Jak dokonać pełnego lub częściowego zwrotu pieniędzy za zamówienie

Możesz dokonać pełnego lub częściowego zwrotu pieniędzy za zamówienie, korzystając z Panelu sklepu. Aby dokonać zwrotu pieniędzy za zamówienie:

 1. Na Etsy.com otwórz Panel sklepu.
 2. Wybierz opcję Zamówienia i wysyłka.
 3. Wybierz ikonę (wielokropka) obok zamówienia, za które chcesz dokonać zwrotu.
 4. Wybierz Zwróć pieniądze.
 5. Wybierz Przyczynę zwrotu pieniędzy i dodaj opcjonalną wiadomość dla kupującego.
 6. Jeśli chcesz dokonać zwrotu całej kwoty, zaznacz pole przy opcji Wypłać pełną kwotę zwrotu pieniędzy. Jeśli chcesz dokonać częściowego zwrotu, wpisz kwotę do zwrotu w przeznaczonym na to polu.
 7. Wybierz Sprawdź zwrot pieniędzy.
 8. Skorzystaj z opcji Prześlij.

Pamiętaj, żeby w razie potrzeby anulować zamówienie. Anulowanie jest czynnością, którą trzeba wykonać oddzielnie od zwrotu pieniędzy. Dowiedz się, jak anulować sprzedaż.

Czy mogę dokonać zwrotu pieniędzy w aplikacji Sprzedaj z Etsy?

W aplikacji Sprzedaj z Etsy możesz dokonać pełnego zwrotu pieniędzy. Jeśli natomiast chcesz zwrócić część kwoty, musisz skorzystać z Etsy.com.

Z jakiego powodu mogę dokonać zwrotu pieniędzy?

Możesz dokonać dowolnego zwrotu zgodnego z Twoim regulaminem sklepu. Możesz też zwrócić pieniądze:

 • Jeśli wyrazisz zgodę na zwrot pieniędzy klientowi
 • Jeśli klient zapłaci za dużo za dostawę
 • Jeśli klient zapomniał zastosować kupon sklepowy

Jak mam przekazać zwracaną kwotę?

Jeśli korzystasz z Etsy Payments, pieniądze na pokrycie zwrotu zostaną pobrane z Twojego rachunku płatniczego. Jeśli środki na Twoim rachunku płatniczym będą niewystarczające, brakującą kwotę pobierzemy z Twojej zarejestrowanej karty kredytowej. 

Jeśli korzystasz z innej metody płatności, trzeba będzie dokonać zwrotu za pomocą tej samej metody.

Czy Etsy zwróci mi opłaty pobrane ode mnie jako sprzedawcy?

Jeśli dokonujesz zwrotu przez Panel sklepu, prowizja od sprzedaży oraz opłaty za przelew płatności pobrane przez Etsy w związku z płatnością, za którą dokonujesz zwrotu, są automatycznie zwracane na Twój Rachunek płatniczy. Jeśli anulowałeś transakcję, opłata za ofertę również zostanie automatycznie zwrócona na ten rachunek.

Do kiedy mogę dokonać zwrotu pieniędzy?

Jeśli korzystasz z Etsy Payments, możesz dokonać zwrotu po tym, jak płatność zostanie przetworzona, ale nie później niż po upływie 180 dni od przetworzenia płatności. Po upływie 180 dni nie można dokonywać zwrotu pieniędzy za żadne zamówienia opłacone przez Etsy Payments.

Jeśli regulamin Twojego sklepu przewiduje dokonywanie zwrotów pieniędzy po 180 dniach, możesz przekazać stosowną kwotę kupującemu za pomocy innej metody płatności, np. przez PayPal. Jeśli jednak dokonasz zwrotu taką inną metodą, nie będziemy mogli zwrócić Ci opłat pobranych od Ciebie jako sprzedawcy.

W jakiej sytuacji nie mogę dokonać zwrotu pieniędzy?

Jeśli przycisk Zwróć pieniądze nie jest dostępny, to znaczy, że za dane zamówienie nie można dokonać zwrotu.

Zdarzy się to, jeśli od daty zakupu upłynęło już 180 dni, albo jeśli kupujący poprosił o obciążenie zwrotne za zamówienie. Obciążenie zwrotne polega na zwrocie środków kupującemu, kiedy zgłosi on swojej instytucji finansowej, takiej jak wystawca karty kredytowej, bank lub PayPal, że dana transakcja była niewłaściwa lub niechciana. W celu rozwiązania sprawy kupujący będzie musiał współpracować bezpośrednio ze swoją instytucją finansową.

Dowiedz się więcej o obciążeniach zwrotnych na Etsy.

Did this help?
Why didn’t this article help you? (select all that apply, required question)

Thanks for your feedback!

Nadal masz pytania?

Skontaktuj się z działem pomocy