Jak wyliczana jest łączna kwota na moim formularzu 1099-K?

Jeśli Twój sklep jest zarejestrowany w USA, na Etsy spoczywa obowiązek zgłaszania Twojego przychodu ze sprzedaży brutto za pośrednictwem Etsy Payments na formularzu 1099-K, bez odliczania poniesionych kosztów takich jak (to nie jest pełna lista):

 • opłaty,
 • zwroty pieniędzy,
 • koszty wysyłki,
 • pobrany przez Ciebie podatek obrotowy.

 

Łączna suma na 1099-K = przychód ze sprzedaży brutto

Podatki pobrane od Twoich klientów przez Etsy nie są zgłaszane na wydawanym przez nas formularzu 1099-K.

Co oznacza przychód ze sprzedaży brutto?

Zgodnie z definicją IRS kwota brutto oznacza „łączną kwotę w dolarach za wszystkie zgłoszone transakcje płatności od każdego płatnika, które nie jest korygowana o żadne uznania, ekwiwalenty gotówkowe, rabaty, opłaty, kwoty zwrotów ani żadne inne kwoty”.

 

Jak obliczyć przychód brutto

Aby obliczyć łączną kwotę, która pojawi się na formularzu 1099-K wydanym w związku ze sprzedażą za pośrednictwem Etsy Payments, możesz pobrać plik CSV dotyczący Etsy Payments:

 1. Na Etsy.com kliknij Panel sklepu.
 2. Kliknij Ustawienia.
 3. Wybierz Opcje.
 4. Kliknij kartę Pobierz dane.
 5. W menu „Typ pliku CSV” wybierz Etsy Payments — sprzedaż.
 6. Kliknij Pobierz.
 7. Otwórz plik CSV i zobacz podsumowanie kolumny Kwota brutto za dany rok fiskalny. To jest właśnie kwota zgłoszona na formularzu 1099-K.

Formularz 1099-K za sprzedaż za pośrednictwem PayPal przy użyciu swojego konta PayPal

Jeśli korzystasz z własnego konta PayPal do przyjmowania płatności za zamówienia Etsy, to możesz otrzymać od firmy PayPal oddzielny formularz 1099-K.

Jako podmiot obsługujący płatności PayPal zobowiązany jest do wysyłania formularzy 1099-K sprzedawcom Etsy, którzy osiągną określone progi. Polecamy skontaktować się z firmą PayPal w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Przypominamy, że PayPal nie zgłosi płatności przetworzony przez Etsy Payments. A zatem możesz mieć pewność, że Twoja sprzedaż nie zostanie zgłoszona dwa razy.

 

Jakie informacje znajdują się w pliku CSV „Etsy Payments — sprzedaż”?

Oto opis informacji zawartych w pliku CSV „Etsy Payments — sprzedaż”:

 • Kwota brutto: łączna wartość zamówień bez odliczania podatków pobieranych i odprowadzanych przez Etsy. Jest to ta sama kwtoa brutto, która widnieje na formularzu 1099-K wystawianym przez Etsy.
 • Opłaty: opłaty za przelew płatności pobierane za sprzedaż za pośrednictwem Etsy Payments.
 • Kwota netto: kwota zamówień brutto pomniejszona o opłaty za przelew płatności.
 • Skorygowana kwota brutto: kwota zamówień z uwzględnieniem wszelkich zwrotów pieniędzy klientom.
 • Skorygowane opłaty: opłaty za przelew płatności skorygowane o prowizje oddane ze względu na zwroty pieniędzy klientom.
 • Skorygowana kwota netto: kwota brutto pomniejszona o kwoty zwrotów i powiększona o zwrócone prowizje.
 • Kwota zwrotu: kwota oddawana kupującym za zamówienia objęte zwrotami.
Czy ten artykuł był pomocny?

Nadal masz pytania?

Skontaktuj się z działem pomocy