Gdzie znajdę swoją łączną liczbę transakcji sprzedaży?

Łączną liczbę transakcji sprzedaży możesz sprawdzić w kilku miejscach w swoim sklepie:

 • Na publicznej stronie swojego sklepu
 • Na stronie z zamówieniami
 • Na stronie ze statystykami

Liczba transakcji w poszczególnych z tych miejsc może się nieznacznie różnić.

Znajdź liczbę transakcji sprzedaży na publicznej stronie swojego sklepu

Aby znaleźć liczbę transakcji sprzedaży na publicznej stronie swojego sklepu:

 1. Zaloguj się na Etsy.com i kliknij Panel sklepu.
 2. Kliknij Etsy w panelu Kanały sprzedaży, aby wyświetlić publiczną stronę swojego sklepu.
 3. Po lewej stronie zobaczysz informację # transakcji sprzedaży, w której zamiast # pojawi się liczba.

Co jest wliczane do liczby transakcji sprzedaży?

Liczba transakcji obejmuje niezrealizowane i zrealizowane zamówienia.

Co nie jest wliczane do liczby transakcji sprzedaży?

Liczba transakcji nie obejmuje anulowanych zamówień.

Jak często aktualizowana jest liczba transakcji na publicznej stronie mojego sklepu?

Liczba transakcji na publicznej stronie sklepu jest aktualizowana w czasie rzeczywistym.

Znajdź liczbę transakcji na stronie ze swoimi statystykami

Aby znaleźć liczbę transakcji na stronie ze statystykami:

 1. Zaloguj się na Etsy.com i kliknij Panel sklepu.
 2. Kliknij Statystyki.
 3. Liczbę zamówień znajdziesz pod nagłówkiem Zamówienia.

Wyświetl zamówienia w statystykach

Na głównej stronie statystyk możesz zmienić przedział czasowy. Możesz też kliknąć link Wyświetl szczegółowe statystyki, aby zapoznać się z dodatkowymi danymi.

Dowiedz się więcej o statystykach.

Co jest wliczane do liczby zamówień na stronie ze statystykami?

Liczba zamówień na stronie ze statystykami obejmuje niezrealizowane i zrealizowane zamówienia.

Co nie jest wliczane do liczby zamówień na stronie ze statystykami?

Liczba zamówień na stronie ze statystykami nie obejmuje anulowanych zamówień.

Jak często aktualizowana jest liczba zamówień na stronie ze statystykami?

Liczba zamówień na stronie ze statystykami jest aktualizowana kilka razy dziennie, dlatego może się różnić od liczby transakcji na publicznej stronie sklepu.

Znajdź liczbę zrealizowanych zamówień na stronie z zamówieniami

Aby znaleźć liczbę zamówień zrealizowanych przez swój sklep:

 1. Zaloguj się na Etsy.com i kliknij Panel sklepu.
 2. Kliknij Zamówienia i wysyłka.
 3. Kliknij kartę Zrealizowane.

Wyświetl zrealizowane zamówienia

Liczba zrealizowanych zamówień to łączna liczba ukończonych zamówień, łącznie z tymi anulowanymi. Ta liczba nie uwzględnia zamówień niezrealizowanych.

Did this help?
Why didn’t this article help you? (select all that apply, required question)

Thanks for your feedback!

Nadal masz pytania?

Skontaktuj się z działem pomocy