Jak korzystać z inteligentnego narzędzia wyceny

Jeśli włączysz w swoim sklepie gwarancję bezpłatnej wysyłki i Twój sklep mieści się w USA, możesz użyć naszego inteligentnego narzędzia wyceny, żeby skorygować ceny produktów i zamortyzować w ten sposób koszty wysyłki. Pamiętaj jednak, że wysokość cen w Twoim sklepie zależy tylko od Ciebie. Dowiedz się więcej o oferowaniu bezpłatnej wysyłki.

Czym jest inteligentne narzędzie wyceny?

Inteligentne narzędzie wyceny może pomóc Ci zmienić ceny produktów i zamortyzować w ten sposób koszty wysyłki, które spadły na Ciebie po włączeniu gwarancji bezpłatnej wysyłki. Korzystanie z inteligentnego narzędzia wyceny jest opcjonalne, a samo narzędzie jest dostępne dla sprzedawców z USA, którzy włączą w swoim sklepie gwarancję bezpłatnej wysyłki.

📫     Informacja dla sprzedawców z USA: na etapie opracowywania strategii cenowej dla swojego sklepu pamiętaj, że kupienie etykiet wysyłkowych USPS poprzez Etsy pozwoli Ci oszczędzić nawet 30% na kosztach wysyłki w porównaniu z cenami detalicznymi. Kupowanie etykiet wysyłkowych Etsy w Panelu sklepu.

Jak skorygować ceny za pomocą inteligentnego narzędzia wyceny

Jeśli chcesz skorygować ceny produktów za pomocą inteligentnego narzędzia wyceny, aby odzyskać koszty wysyłki:

 1. Włącz gwarancję bezpłatnej wysyłki w swoim sklepie.
 2. Kliknij Edytuj ceny produktów.
 3. Wskaż, czy chcesz edytować ceny produktów kosztujących co najmniej 35 USD, aby zamortyzować koszty wysyłki. Opcje, które zobaczysz, zależą od tego, czy używasz stałych kosztów wysyłki, czy obliczanych kosztów wysyłki
 4. Kliknij Dalej.
 5. Wskaż, czy chcesz edytować ceny produktów kosztujących poniżej 35 USD, aby zamortyzować koszty ponoszone w związku z bezpłatną wysyłką zamówień obejmujących te produkty. Możesz dodać do tych cen kwotę wyliczoną przez analityków Etsy, aby z czasem odzyskać koszty wysyłki, wybrać inną kwotę lub zachować obecne ceny produktów.
 6. Kliknij Przejrzyj i edytuj.
 7. Pod każdym zdjęciem produktu zobaczysz nową wybraną przez Ciebie cenę ofertową. Zobaczysz też poprzednią cenę ofertową i koszt wysyłki. 
 8. Jeśli chcesz edytować ceny poszczególnych produktów, kliknij cenę pod wybranym produktem i wpisz nową cenę, którą chcesz ustalić.
 9. Jeśli chcesz skorygować wiele cen produktów jednocześnie, kliknij Edytuj ceny produktów, aby wprowadzić zmiany w cenach ofertowych swoich produktów. 
 10. Wybierz produkty, których ceny chcesz edytować.
 11. Masz do wyboru następujące opcje:
  • Zmniejsz kwotę o: zmniejsz nową cenę ofertową wybranych produktów o tę kwotę.
  • Zwiększ kwotę o: zwiększ nową cenę ofertową wybranych produktów o tę kwotę.
  • Ustal kwotę: ustal, że tyle będzie wynosić nowa cena ofertowa wybranych produktów.
 1. Wpisz kwotę w polu tekstowym.
 2. Kliknij Zastosuj.
 3. Jeśli jesteś zadowolony z nowych ustalonych przez siebie cen, kliknij Publikuj
 4. Kliknij Publikuj raz jeszcze. Może minąć kilka minut, zanim nowe ceny pojawią się w Twoim sklepie.

Nowe ceny będą miały zastosowanie do wszystkich produktów z Twojego sklepu, które przejrzałeś i zatwierdziłeś. Obok wszystkich produktów w cenie minimum 35 USD pojawi się etykieta BEZPŁATNA wysyłka widoczna dla kupujących z USA.

Nowe ceny będą takie same dla wszystkich użytkowników Etsy, w tym dla kupujących spoza USA.

Wybierz albo:

 • Wlicz koszty wysyłki do cen produktów, aby odzyskać ponoszone koszty wysyłki: w ten sposób podniesiesz ceny produktów o koszty wysyłki wskazane przy każdej ofercie. Pomoże Ci to zamortyzować koszty wysyłki, które ponosisz przez to, że za wysyłkę nie płaci kupujący.
 • Pozostaw aktualne ceny: w ten sposób utrzymasz ceny na obecnym poziomie. 

Następnie kliknij Przejrzyj i edytuj, aby zweryfikować ceny produktów. Możesz według własnego uznania zmienić ceny produktów, aby odzyskać koszty wysyłki. Kwota, o którą zmienisz swoje ceny, by zamortyzować koszty, zależy wyłącznie od Ciebie. 

Jak ustalane są ceny wliczające koszty wysyłki?

Zmiana polegająca na wliczeniu do ceny produktu kosztów wysyłki powoduje zwiększenie tej ceny o stałe koszty wysyłki wcześniej ustalone dla danego produktu. Pozwala to odzyskać ponoszone koszty wysyłki, jeśli oferujesz gwarancję bezpłatnej wysyłki. 

Na przykład: cena ofertowa Twojego produktu to 35 USD. Stały koszt wysyłki wynosi 5 USD. Jeśli zwiększysz cenę ofertową do 40 USD, możesz zaoferować bezpłatną wysyłkę, choć ostateczna kwota uzyskana od kupującego będzie taka sama. Nadal musisz zapłacić za wysyłkę.

 

Aktualna cena

Cena z bezpłatną wysyłką

Cena ofertowa produktu

35 USD

40 USD

Koszty wysyłki

5 USD

0 USD (Bezpłatnie!)

Łączna cena dla kupującego

40 USD

40 USD

 

Sprzedający korzystający z obliczanych kosztów wysyłki mogą wybrać jedną z poniższych opcji, aby je zamortyzować:

 • Najbliższy kupujący: podnieś ceny produktów o koszt wysyłki do osób mieszkających pod adresem z takim samym kodem pocztowym jak Twój.
 • Kupujący znajdujący się w średniej odległości: podnieś ceny produktów o kwotę odpowiadającą kosztowi wysyłki na medianę dystansu pokonywanego w zeszłym roku przez Twoje zamówienia do USA. Jeśli nie wysłałeś wystarczająco wielu produktów, byśmy mogli ustalić ten dystans, użyjemy mediany dystansu pokonywanego przez podobne produkty.
 • Najdalszy kupujący: podnieś ceny produktów o koszt wysyłki do osób mieszkających najdalej od Ciebie.
 • Pozostaw aktualne ceny: w ten sposób utrzymasz ceny na obecnym poziomie. 

Następnie kliknij Przejrzyj i edytuj, aby zweryfikować ceny produktów. Możesz według własnego uznania zmienić ceny produktów, aby odzyskać koszty wysyłki. Kwota, o którą zmienisz swoje ceny, by zamortyzować koszty, zależy wyłącznie od Ciebie. 

Jak ustalane są ceny wliczające koszty wysyłki?

Zmiana polegająca na wliczeniu do ceny produktu kosztów wysyłki powoduje zwiększenie tej ceny o średnią kwotę, jaką zapłaciliby kupujący z USA podczas realizacji transakcji na Etsy, powiększoną o pobierane przez Ciebie opłaty manipulacyjne i zaokrągloną do pełnego dolara. Nadal musisz zapłacić za wysyłkę zamówień.

Jak korygowane są wzorce wysyłki

Koszty wysyłki w Twoich wzorcach kosztów wysyłki będą korygowane, aby uwzględnić wszystkie zmiany wprowadzone w cenach produktów w celu odzyskania kosztów wysyłki Oznacza to, że większość klientów zapłaci łącznie mniej więcej tyle samo ile zapłaciliby przed wprowadzeniem tych zmian.

Koszty wysyłki do USA: koszty standardowej wysyłki do USA zostaną zmienione na 0,00 we wszystkich wzorcach dotyczących produktów, których ceny zostały skorygowane. 

Koszty wysyłki poza USA: jeśli zdecydujesz się dodać koszty wysyłki do cen produktów ze stałymi kosztami wysyłki, to koszty wysyłki do innych krajów zostaną zmniejszone o kwotę odpowiadającą cenie standardowej wysyłki do USA.

Wzorce dotyczące produktów kosztujących zarówno powyżej, jak i poniżej 35 USD: jeśli korzystałeś ze wzorca wysyłki, który dotyczył produktów zarówno w cenie powyżej, jak i poniżej 35 USD, wszystkie produkty kosztujące co najmniej 35 USD zostaną przeniesione do nowego wzorca wysyłki. Nowy wzorzec będzie miał taką samą nazwę co poprzedni z dopiskiem (Obniżone koszty wysyłki).

Jak działa to narzędzie w przypadku ofert z wariantami?

Cena poszczególnych wariantów zmieni się o taką samą kwotę jak podstawowa cena ofertowa. Na przykład: jeśli zwiększysz cenę srebrnego pierścionka o 5 USD i oferujesz go też w wersji ze złota, to cena tego złotego wariantu również wzrośnie o 5 USD.

Nie mam dostępu do inteligentnego narzędzia wyceny

Obecnie inteligentne narzędzie wyceny jest dostępne dla sprzedawców z USA, którzy włączą w swoim sklepie gwarancję bezpłatnej wysyłki

Nie będziesz mieć dostępu do tego narzędzia, jeśli:

 • Twój sklep nie znajduje się w USA.
 • Już oferujesz bezpłatną wysyłkę produktów kosztujących co najmniej 35 USD.
 • Nie masz włączonej gwarancji bezpłatnej wysyłki

Jak wyliczana jest rekomendowana korekta cen służąca amortyzacji kosztów wysyłki w przypadku produktów kosztujących poniżej 35 USD?

Obliczamy, o ile możesz skorygować ceny produktów kosztujących poniżej 35 USD, aby odzyskać koszty wysyłki ponoszone, gdy Twoje produkty są wysyłane za darmo w ramach zamówienia na kwotę przynajmniej 35 USD. 

Najpierw sprawdzamy koszty wysyłki do kupujących z USA zamówień na kwotę powyżej 35 USD, w których znalazł się przynajmniej jeden produkt w cenie poniżej 35 USD. Następnie dzielimy uzyskaną kwotę przez liczbę produktów w cenie poniżej 35 USD sprzedanych przez Ciebie w ubiegłym roku.

Zakładamy, że sprzedasz taką samą liczbę produktów w tym roku, i rozkładamy ponoszone przez Ciebie koszty wysyłki na tę liczy sprzedanych w zeszłym roku produktów kosztujących poniżej 35 USD, uzyskując w ten sposób rekomendowaną korektę cen. 

Rozważ skorygowanie cen produktów o tę kwotę, aby stopniowo odzyskać koszty bezpłatnej wysyłki zamówień na kwotę co najmniej 35 USD.

Did this help?
Why didn’t this article help you? (select all that apply, required question)

Thanks for your feedback!

Nadal masz pytania?

Skontaktuj się z działem pomocy