Jak wyliczane są Sprzedaż i uznania na moim rachunku płatniczym?

Kwota w sekcji Sprzedaż i uznania na rachunku płatniczym uwzględnia sumę brutto ze sprzedaży za pośrednictwem Etsy Payments (bez podatków pobranych przez Etsy), pomniejszoną o opłaty za przelew płatności.

Sprzedaż i uznania = suma zamówień - opłaty za przelew płatności

Łączna kwota za zamówienie w Etsy Payments obejmuje:

 • cenę produktu,
 • koszty wysyłki,
 • podatek pobrany przez Ciebie od kupującego,
 • opakowanie prezentowe.

 

Jak wyliczyć łączną kwotę Sprzedaży i uznań

Aby ustalić łączną kwotę Sprzedaży i uznań, musisz pobrać plik CSV podsumowujący sprzedaż za pośrednictwem Etsy Payments:

 1. Na Etsy.com kliknij Panel sklepu.
 2. Kliknij Ustawienia.
 3. Kliknij Opcje.
 4. Kliknij Pobierz dane.
 5. W menu „Typ pliku CSV” wybierz Etsy Payments — sprzedaż.
 6. Wybierz właściwy miesiąc lub rok. Aby pobrać dane za cały rok, nie zaznaczaj niczego w menu „Miesiąc”.
 7. Kliknij Pobierz plik CSV, aby zapisać plik na komputerze.

Po pobraniu pliku CSV Etsy Payments — sprzedaż znajdź wymienione niżej informacje za okres, który Cię interesuje:

 1. Suma w kolumnie Kwota brutto.
 2. Suma w kolumnie Opłaty.
 3. Od sumy z kolumny Kwota brutto odejmij sumę z kolumny Opłaty.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych wyjaśnień w zakresie kwot naliczanych dla Twojego sklepu, polecamy skontaktować się z lokalnym specjalistą finansowym (zwłaszcza jeśli masz pytania dotyczące podatków). Etsy nie jest w stanie zapewnić sprzedawcom doradztwa podatkowego.

 

Jakie informacje znajdują się w pliku CSV „Etsy Payments — sprzedaż”?

Oto opis informacji zawartych w pliku CSV „Etsy Payments — sprzedaż”:

 • Kwota brutto: łączna kwota zamówień zapłacona przez kupujących, z wyłączeniem podatków pobranych przez Etsy.
 • Opłaty: opłaty za przelew płatności pobierane za sprzedaż za pośrednictwem Etsy Payments.
 • Kwota netto: kwota zamówień brutto pomniejszona o opłaty za przelew płatności.
 • Skorygowana kwota brutto: kwota zamówień z uwzględnieniem wszelkich zwrotów pieniędzy klientom.
 • Skorygowane opłaty: opłaty za przelew płatności skorygowane o prowizje oddane ze względu na zwroty pieniędzy klientom.
 • Skorygowana kwota netto: kwota brutto pomniejszona o kwoty zwrotów i powiększona o zwrócone prowizje.
 • Kwota zwrotu: kwota oddawana kupującym za zamówienia objęte zwrotami.
Czy ten artykuł był pomocny?

Nadal masz pytania?

Skontaktuj się z działem pomocy