Jak wyliczane są przychody mojego sklepu?

Przychody widoczne w statystykach sklepu zwykle równają się Twojej sprzedaży pomniejszonej o rabaty przyznane kupującym. Ta kwota nie uwzględnia opłat za sprzedaż, kosztów wysyłki ani zamówień, które zostały anulowane i za które dokonano pełnego zwrotu.

Przychód = sprzedaż – rabaty

Dowiedz się więcej o statystykach sklepu.

 

Jak wyliczyć przychód wynikający ze statystyk

Aby obliczyć przychód wynikający ze statystyk, pobierz plik CSV ze swoimi zamówieniami:

 1. Na Etsy.com kliknij Panel sklepu.
 2. Kliknij Ustawienia.
 3. Kliknij Opcje.
 4. Kliknij Pobierz dane.
 5. W menu „Typ pliku CSV” wybierz Zamówienia.
 6. Wybierz właściwy miesiąc lub rok. Aby pobrać dane za cały rok, nie zaznaczaj niczego w menu „Miesiąc”.
 7. Kliknij Pobierz plik CSV, aby zapisać plik na komputerze.
 8. Otwórz plik CSV z zamówieniami w obsługującym go programie, jak Microsoft Excel, Google Spreadsheets, Quickbooks itp.
 9. Za pomocą narzędzi w programie oblicz:
  • Łączną cenę produktów w kolumnie Wartość zamówienia.
  • Łączną wartość rabatów zastosowanych do zamówień w kolumnie Kwota rabatu.
 1. Od ustalonej Wartości zamówienia odejmij sumę z kolumny Kwota rabatu. Oto Twój przychód wynikający ze statystyk.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych wyjaśnień w zakresie kwot naliczanych dla Twojego sklepu, polecamy skontaktować się z lokalnym specjalistą finansowym (zwłaszcza jeśli masz pytania dotyczące podatków). Etsy nie jest w stanie zapewnić sprzedawcom doradztwa podatkowego.

Did this help?
Why didn’t this article help you? (select all that apply, required question)

Thanks for your feedback!

Nadal masz pytania?

Skontaktuj się z działem pomocy