Jak ustalić kwotę dostępną do wypłat za sprzedaż za pośrednictwem Etsy Payments

Firma Etsy jest zobowiązana do pobierania podatków od kupujących z niektórych krajów i regionów. Jako że za pobieranie podatku odpowiada Etsy, a nie sprzedawcy, kwota podatku nie pojawia się na rachunku płatniczym. Informacje na temat podatków znajdziesz w podsumowaniu miesięcznym w pliku CSV. Dowiedz się więcej.  

Aby obliczyć kwotę dostępną do wypłat za sprzedaż za pośrednictwem Etsy Payments i sprawdzić, dlaczego wynosi ona właśnie tyle, musisz pobrać swoje podsumowanie miesięczne. Znajdziesz tam wysokość całkowitej kwoty sprzedaży oraz odjęte od niej podatki i opłaty. Uwzględnij środki dostępne do wypłat, opłaty i podatki pobrane z Twojego rachunku płatniczego, środki, które mogły trafić na rezerwę, oraz harmonogram wypłat i porównaj obliczoną wartość z kwotą dostępną do wypłat.  

Aby obliczyć kwotę dostępną do wypłat:

 1. Pobierz plik CSV z podsumowaniem miesięcznym
 2. Oblicz kwotę dostępną do wypłat
Przejdź do sekcji:

Pobierz plik CSV z podsumowaniem miesięcznym

Aby ustalić kwotę dostępną do wypłat za sprzedaż za pośrednictwem Etsy Payments, pobierz swoje podsumowanie miesięczne. Podsumowanie miesięczne zawiera wszystkie działania na Twoim rachunku płatniczym w danym miesiącu, dzięki czemu pozwala ono obliczyć swoją kwotę dostępną do wypłat.

Aby pobrać pliki CSV z podsumowaniem miesięcznym:

 1. Na Etsy.com kliknij Panel sklepu.
 2. Kliknij Finanse.
 3. Kliknij Rachunek płatniczy.
 4. Na dole sekcji Podsumowania miesięczne kliknij polecenie Wyświetl wszystkie podsumowania miesięczne.
 5. Wybierz konkretny miesiąc i rok.
 6. Kliknij Wygeneruj plik CSV. Otrzymasz e-mail, gdy plik CSV będzie gotowy.
 7. Kliknij Przejdź do pobierania w e-mailu.
 8. Kliknij CSV, aby pobrać swój plik CSV.

Oblicz kwotę dostępną do wypłat za sprzedaż za pośrednictwem Etsy Payments

Aby obliczyć kwotę dostępną do wypłat: 

 1. Na Etsy.com kliknij Panel sklepu.
 2. Kliknij Finanse.
 3. Kliknij Rachunek płatniczy.
 4. Znajdź środki ze sprzedaży, które są dostępne do wypłat. Zobaczysz tę kwotę pod nagłówkiem Dostępne do wypłat, razem z zaplanowaną datą wypłaty.  
 5. Od kwoty dostępnej do wypłat, widocznej w podsumowaniu miesięcznym w pliku CSV, odejmij następujące kwoty:

Twój harmonogram wpłat określa, kiedy środki zostaną przelane. Na przykład jeśli otrzymujesz wypłaty co tydzień (co poniedziałek), to warto też obliczać kwotę do wypłat, aby dostosować się do tego harmonogramu.

Jeśli masz kwotę dostępną do wypłat, ale jeszcze nie otrzymałeś wypłaty, zapoznaj się z artykułem na temat otrzymywania wypłat.

Czy mogę obliczyć kwotę dostępną do wypłat za pomocą podsumowania Sprzedaży i uznań?

Twoje podsumowanie Sprzedaży i uznań pokazuje wartość brutto sprzedaży za pośrednictwem Etsy Payments, pomniejszoną o opłaty i podatki, a podsumowanie Opłat i podatków pokazuje wysokość opłat pobranych przez Etsy i naliczonych podatków obrotowych. Te podsumowania pełnią wyłącznie funkcję informacyjną i nie odzwierciedlają dokładnie wysokości wypłat, które otrzymujesz. Wynika to z tego, że nie obejmują wszystkich aktywności związanych z płatnościami, jak opłacanie rachunków i dokonywanie zwrotów pieniędzy.  

Jak Etsy oblicza kwotę dostępną do wypłat

Wypłata, którą otrzymujesz na swój rachunek bankowy, stanowi sumę łącznej sprzedaży za pośrednictwem Etsy Payments oraz wszystkich aktywności na Twoim rachunku płatniczym. Jeśli korzystasz z Etsy Payments, przychody ze sprzedaży są wykorzystywane do pokrycia opłat sklepowych.   

Kwota dostępna do wypłat obliczana jest w oparciu o następujące kwoty: 

 • łączna kwota dostępna do wypłat,
 • opłaty,
 • zwroty pieniędzy,
 • podatki,
 • środki na rezerwie.

Łączna kwota dostępna do wypłat

Twoja kwota dostępna do wypłat na rachunku płatniczym to środki ze sprzedaży za pośrednictwem Etsy Payments, które możesz wypłacić na swoje konto, pomniejszone o kwoty zwrotów, opłat, podatków i środków umieszczonych na rezerwie.

Środki ze sprzedaży stają się dostępne do wypłat, gdy upłyną wszystkie opóźnienia i wstrzymania ich dotyczące.  

Opóźnienie we wpłacie środków ze sprzedaży za pośrednictwem Etsy Payments wynosi 1 lub 3 dni. Jeśli od Twojej pierwszej transakcji sprzedaży minęło mniej niż 90 dni, środki z danej sprzedaży będą dostępne 3 dni po tej sprzedaży. Gdy upłynie okres 90 dni, środki będzie można wypłacać w następnym dniu roboczym po dokonaniu sprzedaży.

Jeśli dodasz lub zaktualizujesz dane rachunku bankowego, możemy zastosować 5-dniowy okres wstrzymania.

Jeśli zauważymy, że w przypadku któregoś sklepu doszło do niecodziennego wzrostu liczby zamówień, zwłaszcza produktów z kategorii, na którą jest bardzo duży popyt, albo z innego powodu stwierdzimy, że działania sprzedawcy niosą sobą ryzyko doprowadzenia do sporów z kupującymi, roszczeń lub obciążeń zwrotnych albo uznamy, że występuje dużo ryzyko popełnienia oszustwa lub sprzedaży podróbek, możemy podjąć wobec takiego sprzedawcy działania przewidziane w naszych Warunkach korzystania, w tym w Zasadach dotyczących Etsy Payments. Jeśli to właściwe i dozwolone przez prawo, Etsy poinformuje sprzedawcę o takiej sytuacji.

Opłaty

Pobieramy opłaty m.in. za wystawianie ofert, sprzedaż czy korzystanie z niektórych usług na stronie. Te opłaty widoczne są na Twoim rachunku płatniczym i są odejmowane od otrzymywanych przez Ciebie środków ze sprzedaży za pośrednictwem Etsy Payments. Dowiedz się więcej o opłatach.

Zwroty pieniędzy

Jeśli dokonujesz zwrotu pieniędzy, a na swoim rachunku płatniczym masz dostępne jakieś środki, to ten zwrot zostanie w pierwszej kolejności pokryty z salda rachunku płatniczego. Jeśli nie masz wystarczających środków, to do pokrycia brakującej kwoty użyjemy Twojej zapisanej karty płatniczej.  

Sprzedawcy z Austrii, Niemiec i Holandii nie muszą zapisywać karty. Kwota zwrotu zostanie dodana do rachunku płatniczego i trzeba będzie ją opłacić w ramach regulowania należnej kwoty.

Podatki

W niektórych krajach i regionach firma Etsy jest zobowiązana do pobierania podatków od opłat od sprzedawców lub od kupujących.

Podatek obrotowy w USA

Jeśli kupujący znajduje się w którymś z tych stanów USA, Etsy może pobrać podatek obrotowy od zamówienia.  

Obecnie kwota pobranego podatku obrotowego nie jest bezpośrednio widoczna na rachunku płatniczym. Aby ją poznać, pobierz podsumowanie miesięczne w pliku CSV, a następnie odejmij wartość z kolumny Opłaty i podatki od wartości z kolumny Kwota. Następnie odejmij od wyniku wartość z kolumny Netto. Uzyskana kwota to wysokość podatku obrotowego pobranego przez Etsy.

Na przykład jeśli w podsumowującej wartość sprzedaży kolumnie Kwota widzisz 40 PLN, wysokość Opłat i podatków to 4 PLN, a w kolumnie Netto widzisz wartość 32 PLN, to oznacza to, że za to zamówienie firma Etsy pobrała podatek w wysokości 4 PLN.  

W potwierdzeniu zamówienia możesz też zobaczyć wysokość podatku obrotowego pobranego od kupującego.

VAT

Firma Etsy może być zobowiązana do pobierania podatku VAT od opłat od sprzedawców lub podatku importowego albo VAT od produktów cyfrowych od kupujących.

Rezerwa na rachunku płatniczym

W przypadku niewielkiej liczby nowych sprzedawców pewien odsetek środków ze sprzedaży trafia na rezerwę na rachunku płatniczym, co oznacza, że przez krótki czas nie można ich sobie wypłacić. Dzięki rezerwom nie musisz martwić się, że saldo Twojego konta będzie ujemne w przypadku, gdy wydawca karty kredytowej klienta dokona obciążenia zwrotnego.

Powiadomimy Cię e-mailowo, jeśli na Twoim rachunku wprowadzona zostanie rezerwa. Kwotę tej rezerwy zobaczysz też na swoim rachunku płatniczym.

Did this help?
Why didn’t this article help you? (select all that apply, required question)

Thanks for your feedback!

Nadal masz pytania?

Skontaktuj się z działem pomocy