Strategie cenowe do rozważenia w związku z gwarancją bezpłatnej wysyłki — sprzedawcy z USA

Jeśli włączysz gwarancję bezpłatnej wysyłki, kupujący nie będą płacić za wysyłkę zamówień o wartości co najmniej 35 USD.

Oferowanie bezpłatnej wysyłki nie musi jednak stanowić obciążenia dla Twojego sklepu. Choć za to, że kupujący mogą cieszyć się bezpłatną wysyłką, musisz zapłacić Ty jako sprzedawca, możesz zamortyzować te koszty, zmieniając ceny produktów. Samodzielnie musisz zdecydować, czy dla Twojej działalności korzystne będzie skorygowanie cen produktów, aby odzyskać poniesione koszty wysyłki. Pamiętaj jednak, że wysokość cen w Twoim sklepie zależy tylko od Ciebie. 

Przejdź do sekcji:

Dla sprzedawców spoza USA: dowiedz się, jak możesz zmienić ceny produktów, aby zamortyzować koszty wysyłki po włączeniu gwarancji bezpłatnej wysyłki.

Czy jeśli zmienię ceny produktów, aby zamortyzować koszty po zaoferowaniu bezpłatnej wysyłki do USA, to czy nie spowoduje to wzrostu łącznej ceny płaconej przez klientów z innych krajów?

Jeśli zdecydujesz się zmienić ceny produktów, aby zamortyzować koszty wysyłki, zastanów się też nad weryfikacją i zmianą kosztów wysyłki do klientów spoza USA. W ich przypadku możesz zmniejszyć koszty wysyłki o kwotę dodaną do cen produktów, aby łączna cena dla klientów z innych krajów była mniej więcej taka jak wtedy, kiedy przesyłka do USA nie była bezpłatna. Cena produktów i wysokość kosztów wysyłki zależą jednak wyłącznie od Ciebie.

Produkty kosztujące co najmniej 35 USD

Możesz użyć naszego inteligentnego narzędzia wyceny, aby zmienić ceny produktów kosztujących co najmniej 35 USD. To narzędzie pozwala skorygować ceny produktów, aby zamortyzować koszty wysyłki.

Dowiedz się więcej o inteligentnym narzędziu wyceny.

Produkty kosztujące poniżej 35 USD

Jeśli włączysz gwarancję bezpłatnej wysyłki, kupujący z USA nie będą płacić za wysyłkę zamówień o wartości co najmniej 35 USD. Oznacza to, że jeśli klient z USA kupi od Ciebie cztery produkty kosztujące 10 USD każdy, to automatycznie uzyska on bezpłatną wysyłkę.  

Oto kilka przykładów tego, o jaką kwotę można skorygować ceny produktów, aby zamortyzować koszty wysyłki w przypadku produktów kosztujących poniżej 35 USD:

 • Średnia cena wysyłki zamówień na łączną kwotę powyżej 35 USD, które obejmują produkt(y) w cenie poniżej 35 USD: wyliczymy tę wartość dla Ciebie i wkrótce będzie można ją sprawdzić w Panelu sklepu. Przygotowując wyliczenia, przeanalizujemy Twoje zamówienia, które kwalifikowałyby się do bezpłatnej wysyłki i obejmowały produkty kosztujące poniżej 35 USD. Dzięki temu poznasz średnią kwotą, jaką można dodać do cen produktów kosztujących poniżej 35 USD, aby z czasem odzyskać koszty wysyłki.
 • Kwota obecnie naliczana za wysyłkę: zajrzyj do swoich wzorców kosztów wysyłki i dodaj do cen produktów kwotę, którą obecnie naliczasz za wysyłkę produktów do USA. Dowiedz się, jak sprawdzić obecne koszty wysyłki.

Przy ustalaniu cen produktów warto rozważyć inne kwestie poza pokrywaniem kosztów wysyłki. Na przykład możesz zdecydować się zaokrąglić ceny do najbliższej pełnej liczby — czy to w górę, czy to w dół.

Gdy już ustalisz, jak chcesz zmienić swoje ceny ofertowe, możesz je zaktualizować, aby odzyskać koszty wysyłki.

Jak sprawdzić, ile naliczasz za wysyłkę

Aby sprawdzić, ile obecnie naliczasz za wysyłkę:

 1. Panelu sklepu kliknij Ustawienia.
 2. Kliknij Ustawienia wysyłki.
 3. Kliknij Edytuj obok często używanego wzorca kosztów wysyłki.
 4. Sprawdź, ile według tego wzorca naliczasz za wysyłkę. Oto kwota, która po doliczeniu do cen ofertowych produktów, pozwoli Ci odzyskać koszty wysyłki. Ostateczna wysokość cen zależy jednak tylko od Ciebie.

Jak zaktualizować ceny produktów

Aby zaktualizować ceny produktów tak, aby uwzględniały koszty wysyłki:

 1. W Panelu sklepu kliknij opcję Oferty.
 2. Jeśli chcesz edytować wszystkie swoje oferty, zaznacz pole u góry po lewej. Jeśli chcesz edytować wybrane oferty, zaznacz pola pod tymi ofertami.
 3. Kliknij Edytowanie opcji.
 4. Kliknij Edytuj ceny.
 5. Wpisz kwotą pobieraną wcześniej za wysyłkę obok pola Zwiększ o kwotę. Zobaczysz przykładową ofertę z jej obecną i zaktualizowaną ceną.
 6. Kliknij Zastosuj. W ten sposób zaktualizujesz o tę kwotę ceny produktów ze wszystkich zaznaczonych ofert.

Aby włączyć gwarancję bezpłatnej wysyłki w swoim sklepie, musisz tylko zaoferować bezpłatną wysyłkę do USA produktów i zamówień o wartości co najmniej 35 USD.

Did this help?
Why didn’t this article help you? (select all that apply, required question)

Thanks for your feedback!

Nadal masz pytania?

Skontaktuj się z działem pomocy