Jak naprawić błąd sygnalizowany komunikatem „Aby opublikować, napraw: Zapasy”

Aby naprawić błąd sygnalizowany komunikatem Aby opublikować, napraw: Zapasy:

  1. Gdy tworzysz lub edytujesz ofertę, możesz wybrać Oferuję więcej niż jedną opcję dla kilku atrybutów, jak długość, szerokość i kolor. Jeśli skorzystasz z tej funkcji, musisz kliknąć Dodaj opcje poniżej.
  2. Kliknij Dodaj opcje w sekcji Opcje.
  3. Wybierz lub podaj typ opcji dla każdego atrybutu, w przypadku którego oferujesz więcej niż jedną opcję.
  4. Po dodaniu wszystkich oferowanych opcji kliknij Aktualizuj.
  5. Uzupełnij resztę oferty.
  6. Kliknij Opublikuj.

Jeśli znów zobaczysz komunikat o błędzie Aby opublikować, napraw: Zapasy, sprawdź, czy dodałeś opcję dla każdego atrybutu, w przypadku którego oferujesz więcej niż jedną opcję.

Jeśli w przypadku jakiegoś atrybutu nie oferujesz kilku opcji, wybierz jedną, lub pozostaw ten atrybut pusty.

 

Dlaczego widzę komunikat o błędzie?

Jeśli podczas dodawania lub edytowania oferty zaznaczysz „Oferuję więcej niż jedną opcję” dla danego atrybutu, ale nie dodasz żadnej opcji dla tego atrybutu, pojawi się komunikat o błędzie: Aby opublikować, napraw: Zapasy.

Na przykład jeśli wskażesz, że oferujesz więcej niż jeden kolor podstawowy, ale nie dodasz żadnych opcji, nie będziesz mógł opublikować oferty i zobaczysz komunikat o błędzie Aby opublikować, napraw: Zapasy.

Did this help?
Why didn’t this article help you? (select all that apply, required question)

Thanks for your feedback!

Nadal masz pytania?

Skontaktuj się z działem pomocy