Jak wyliczana jest łączna kwota na moim formularzu 1099-K?

Szybka odpowiedź

Na Etsy Twoja sprzedaż brutto to Twój przychód pomniejszony o koszty. Twoja sprzedaż brutto w formularzu 1099-K nie będzie odpowiadała innym łącznym kwotom w Twoim sklepie, jak przychody, wypłacona kwota czy zysk netto, ponieważ od każdej z nich odliczane są koszty.  

Jeśli Twój sklep jest zarejestrowany w USA lub przyjmujesz płatności w USD, na Etsy spoczywa obowiązek zgłaszania Twojego przychodu ze sprzedaży brutto za pośrednictwem Etsy Payments na formularzu 1099-K.

Twoja sprzedaż brutto to łączna kwota, jaką kupujący zapłacili Ci przez cały rok, bez odejmowania kosztów, takich jak:

 • opłaty
 • ,
 • zwroty pieniędzy,
 • koszty wysyłki,
 • podatek obrotowy.

Zwróć uwagę, że to nie jest pełna lista kosztów, które mogą nie zostać ujęte w Twoim formularzu 1099-K.

Jeśli prowadzisz więcej niż jeden sklep Etsy, na Twoim formularzu 1099-K podsumowane zostaną wartości sprzedaży ze wszystkich sklepów powiązanych z tym samym identyfikatorem podatnika. W każdym sklepie do pobrania będzie ten sam formularz.

Płatności, które nie zostały przetworzone przez Etsy Payments, nie będą uwzględnione na formularzu 1099-K. Nie znajdzie się w nim na przykład sprzedaż osobista przez Square.

W niektórych przypadkach Etsy pobiera podatek obrotowy od kupujących i odprowadza go do organów podatkowych w imieniu sprzedawców. Etsy pobiera i odprowadza w imieniu sprzedawców podatek obrotowy obowiązujący w wielu stanach. Łączne kwoty nie będą odzwierciedlone na formularzu 1099-K.

Zobacz film Etsy dotyczący 1099-K

 

Dlaczego kwota mojej sprzedaży brutto nie odpowiada moim przychodom, wypłaconej kwocie ani zyskom netto?

Twoja sprzedaż brutto w formularzu 1099-K nie będzie odpowiadała innym łącznym kwotom w Twoim sklepie, jak przychody, wypłacona kwota czy zysk netto.

Na Etsy sprzedaż brutto to suma wszystkich kwot trafiających na Twój rachunek płatniczy, które kupujący zapłacili Ci za zamówienia. Od tej sumy nie są odejmowane żadne koszty ani zwroty środków.

Od kwot takich jak przychody, wypłaty i zyski netto odejmowane są koszty, w tym: opłaty Etsy, pobierany podatek obrotowy, zwroty środków i koszty wysyłki. Dowiedz się więcej o opłatach za sprzedaż i podatkach na Etsy.

Zgodnie z definicją IRS kwota brutto oznacza „łączną kwotę w dolarach za wszystkie zgłoszone transakcje płatności od każdego płatnika, która nie jest korygowana o żadne uznania, ekwiwalenty gotówkowe, rabaty, opłaty, kwoty zwrotów ani żadne inne kwoty. Wysokość w dolarach każdej transakcji ustalana jest w dniu tej transakcji”.

Kwoty, które widzisz na rachunku płatniczym, w statystykach i pliku CSV, wyliczane są inaczej.

Przychody

Przychody zwykle równają się Twojej sprzedaży pomniejszonej o rabaty przyznane kupującym. Ta kwota nie uwzględnia opłat za sprzedaż, kosztów wysyłki ani zamówień, które zostały anulowane i za które dokonano pełnego zwrotu. Dowiedz się więcej o tym, jak wyliczane są przychody widoczne w statystykach.

The Revenue amount pointed out in the Stats section of Shop Manager. From left to right Stats shows how many Visits your shop had, your amount of Orders, Conversion Rate, and Revenue. A graph below shows orders over the selected time.

Revenue pointed out on the Dashboard in Shop Manager. From left to right, Dashboard shows Total views, Visits, Orders, and Revenue for the selected time period.

Kwota dostępna do wypłat

Kwota dostępna do wypłat to środki gotowe do przelania na Twój rachunek bankowy. Są to środki ze sprzedaży pomniejszone o kwoty zwrotów, opłat i podatków oraz środki umieszczone na rezerwie.

Available for deposit as it appears in a Payment account, to the right of Amount due.

Zysk netto

Zysk netto to suma całkowitej sprzedaży pomniejszona o wysokość zwrotów, opłat, kosztów wysyłki i podatków. Zysk netto wyświetlany jest w podsumowaniu aktywności na rachunku płatniczym.

Net profit pointed out in the Activity Summary of the Payment account. The Activity summary has a dropdown to choose the date range you want. Below that, it says your current net profit on Etsy for this time period is, followed by the amount. Below that are totals of your Sales, Fees, Marketing costs, and shipping costs.

Kwoty i suma zamówień w plikach CSV

Możesz pobierać arkusze CSV, aby dokonywać wyliczeń oraz sprawdzać historię ofert i sprzedaży. Dowiedz się, jak pobrać pliki CSV.

Kwota w pliku CSV o nazwie Etsy Payments — wypłaty odpowiada środkom ze sprzedaży, które możesz wypłacić na swoje konto, pomniejszonym o kwoty zwrotów, opłat i podatków oraz środki umieszczone na rezerwie.

Pozycja Suma zamówień w pliku CSV podsumowuje wszystkie kwoty sprzedaży i nie uwzględnia zamówień anulowanych ani takich, za które dokonano pełnego zwrotu.

The Amount column in a spreadsheet generated from the CSV file. From left to right, the columns are Date, Amount, Currency, Status, Bank Account Ending Digits.

The Order Total column in a spreadsheet generated from the CSV file. The columbs from left to right are Discount Amount, Shipping Discount, Shipping, Sales Tax, Order Total, and Status.

Jak obliczyć sprzedaż brutto

Aby obliczyć łączną kwotę, która pojawi się na formularzu 1099-K wydanym w związku ze sprzedażą za pośrednictwem Etsy Payments, możesz pobrać plik CSV dotyczący Etsy Payments:

 1. Na Etsy.com wybierz Panel sklepu, a następnie Ustawienia.
 2. Wybierz Opcje.
 3. Wybierz kartę Pobierz dane.
 4. W menu „Typ pliku CSV” wybierz Etsy Payments — sprzedaż.
 5. Naciśnij Pobierz.
 6. Otwórz plik CSV i zobacz podsumowanie kolumny Kwota brutto za dany rok fiskalny. To jest właśnie kwota zgłoszona na formularzu 1099-K.
Did this help?
Why didn’t this article help you? (select all that apply, required question)

Thanks for your feedback!

Nadal masz pytania?

Skontaktuj się z działem pomocy