Ktoś użył mojego adresu e-mail, aby utworzyć konto Etsy

Jeśli na adres e-mail, który nie został podany przy tworzeniu konta Etsy, przyszedł e-mail od Etsy, to przyczyny mogą być następujące:

  • Ktoś pomylił się przy wpisywaniu adresu e-mail podczas tworzenia konta Etsy.
  • Ktoś specjalnie utworzył konto Etsy przy użyciu Twojego adresu e-mail.
  • Nie pamiętasz o koncie Etsy utworzonym dawno temu
  • .

Jeśli uważasz, że to konto Etsy utworzył ktoś inny niż Ty, kliknij Skontaktuj się z działem pomocy u dołu tej strony.

Did this help?
Why didn’t this article help you? (select all that apply, required question)

Thanks for your feedback!

Nadal masz pytania?

Skontaktuj się z działem pomocy