Jak poradzić sobie z nękaniem na Etsy

Etsy nie toleruje żadnych form nękania. Jeśli doświadczysz na Etsy nękania ze strony innego użytkownika, poinformuj go, że nie chcesz, by się z Tobą więcej kontaktował. Zalecamy nie odpowiadać na jego wiadomość, jeśli jakąś prześle.

Jeśli nękanie nie ustanie, kliknij opcję Skontaktuj się z działem pomocy u dołu tej strony, aby uzyskać pomoc od Etsy.

Jak zgłaszać wiadomości będące spamem

Możesz oznaczyć wiadomość jako spam, aby usunąć ją ze swojej skrzynki odbiorczej. Będziesz jednak nadal otrzymywać e-maile o nowych odpowiedziach na tę wiadomość.

Nie spowoduje to wysłania zgłoszenia do Etsy. Jeśli doświadczasz nękania, skontaktuj się z działem pomocy.

Aby zgłosić wiadomość jako spam:

  1. Na Etsy.com kliknij Twoje konto.
  2. Kliknij Wiadomości.
  3. Zaznacz pole obok wiadomości, którą chcesz zgłosić jako spam.
  4. Kliknij Więcej.
  5. Kliknij Zgłoś spam.

Więcej informacji znajdziesz w zasadach Etsy dotyczących komunikacji oraz zasadach dotyczących przeciwdziałania dyskryminacji.

Etsy nie toleruje żadnych form nękania. Jeśli doświadczysz na Etsy nękania ze strony innego użytkownika, poinformuj go, że nie chcesz, by się z Tobą więcej kontaktował. Zalecamy nie odpowiadać na jego wiadomość, jeśli jakąś prześle.

Na początek zapoznaj się z poniższymi odpowiedziami — być może okażą się pomocne.  

Bardzo poważnie traktujemy wszystkie zgłoszenia nękania. Niewłaściwe zgłoszenia nękania lub dyskryminacja utrudniają nam odpowiadanie na inne pilne problemy. Jeśli masz problem, który nie jest nękaniem, skontaktuj się z nami za pomocą innej opcji.

Jestem kupującym

Jeśli masz problem z zamówieniem, a sprzedawca nie pomaga w jego rozwiązaniu, złóż reklamację.

Reklamacja to oficjalny sposób składania skargi na sklep. Możesz złożyć reklamację po dniu, w którym dane zamówienie powinno do Ciebie dotrzeć.

Aby złożyć reklamację, kliknij opcję Wybierz zamówienie i wskaż konkretne zamówienie. Kliknij Złóż reklamację u dołu strony.

Jeśli nie widzisz opcji złożenia reklamacji, być może jest na to za wcześnie.

Jestem sprzedawcą

Jeśli nie wiesz, jak odpowiedzieć na uwagi klienta dotyczące zamówienia, zapoznaj się z artykułem na temat rozwiązywania takich problemów.

Jeśli znajdziesz na Etsy produkty lub opinie, które naruszają nasze zasady, zgłoś taką sytuację, klikając opcję Zgłoś ten produkt do Etsy u dołu oferty budzącej wątpliwości.

Możesz też zgłosić nam cały sklep, klikając link Zgłoś ten sklep do Etsy widoczny po lewej stronie na stronie głównej sklepu.

Możesz też zgłosić konkretną ocenę. W tym celu kliknij opcję Zgłoś tę ocenę pod oceną przyznaną Twojemu sklepowi na Etsy.com.

Obowiązujące na Etsy

Zasady dotyczące własności intelektualnej dotyczą postępowania w przypadku naruszeń praw własności intelektualnej do treści sprzedawców Etsy, w tym naruszeń praw autorskich, praw do znaków towarowych i praw patentowych.

Czasami takie sprawy strony mogą rozwiązać polubownie bez składania zawiadomienia o naruszeniu zasad. W tym celu należy poprzez Etsy powiadomić o swoich wątpliwościach konkretnych użytkowników, zachowując przy tym należyty szacunek. Dowiedz się, jak skontaktować się ze sklepem Etsy.

Chcę zgłosić naruszenie praw własności intelektualnej

Jeśli chcesz zgłosić naruszenie praw własności intelektualnej, zapoznaj się z naszymi Zasadami dotyczącymi własności intelektualnej i skorzystaj z naszego formularza zgłoszeniowego.  

Mój sklep otrzymał powiadomienie o naruszeniu praw własności intelektualnej

Otrzymanie powiadomienia o naruszeniu praw własności intelektualnej oznacza, że właściciel praw własności intelektualnej (lub osoba przez niego upoważniona) poinformował Etsy, że jego zdaniem pewne treści sprzedawcy na Etsy naruszają jego prawa własności intelektualnej. Działając zgodnie z naszymi Zasadami dotyczącymi własności intelektualnej, dezaktywowaliśmy oferty, których dotyczyło zgłoszenie. Dowiedz się więcej o przyczynach otrzymania powiadomienia o naruszeniu praw własności intelektualnej.

Jeśli Etsy usunie ofertę z Twojego sklepu na podstawie zgłoszenia naruszenia prawa autorskiego na mocy ustawy DMCA, a Ty uważasz, że to usunięcie jest wynikiem błędnej identyfikacji materiałów lub pomyłki, możesz rozważyć przesłanie stosownej odpowiedzi na to zgłoszenie.  

Dowiedz się więcej o przesyłaniu odpowiedzi na zgłoszenie naruszenia prawa autorskiego.

Treści zawarte na tej stronie mają charakter informacyjny i nie stanowią porady prawnej. Czytelnik przyjmuje wszelką odpowiedzialność za zastosowanie zawartych w nim informacji. Skonsultuj się z prawnikiem, aby uzyskać odpowiedzi na konkretne pytania.

Did this help?
Why didn’t this article help you? (select all that apply, required question)

Thanks for your feedback!

Nadal masz pytania?

Skontaktuj się z działem pomocy