Jak zgłaszać wiadomości będące spamem

Możesz nam zgłosić to, że dociera do Ciebie spam przesyłany za pomocą funkcji Wiadomości Etsy lub wiadomości bezpośrednich ze Społeczności Etsy.

Jak oznaczyć wiadomość jako spam

Możesz oznaczyć wiadomość jako spam, aby usunąć ją ze swojej skrzynki odbiorczej. Będziesz jednak nadal otrzymywać e-maile o nowych odpowiedziach na tę wiadomość. Dowiedz się, jak anulować subskrypcję powiadomień e-mailowych.

Nie spowoduje to jednak wysłania zgłoszenia do Etsy. Jeśli doświadczasz nękania, kliknij Skontaktuj się z działem pomocy u dołu tej strony.

Aby zgłosić wiadomość jako spam:

  1. Na Etsy.com kliknij Twoje konto.
  2. Kliknij ikonę Wiadomości w menu.
  3. Zaznacz pole obok wiadomości, którą chcesz zgłosić jako spam.
  4. Kliknij Więcej.
  5. Kliknij Oznacz jako spam.

Jak zgłosić spam przesyłany przez wiadomości bezpośrednie w Społeczności Etsy

Jeśli wiadomość bezpośrednia wydaje się nieodpowiednia lub narusza Zasady dotyczące społeczności, możesz zgłosić ją do Etsy.

Aby zgłosić wiadomość bezpośrednią jako spam:

  1. Odwiedź Społeczność Etsy i kliknij swój awatar w prawym górnym rogu.
  2. Kliknij ikonę koperty w prawym górnym rogu.
  3. Kliknij tytuł wiadomości bezpośredniej.
  4. Kliknij polecenie Zgłoś bezpośrednio pod tą wiadomością.
Did this help?
Why didn’t this article help you? (select all that apply, required question)

Thanks for your feedback!

Nadal masz pytania?

Skontaktuj się z działem pomocy