Jak mam uregulować saldo sklepu Etsy?

Prowadzenie sklepu na Etsy wiąże się z ponoszeniem opłat za sprzedaż. Jeśli realizujesz transakcje za pośrednictwem Etsy Payments, należne opłaty zostaną automatycznie odjęte ze środków ze sprzedaży. Różnica między wysokością sprzedaży a poniesionymi opłatami stanowi Twoje bieżące saldo.

Jeśli na koniec miesiąca saldo jest ujemne, to zobaczysz kwotę należną na swoim rachunku płatniczy. Kwota należna przypomina wysokością wystawiony Ci rachunek.

Każdą kwotę należną za opłaty pobrane w danym miesiącu można spłacić począwszy od pierwszego dnia kolejnego miesiąca. Należną kwotę możesz zapłacić między 1. a 15. dniem miesiąca.

Zapłać swoją kwotę należną

Aby zapłacić należną kwotę:

  1. Na Etsy.com otwórz Panel sklepu. W aplikacji Sprzedawaj z Etsy dotknij Więcej. ((Jeśli Twoje konto zostało zawieszone ze względu na zaległy rachunek, musisz go uregulować na Etsy.com.)
  2. Przejdź do zakładki Finanse.
  3. Przejdź do rachunku płatniczego.
  4. Wybierz opcję Zapłać teraz w pozycji Kwota należna.
  5. Wybierz kwotę, jaką chcesz zapłacić.
  6. Wybierz metodę płatności.
  7. Wybierz opcję Prześlij płatność.

Należną kwotę możesz spłacić za pomocą karty debetowej, kredytowej lub przedpłaconej albo przez PayPal. Jako że PayPal nie jest dostępny w Turcji, sprzedawcy z tego kraju muszą regulować kwoty należne za pomocą karty debetowej, kredytowej lub przedpłaconej.

Jeśli mieszkasz na terenie EOG

Jeśli mieszkasz na terenie EOG, który obejmuje UE, Norwegię, Islandię i Liechtenstein, możemy poprosić Cię o uwierzytelnienie płatności, gdy klikniesz Prześlij płatność.

Aby uwierzytelnić płatność, musisz odpowiedzieć na monit wystawcy Twojej karty i podać dodatkowe informacje. W zależności od wystawcy karty wymaganą dodatkową informacją może być właściwa odpowiedź na pytanie, hasło lub kod.

Ile wynosi moja kwota należna?

Kwota należna oznacza kwotę, którą musisz uregulować w związku ze swoją aktywnością na Etsy.com w ostatnim miesiącu. Jeśli Twoje bieżące saldo na koniec miesiąca jest ujemne, to w pierwszym dniu kolejnego miesiąca na Twoim koncie widoczna będzie należna kwota.

Możesz sprawdzić bieżącą należną kwotę i swoją ostatnią płatność. Jeśli zrealizujesz transakcję sprzedaży w czasie, gdy na Twoim rachunku widnieje należna kwota, to ta kwota zostanie pomniejszona o kwotę netto transakcji sprzedaży. Jeśli Twoje podsumowanie jest opłacone i aktualne, należna kwota powinna wynosić 0,00 PLN.

Czy mogę automatycznie regulować moją kwotę należną?

Jeśli Twój sklep znajduje się w Stanach Zjednoczonych, możesz zarejestrować się w usłudze automatycznego obciążania. W ten sposób możesz co miesiąc automatycznie spłacać należną kwotę.

Jeśli korzystasz z automatycznego obciążania, będziemy automatycznie obciążać Twoją zarejestrowaną kartę pierwszego dnia każdego miesiąca lub gdy przekroczysz próg opłat.

Dowiedz się więcej o zarządzaniu swoimi finansami na Etsy.

Czy pomogło Ci to rozwiązać problem?
Dlaczego ten artykuł nie był przydatny? (Wybierz wszystkie opcje, które mają zastosowanie).

Dziękujemy za opinię!

Nadal masz pytania?

Skontaktuj się z działem pomocy