Dlaczego wielkość mojej wpłaty jest niższa od wielkości sprzedaży?

Jeśli korzystasz z Etsy Payments, przychody ze sprzedaży są wykorzystywane do pokrycia opłat sklepowych. Oznacza to, że jeśli masz jakieś należne opłaty za swój sklep Etsy, to zostaną one odjęte ze środków ze sprzedaży. Kwota, którą masz dostępną do wpłaty, to przychody ze sprzedaży pomniejszone o opłaty oraz wszelkie podatki obrotowe pobrane i odprowadzone przez Etsy.

Jeśli to nie jest odpowiedź na Twoje pytanie, sprawdź, dlaczego płatność za zamówienia może nie być jeszcze dostępna do wpłat.

Jak naliczane są opłaty w Etsy Payments

Istnieje kilka opłat mających zastosowanie do zamówień przetwarzanych w Etsy Payments. Są to:

  • Opłata za przelew płatności: opłata za przelew płatności jest naliczana od łącznej kwoty zamówienia i różni się w zależności od kraju. W USA wynosi ona 3% + 0,25 USD.
  • Prowizja od sprzedaży: pobieramy wynoszącą 5% prowizję od sprzedaży, która naliczana jest od ceny produktu oraz opakowania prezentowego (jeśli dotyczy).
  • Prowizja od kosztów wysyłki: pobieramy wynoszącą 5% prowizję od kosztów wysyłki, która naliczana jest od kosztów wysyłki pokrywanych przez kupującego.

Jest ona pobierana obok innych opłat i podatków. Prowizje od sprzedaży mają zastosowanie do wszystkich transakcji sprzedaży na Etsy. Dowiedz się więcej o opłatach i podatkach na Etsy.

Na przykład: jesteś sprzedawcą z USA korzystającym z Etsy Payments, który sprzedał produkt za 20 USD i pobrał 5 USD za wysyłkę.

W przypadku tego zamówienia opłaty będą wyglądać tak:

  • Opłata za przelew płatności wynosi 3% + 0,25 USD i jest naliczana od 25 USD, czyli całej kwoty zamówienia: 1,00 USD
  • Prowizja od sprzedaży wynosi 5% i jest naliczana od ceny produktu: 1,00 USD
  • Prowizja od kosztów wysyłki wynosi 5% i jest naliczana od wynoszących 5 USD kosztów wysyłki pokrywanych przez kupującego: 0,25 USD
  • Suma opłat i prowizji wynosi: 2,25 USD

Ta suma opłat zostanie potrącona z Twojego rachunku płatniczego. Po tej sprzedaży będziesz mieć 25 USD - 2,25 USD, czyli 22,75 USD, dostępne do wpłaty i nie będziesz mieć żadnych należnych kwot.

Dowiedz się więcej o wyliczaniu kwoty dostępnej do wpłaty.

Czy ten artykuł był pomocny?

Nadal masz pytania?

Skontaktuj się z działem pomocy