Jak zaoferować bezpłatną wysyłkę

Aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom klientów dotyczącym kosztów wysyłki, Etsy zapewnia 3 elastyczne opcje pozwalające zaoferować bezpłatną wysyłkę klientom krajowym i zagranicznym: gwarancja bezpłatnej wysyłki, inteligentne narzędzie wyceny oraz wzorce wysyłki.

Strategie dotyczące bezpłatnej wysyłki omawiamy też w Podręczniku sprzedawcy. 

Włącz gwarancję bezpłatnej wysyłki

Przejdź do sekcji: 

Jak skonfigurować bezpłatną wysyłkę

Jeśli chcesz zaoferować bezpłatną wysyłkę, ale nie chcesz, żeby Twoja kieszeń to odczuła, to najprostszym sposobem jest dodanie kosztów wysyłki do cen ofertowych produktów

Możesz także zaoferować bezpłatną wysyłkę klientom wybranym w oparciu o potrzeby Twojego sklepu — mogą to być kupujący z Twojego kraju lub z całego świata. 

 • Jeśli często wysyłasz zamówienia do klientów z USA i chcesz automatycznie oferować im bezpłatną wysyłkę, rozważ dodanie kosztów wysyłki do cen produktów.

 • Jeśli zależy Ci na większej elastyczności i kontroli nad cenami wysyłki oraz nie chcesz automatyzować tego procesu, rozważ skonfigurowanie wzorców wysyłki

Ile zaoferowanie bezpłatnej wysyłki kosztuje mnie jako sprzedawcę?

Sprzedawcy nadal muszą płacić przewoźnikom, aby dostarczyli zamówienia kupującym. Jeśli jednak dodasz koszty wysyłki do ceny produktów, klienci będą od razu widzieć, ile muszą zapłacić za swoje zamówienia, a Twoje całkowite koszty wysyłki się nie zmienią.

Wyobraź sobie, że masz w ofercie produkt kosztujący 35 USD, za którego wysłanie zawsze doliczasz 5 USD. Jeśli zmienisz cenę na 40 USD, nie będziesz musieć pobierać oddzielnej opłaty za wysyłkę, a Twoje koszty się nie zmienią.

 

Aktualna cena

Cena z bezpłatną wysyłką

Cena ofertowa produktu

35 USD

40 USD

Koszty wysyłki

5 USD

0 USD (Bezpłatnie!)

Łączna cena dla kupującego

40 USD

40 USD

Możesz zmniejszyć koszty wysyłki za granicę o kwotę kosztów wysyłki krajowej, która została dodana do cen produktów. Jeśli zmniejszysz koszty wysyłki za granicę, kupujący z krajów innych niż Twój nie będą musieli płacić więcej w związku z tym, że ceny produktów zostały zmienione w celu zamortyzowania kosztów wysyłki krajowej, za którą nie trzeba teraz płacić.

Na przykład: sprzedajesz produkt w cenie 35 USD oraz naliczasz stałą opłatę 5 USD za wysyłkę krajową i 10 USD za przesyłkę międzynarodową. Możesz więc podnieść cenę produktu do 40 USD, aby zamortyzować koszty wysyłki krajowej, za którą kupujący nie będą musieli płacić, oraz zmniejszyć koszty wysyłki międzynarodowej do 5 USD.

 

Obecna cena wysyłki międzynarodowej

Cena wysyłki międzynarodowej, jeśli wysyłka krajowa jest bezpłatna

Cena ofertowa produktu

35 USD

40 USD

Cena wysyłki międzynarodowej

10 USD

5 USD

Łączna cena dla kupujących z zagranicy

45 USD

45 USD

 

Aby zaktualizować koszty wysyłki międzynarodowej:

 1. W Panelu sklepu wybierz Ustawienia.
 2. Wybierz Ustawienia wysyłki.
 3. Wybierz opcję Edytuj obok wzorca wysyłki. 
 4. Ustal kwotę pobieranych przez siebie kosztów wysyłki krajowej.
 5. Odejmij ją od kwoty pobieranych przez siebie kosztów wysyłki zagranicznej. 
 6. Wpisz cenę i skorzystaj z opcji Zapisz wzorzec.

Sprzedawcy spoza Indii lub USA mogą ustalić różne ceny ofertowe dla zamówień krajowych i zagranicznych. Oznacza to, że ceny Twoich produktów mogą uwzględniać inne koszty wysyłki za granicę.

Jak włączyć gwarancję bezpłatnej wysyłki

Gwarancja bezpłatnej wysyłki automatycznie zapewnia bezpłatną wysyłkę klientom z USA, którzy w Twoim sklepie: 

 • Kupią przedmiot w cenie przynajmniej 35 USD. 
 • Złożą zamówienie o łącznej wartości przynajmniej 35 USD.

Po włączeniu gwarancji bezpłatnej wysyłki będzie ona stosowana do Twoich nowych ofert z produktami w cenie przynajmniej 35 USD, niezależnie od waluty sklepu. Koszty wysyłki dla kupujących z innych krajów nie zostaną zmienione, tzn. będą takie jak w poszczególnych ofertach i wzorcach wysyłki. Gwarancja bezpłatnej wysyłki ma zastosowanie do sprzedawców z USA i spoza USA, którzy wysyłają zamówienia do klientów w USA. 

Jeśli kupujący postanowi skorzystać z innej opcji wysyłki niż podstawowa, to będzie musiał za nią zapłacić, nawet jeśli jego zamówienie kwalifikuje się do bezpłatnej wysyłki. 

 1. Na Etsy.com wybierz ikonę Panelu sklepu.
 2. Wybierz Ustawienia.
 3. Wybierz Ustawienia wysyłki.
 4. Wybierz Rozpocznij w karcie Gwarancja bezpłatnej wysyłki.
 5. Wybierz Dalej.
 6. Wybierz Skonfiguruj bezpłatną wysyłkę.

W tej samej karcie możesz wyłączyć gwarancję bezpłatnej wysyłki.  

Po włączeniu gwarancji bezpłatnej wysyłki możesz zamortyzować koszty wysyłki przy pomocy inteligentnego narzędzia wyceny, które pozwala grupowo edytować oferty z produktami kosztującymi przynajmniej 35 USD. Pamiętaj tylko, że jeśli użyjesz inteligentnego narzędzia wyceny, by zmienić ceny produktów w celu amortyzacji kosztów wysyłki, to wyłączenie gwarancji bezpłatnej wysyłki nie cofnie tych zmian. 

Jeśli chcesz zaoferować bezpłatną wysyłkę klientom spoza USA lub chcesz bezpłatnie wysyłać wszystkie swoje zamówienia (amortyzując koszty wysyłki poprzez dodanie ich do ceny produktów), możesz skorzystać ze wzorców wysyłki

Jak wykorzystać inteligentne narzędzie wyceny po włączeniu gwarancji bezpłatnej wysyłki

Inteligentne narzędzie wyceny pozwala grupowo edytować ceny produktów, aby zamortyzować koszty związane z włączeniem gwarancji bezpłatnej wysyłki.  

  Będziesz mieć dostęp do tego narzędzia, jeśli:

 • Twój sklep znajduje się w USA.
 • Nie oferujesz jeszcze bezpłatnej wysyłki produktów kosztujących co najmniej 35 USD.
 • Masz włączoną gwarancję bezpłatnej wysyłki

 1. Włącz gwarancję bezpłatnej wysyłki w swoim sklepie.
 2. Wybierz opcję Edytuj ceny produktów.
 3. Wskaż, czy chcesz edytować ceny produktów kosztujących co najmniej 35 USD, aby zamortyzować koszty wysyłki. Opcje, które zobaczysz, zależą od tego, czy używasz stałych kosztów wysyłki, czy obliczanych kosztów wysyłki
 4. Wybierz Dalej.
 5. Wskaż, czy chcesz edytować ceny produktów kosztujących poniżej 35 USD, aby zamortyzować koszty wysyłki. Możesz dodać do tych cen kwotę wyliczoną przez analityków Etsy, aby z czasem odzyskać koszty wysyłki, wybrać inną kwotę lub zachować obecne ceny produktów.
 6. Skorzystaj z opcji Przejrzyj i edytuj.
 7. Pod każdym zdjęciem produktu zobaczysz nową wybraną przez Ciebie cenę ofertową. Zobaczysz też poprzednią cenę ofertową i koszt wysyłki. 
 8. Jeśli chcesz edytować ceny poszczególnych produktów, kliknij cenę pod wybranym produktem i wpisz nową cenę, którą chcesz ustalić.
 9. Jeśli chcesz skorygować wiele cen produktów jednocześnie, kliknij Edytuj ceny produktów, aby wprowadzić zmiany w cenach ofertowych swoich produktów. 
 10. Wybierz produkty, których ceny chcesz edytować.
 11. Masz do wyboru następujące opcje:
  -
  Zmniejsz kwotę o: zmniejsz nową cenę ofertową wybranych produktów o tę kwotę.
  -
  Zwiększ kwotę o: zwiększ nową cenę ofertową wybranych produktów o tę kwotę.
  - Ustal kwotę: ustal, że tyle będzie wynosić nowa cena ofertowa wybranych produktów.
 12. Wpisz kwotę w polu tekstowym.
 13. Wybierz Zastosuj.
 14. Jeśli nowe ceny Ci odpowiadają, kliknij Publikuj
 15. Ponownie wybierz opcję Publikuj. Może minąć kilka minut, zanim nowe ceny pojawią się w Twoim sklepie.

Nowe ceny będą miały zastosowanie tylko do przejrzanych i zatwierdzonych przez Ciebie produktów z Twojego sklepu. Obok wszystkich produktów w cenie minimum 35 USD pojawi się etykieta BEZPŁATNA wysyłka widoczna dla kupujących z USA.

Nowe ceny będą takie same dla wszystkich użytkowników Etsy, w tym dla kupujących spoza USA.

Wybierz jedną z 2 opcji:

 • Wlicz koszty wysyłki do cen produktów, aby odzyskać ponoszone koszty wysyłki: w ten sposób podniesiesz ceny produktów o koszty wysyłki wskazane przy każdej ofercie. Pomoże Ci to zamortyzować koszty wysyłki, które ponosisz przez to, że za wysyłkę nie płaci kupujący.
 • Pozostaw aktualne ceny: w ten sposób utrzymasz ceny na obecnym poziomie. 

Następnie skorzystaj z opcji Przejrzyj i edytuj, aby zweryfikować ceny produktów. Możesz według własnego uznania zmienić ceny produktów, aby odzyskać koszty wysyłki. Kwota, o którą zmienisz swoje ceny, by zamortyzować koszty, zależy wyłącznie od Ciebie. 

Sprzedający korzystający z obliczanych kosztów wysyłki mogą wybrać jedną z poniższych opcji, aby je zamortyzować:

 • Najbliższy kupujący: podnieś ceny produktów o koszt wysyłki do osób mieszkających pod adresem z takim samym kodem pocztowym jak Twój.
 • Kupujący znajdujący się w średniej odległości: podnieś ceny produktów o kwotę odpowiadającą kosztowi wysyłki na medianę dystansu pokonywanego w zeszłym roku przez Twoje zamówienia do USA. Jeśli nie wysłałeś wystarczająco wielu produktów, byśmy mogli ustalić ten dystans, użyjemy mediany dystansu pokonywanego przez podobne produkty.
 • Najdalszy kupujący: podnieś ceny produktów o koszt wysyłki do osób mieszkających najdalej od Ciebie.
 • Pozostaw aktualne ceny: w ten sposób utrzymasz ceny na obecnym poziomie. 

Następnie kliknij Przejrzyj i edytuj, aby zweryfikować ceny produktów i dostosować je według uznania. 

Jak ustalane są ceny wliczające koszty wysyłki?

Zmiana polegająca na wliczeniu do ceny produktu kosztów wysyłki powoduje zwiększenie tej ceny o średnią kwotę, jaką zapłaciliby kupujący z USA podczas realizacji transakcji na Etsy, powiększoną o pobierane przez Ciebie opłaty manipulacyjne i zaokrągloną do pełnego dolara. Nadal musisz zapłacić za wysyłkę zamówień.

W jaki sposób to narzędzie modyfikuje moje wzorce wysyłki?  

Koszty wysyłki w Twoich wzorcach wysyłki zostaną korygowane tak, aby uwzględnić wszystkie zmiany wprowadzone w cenach produktów. Oznacza to, że większość klientów zapłaci łącznie mniej więcej tyle samo, ile zapłaciliby przed wprowadzeniem tych zmian.

Koszty wysyłki do USA: koszty standardowej wysyłki do USA zostaną zmienione na 0,00 we wszystkich wzorcach dotyczących produktów, których ceny zostały skorygowane. 

Koszty wysyłki poza USA: jeśli zdecydujesz się dodać koszty wysyłki do cen produktów ze stałymi kosztami wysyłki, to koszty wysyłki do innych krajów zostaną zmniejszone o kwotę odpowiadającą cenie standardowej wysyłki do USA.

Wzorce dotyczące produktów kosztujących zarówno powyżej, jak i poniżej 35 USD: jeśli korzystałaś ze wzorca wysyłki, który dotyczył produktów zarówno w cenie powyżej, jak i poniżej 35 USD, wszystkie produkty kosztujące co najmniej 35 USD zostaną przeniesione do nowego wzorca wysyłki. Nowy wzorzec będzie miał taką samą nazwę co poprzedni z dopiskiem (Obniżone koszty wysyłki).

Wzorce wysyłki z wariantami: cena poszczególnych wariantów zmieni się o taką samą kwotę jak podstawowa cena ofertowa. Na przykład: jeśli zwiększysz cenę srebrnego pierścionka o 5 USD i oferujesz go też w wersji ze złota, to cena tego złotego wariantu również wzrośnie o 5 USD.

Jak zaoferować bezpłatną wysyłkę, korzystając z wzorców wysyłki 

Jeśli włączysz w swoim sklepie gwarancję bezpłatnej wysyłki, kupujący z USA nie będą płacić za wysyłkę dokonanych u Ciebie zamówień o wartości co najmniej 35 USD. 

Jeśli chcesz zaoferować bezpłatną wysyłkę klientom spoza USA lub chcesz bezpłatnie wysyłać wszystkie zamówienia zrobione w Twoim sklepie, możesz skorzystać z wzorców wysyłki.

Dowiedz się więcej o wzorcach wysyłki.

 1. Otwórz Panel sklepu i przejdź do Ustawień
 2. Otwórz Ustawienia wysyłki.
 3. Wybierz opcję Edytuj obok wzorca wysyłki, w którym chcesz ustawić bezpłatną wysyłkę. Możesz też użyć opcji Dodaj wzorzec. Jeśli dodajesz nowy wzorzec wysyłki, uzupełnij wymagane informacje.
 4. Jeśli chcesz dodać bezpłatną wysyłkę dla kupujących z określonych krajów, wybierz opcję Chcę wprowadzić ręcznie stałe koszty pod nagłówkiem Koszty wysyłki. Następnie skorzystaj z rozwijanego menu Dodaj lokalizację pod nagłówkiem Stałe koszty wysyłki.
 5. Wybierz opcję Bezpłatna wysyłka z rozwijanego menu Kwota, którą naliczysz.
 6. Wybierz opcję Zapisz wzorzec.

 1. Otwórz Panel sklepu, a potem Oferty.
 2. Jeśli chcesz edytować wszystkie swoje oferty, zaznacz pole u góry po lewej. Jeśli chcesz edytować wybrane oferty, zaznacz pola pod tymi ofertami.
 3. Wybierz Opcje edycji.
 4. Wybierz Zmień wzorzec wysyłki.
 5. Wybierz wzorzec z bezpłatną wysyłką.
 6. Wybierz Zastosuj.

Koszty wysyłki zamówienia mogą zniechęcić klientów do dokonania zakupu. Bezpłatna wysyłka to świetny sposób, by zachęcić klientów do robienia zakupów w Twoim sklepie.

Kliknij wybrane pytanie, aby dowiedzieć się, jak zaoferować bezpłatną wysyłkę lub rozwiązać związane z nią problemy:

Jeśli chcesz zaoferować bezpłatną wysyłkę, ale nie chcesz, żeby Twoja kieszeń to odczuła, to najprostszym sposobem jest dodanie kosztów wysyłki do cen ofertowych produktów. Pamiętaj, że decyzja o podniesieniu cen należy wyłącznie do Ciebie.

Dodanie kosztów wysyłki do cen ofertowych sprawia jednak, że Ty nie będziesz tracić na takich zamówieniach, a kupujący od razu będą wiedzieć, ile muszą zapłacić. Dowiedz się, dlaczego włączenie bezpłatnej wysyłki może być dla Ciebie korzystne.

Dowiedz się więcej o oferowaniu bezpłatnej wysyłki.

Aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom amerykańskich klientów dotyczącym kosztów wysyłki, możesz włączyć w swoim sklepie gwarancję bezpłatnej wysyłki. Gwarancja bezpłatnej wysyłki ma zastosowanie do zamówień na kwotę co najmniej 35 USD wysyłanych do USA.

Włącz gwarancję bezpłatnej wysyłki

Nawet jeśli oferujesz gwarancję bezpłatnej wysyłki, niektóre zamówienia wysyłane do USA mogą nie kwalifikować się do bezpłatnej wysyłki ze względu na inne ustawienia konta. Kupujący muszą również:

Zapoznaj się z Warunkami dotyczącymi bezpłatnej wysyłki.

Bezpłatna wysyłka dotyczy najtańszego dostępnego sposobu wysyłki. Jeśli jednak wymiary lub waga zamówienia nie pozwalają skorzystać z najtańszej opcji, wybierany jest droższy sposób umożliwiający wysłanie danego zamówienia. Na przykład jeśli wymiary zamówienia uniemożliwiają skorzystanie w USPS z opcji First-Class, kupujący otrzymuje bezpłatnie wysyłkę opcją Priority. 

Aby zapobiec takim sytuacjom, sprawdź, czy możesz zmienić wymiary produktu tak, by pozwalały skorzystać z preferowanego sposobu wysyłki. Pamiętaj jednak, że wymiary produktu podane na potrzeby wysyłki muszą być poprawne. W przeciwnym razie przewoźnik może naliczyć opłatę za korektę etykiety wysyłkowej.

Jeśli jesteś sprzedawcą spoza Indii lub USA, możesz ustalić inne ceny ofertowe dla produktów wysyłanych w kraju i za granicę.

Jeśli chcesz ustawić ceny dla klientów krajowych i zagranicznych w odniesieniu do produktów obejmujących bezpłatną wysyłkę, musisz dodać ceny dla klientów krajowych i zagranicznych we wszystkich ofertach powiązanych z tym wzorcem bezpłatnej wysyłki. Dowiedz się, jak dodać ceny dla klientów krajowych i zagranicznych do swoich ofert.

Czy pomogło Ci to rozwiązać problem?
Dlaczego ten artykuł nie był przydatny? (Wybierz wszystkie opcje, które mają zastosowanie).

Dziękujemy za opinię!

Nadal masz pytania?

Skontaktuj się z działem pomocy