Jak obliczyć kwotę dostępną do wypłat za sprzedaż za pośrednictwem Etsy Payments

Etsy Payments automatycznie wylicza kwotę wypłaty, która trafi na Twój rachunek bankowy. Ta kwota stanowi sumę łącznej sprzedaży za pośrednictwem Etsy Payments oraz wszystkich aktywności na Twoim rachunku płatniczym. Jeśli korzystasz z Etsy Payments, przychody ze sprzedaży są wykorzystywane do pokrycia opłat sklepowych

Aby obliczyć kwotę dostępną do wypłat za sprzedaż za pośrednictwem Etsy Payments, pobierz swoje podsumowanie miesięczne. Znajdziesz tam wysokość całkowitej kwoty sprzedaży oraz odjęte od niej podatki i opłaty. 

Przejdź do sekcji:

Jak pobrać plik CSV z podsumowaniem miesięcznym

Podsumowanie miesięczne zawiera wszystkie działania na Twoim rachunku płatniczym w danym miesiącu, dzięki czemu pozwala ono obliczyć swoją kwotę dostępną do wypłat.

Aby pobrać pliki CSV z podsumowaniem miesięcznym:

 1. Na Etsy.com otwórz Panel sklepu.
 2. Przejdź do zakładki Finanse.
 3. Wybierz Podsumowania miesięczne.
 4. Wybierz Wyświetl wszystkie podsumowania miesięczne.
 5. Wybierz konkretny miesiąc i rok.
 6. Użyj opcji Wygeneruj plik CSV. Otrzymasz e-mail, gdy plik CSV będzie gotowy.
 7. Wybierz Przejdź do pobierania w e-mailu, a potem Pobierzplik CSV, żeby pobrać swój plik.

Jak obliczyć kwotę dostępną do wypłat za sprzedaż za pośrednictwem Etsy Payments

Aby obliczyć kwotę dostępną do wypłat: 

 1. Znajdź swoją ostatnią wypłatę w pliku CSV z podsumowaniem miesięcznym.
 2. Podsumuj kwoty w kolumnach Opłata i Podatek od ostatniej wypłaty do chwili obecnej.
 3. Podsumuj środki ze sprzedaży, które są dostępne do wypłat. W przypadku każdej transakcji sprzedaży, z której środki nie są jeszcze dostępne do wypłaty, datę zwolnienia środków znajdziesz w kolumnie Informacje. Nie uwzględniaj tych transakcji w wyliczaniu kwoty wypłaty.
 4. Odejmij sumy z kolumn Opłata i Podatek od sumy dostępnych środków.

Twój harmonogram wypłat określa, kiedy środki zostaną przesłane na Twój rachunek bankowy. Na przykład jeśli otrzymujesz wypłaty co tydzień (co poniedziałek), to warto też obliczać kwotę do wypłat, aby dostosować się do tego harmonogramu.

Jeśli masz saldo dostępne do wypłat, ale nie widzisz wypłaty na swoim rachunku bankowym, to sprawdź, czy nie dotyczy Cię któraś z tych częstych sytuacji.

Dlaczego moja wypłata z Etsy różni się od mojego zysku netto?

Kwota wypłaty może nie odpowiadać zyskowi netto widocznemu w podsumowaniu aktywności na rachunku płatniczym. Zysk netto to suma całkowitej sprzedaży, opłat, marketingu i kosztów wysyłki w wybranym okresie.

Wysokość wypłaty odpowiada natomiast kwocie dostępnej do wypłat na rachunku płatniczym. Kwota dostępna do wypłat obejmuje dostępne środki pomniejszone o kwoty opłat, zwrotów, podatków i innych działań. Nie uwzględnia ona środków ze sprzedaży, które nie są jeszcze dostępne do wypłat.

Twój harmonogram wypłat określa, kiedy środki są przesyłane na Twój rachunek bankowy. Zwykle sprzedawcy decydują się na przesyłanie wypłaty raz na tydzień. Najkrótszy okres, dla którego można wyliczyć zysk netto, to jeden miesiąc.

Dowiedz się więcej o swoim rachunku płatniczym.

Did this help?
Why didn’t this article help you? (select all that apply, required question)

Thanks for your feedback!

Nadal masz pytania?

Skontaktuj się z działem pomocy