kliknij Zwróć pieniądze.  Jeśli chcesz dokonać częściowego zwrotu, wpisz kwotę do zwrotu w przeznaczonym na to polu.

Po dokonaniu zwrotu możesz anulować zamówienie.

Jeśli jednak korzystasz z innej metody płatności, np. płatności na konto PayPal niepowiązane z Etsy Payments, trzeba będzie dokonać zwrotu za pomocą tej samej metody.

Jeśli dokonujesz zwrotu przez Panel sklepu, prowizja od sprzedaży oraz opłaty za przelew płatności pobrane przez Etsy w związku z płatnością, za którą dokonujesz zwrotu, są automatycznie zwracane na Twój Rachunek płatniczy.

Jeśli zamówienie, za które chcesz zwrócić pieniądze, nadal jest przetwarzane, nie możesz jeszcze go anulować ani dokonać zwrotu. Większość zamówień opłaconych za pośrednictwem Etsy Payments przetwarzamy w ciągu 24–48 godzin.

 1. W sekcji Zamówienia i wysyłka kliknij ikonę (wielokropka) obok zamówienia, które chcesz anulować.
 2. Kliknij Zwróć pieniądze.
 3. Wybierz Przyczynę zwrotu pieniędzy i dodaj opcjonalną wiadomość dla kupującego.
 4. Obok numeru zamówienia kliknij pole przy opcji Wypłać pełną kwotę zwrotu pieniędzy, a następnie przy opcji Anuluj zamówienie.
 5. Wybierz transakcję do anulowania. Możesz anulować niektóre lub wszystkie transakcje w zamówieniu.
 6. Kliknij Sprawdź zwrot pieniędzy.

Jeśli kupujący zapłacił przez Etsy Payments, to już wszystko! Jeśli jednak kupujący wybrał inną metodę płatności, np. PayPal, trzeba będzie dokonać zwrotu za pomocą tej samej metody.

Anulacja zostanie przetworzona po upływie 48 godzin. Jeśli skorzystałeś z Etsy Payments, Etsy po tym czasie zwróci Ci prowizję od sprzedaży i opłatę za ofertę.

Anulowane zamówienia pojawiają się w sekcji Zamówienia i wysyłka w karcie Ukończono.

Anulowanie transakcji wyprzedanego produktu nie powoduje, że znowu pojawi się on w sklepie, ale odnowienie oferty to kwestia kilku chwil.

Ustal z kupującym sposób zwrócenia produktu, poczekaj, aż produkt do Ciebie dotrze, a następnie zwróć pieniądze za zamówienie. Wspólnie ustalcie:

 1. na jaki adres kupujący ma wysłać paczkę,
 2. termin, w jakim chcesz dostać zwracany produkt,
 3. kto pokryje pierwotne koszty wysyłki oraz koszty wysyłki zwrotnej.

Następnie trzeba ustalić, jak rozwiązać sprawę etykiety wysyłkowej. Albo Ty musisz nabyć etykietę u wybranego przez siebie przewoźnika, albo może to zrobić kupujący.

Jeśli to Ty kupujesz etykietę, wykonaj te czynności:

 1. Zamów opłaconą przesyłkę na stronie wybranego przewoźnika, podając swój adres jako adres wysyłki, a adres kupującego jako adres nadawcy.  Jeśli jesteś sprzedawcą z USA, możesz mieć możliwość kupienia na Etsy etykiety zwrotnej dla kupującego.
 2. Pobierz etykietę w postaci pliku PDF.
 3. Wyślij ten plik kupującemu e-mailem lub w postaci załącznika do wiadomości Etsy. Kupujący musi wydrukować tę etykietę i umieścić ją na paczce.
 4. Poczekaj, aż paczka do Ciebie dotrze.
 5. Skorzystaj z podanych wyżej instrukcji, aby zwrócić pieniądze za zamówienie.

Nie mogę się dogadać z kupującym w kwestii warunków zwrotu

Jeśli nie uda Wam się dojść do porozumienia, kupujący może złożyć reklamację. Etsy przyjmie stanowisko zgodne z regulaminem Twojego sklepu, jeśli tylko jest on zgodny z naszymi zasadami.  

Problemy transportowe się zdarzają, ale współpraca z kupującym w zakresie rozwiązania problemu często pomaga załagodzić sytuację i pozwala zwiększyć lojalność tego klienta. Możesz zaoferować kupującemu zwrot pieniędzy lub wysyłkę nowego produktu oraz przesłać roszczenie ubezpieczeniowe do firmy wysyłkowej (jeśli przesyłka była ubezpieczona). To Ty jako kupujący odpowiadasz za przesłanie roszczenia ubezpieczeniowego. Jeśli kupiłeś etykietę wysyłkową Etsy, dowiedz się, jak przesłać roszczenie ubezpieczeniowe.

Zachęć kupującego, by spytał o przesyłkę w swoim lokalnym urzędzie pocztowym oraz skontaktował się z sąsiadami.  

Jeśli kupujący złoży reklamację dotyczącą niedostarczenia zamówienia, będziemy potrzebować dowodu na to, że produkt został wysłany na adres podany w potwierdzeniu zamówienia Etsy lub uzgodniony w konwersacji prowadzonej za pomocą Wiadomości Etsy. Dodaj w dzienniku sprawy komentarz zawierający dowód wysyłki: 

 • rachunek od firmy wysyłkowej
 • ,
 • numer lub dane śledzenia potwierdzające, że przesyłka została dostarczona do kupującego
 • ,
 • formularz celny (w przypadku wysyłek międzynarodowych)
 • ,
 • skan potwierdzenia dostarczenia lub wysłania przesyłki
 • .

Dlaczego nie mogę dokonać zwrotu pieniędzy?

Może się zdarzyć, że kiedy spróbujesz dokonać zwrotu pieniędzy za zamówienie opłacone przez Etsy Payments, przycisku Zwróć pieniądze nie będzie się dało kliknąć. Oznacza to, że zamówienie nie podlega zwrotowi.

Taka sytuacja może mieć miejsce, jeśli od daty zakupu upłynęło już 180 dni, albo jeśli kupujący poprosił o obciążenie zwrotne za zamówienie. Obciążenie zwrotne polega na zwrocie środków kupującemu, kiedy zgłosi on swojej instytucji finansowej, takiej jak wystawca karty kredytowej, bank lub PayPal, że dana transakcja była niewłaściwa lub niechciana. W celu rozwiązania sprawy kupujący będzie musiał współpracować bezpośrednio ze swoją instytucją finansową.

Did this help?
Why didn’t this article help you? (select all that apply, required question)

Thanks for your feedback!

Nadal masz pytania?

Skontaktuj się z działem pomocy